Prohlášení o přístupnosti webu

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

Při tvorbě těchto webových stránek bylo postupováno podle Metodického pokynu k vyhlášce č. 64/2008 Sb. a také podle metodik Blind Friendly Web (projekt Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých).

Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk XHTML Strict a pro popis vzhledu stylový předpis CSS. Velikost písma je uvedena v relativních jednotkách, je tedy možné podle potřeby zvětšit jeho velikost. Odkazy jsou v textu vyznačeny podtržením.

Soubory ve formátu pdf, xls, doc, rtf

S prohlížení dokumentů těchto formátu umístěných na našich webových stránkách lze zdarma použít tyto programy:

Adobe Reader

Prohlížeč Word Viewer

Prohlížeč Excel Viewer

Kudyznudy.cz - tipy na výlet