O nás

Turistické informační centrum Nymburk je v provozu od 1. září 2006. Nejprve jsme sídlili v hale budovy městského úřadu, odkud jsme se 26. listopadu 2008 přemístili do vlastních nově rekonstruovaných prostor ve vedlejší budově č. p. 165, tzv. Hlavův dům, na Náměstí Přemyslovců.

U příležitosti třetího výročí svého působení jsme byli zařazeni mezi oficiální turistická informační centra (OTIC) jednotně označená bílým písmenem "i" v zeleném poli. V listopadu 2011 jsme byli přijati do Asociace turistických informačních center (A.T. I.C.) a zařazeni do kategorie „A“. Po sjednocení jednotné certifikace turistických informačních center A.T.I.C. a Czechtourism v roce 2013 je naše infocentrum zařazeno do kategorie „B“.

Možná vás zaujme, že denně využije našich služeb průměrně 60 - 70 lidí, tedy nejen turistů, ale i místních obyvatel. Informace osobně, telefonicky i písemně poskytují dvě stálé a čtyři externí pracovnice.

A čím se zabýváme?

Kromě služeb poskytovaných přímo v infocentru (např. všeobecné informace o městě a jeho okolí, prodej upomínkových předmětů, vyhledávání dopravních spojů, informace o místních kulturních, společenských a sportovních akcích, předprodej vstupenek, zajištění průvodcovské služby, kopírování a faxování) je hlavní náplní naší práce především propagace města, a to ve všech možných podobách:

  • Mapujeme vše, co se ve městě a jeho blízkém okolí děje. A protože k nám většinou informace samy od sebe nepřijdou, získáváme je, jak se dá - telefonujeme, e-mailujeme, s tužkou a blokem v ruce obcházíme plakátovací plochy, surfujeme po internetu… Takto získané informace dáváme do kalendária akcí na náš i městský web a do tištěného Kulturního měsíčníku, plakátky vystavujeme a informace o akcích dále rozesíláme do médií a dalších organizací. Jsme prostě akční ...
  • Informační letáčky, mapky s tipy na výlety, brožurky o našem městě nebo prezentace v tisku jsou také naším dílkem. Vymýšlíme texty, navrhujeme grafiku, děláme korektury, a když jde vše, jak má, mohou jít materiály do světa. Občas nám to sice dává zabrat, ale děláme to rádi. Sluší se dodat, že na výše uvedených propagačních materiálech spolupracujeme s odborem informatiky (mapky, fotky, grafické zpracování). Některé nově vydané materiály přihlašujeme do soutěže propagačních tiskovin Tourpropag, která se každoročně v květnu koná v Písku. Zatím se nám podařilo získat 2. a 3. místo za vydané mapy, což dokazuje, že se výsledky naší práce líbí. Velkým úspěchem pro nás byla v roce 2010 výhra v soutěži „O nejkrásnější pohlednici České republiky“. Další ocenění jsme získali za již zmíněné kalendárium akcí, které připravujeme. Magazín Egovernment v rámci výběru The Best 2010 naše „kalendárium“ zařadil mezi nejzajímavější projekty roku 2010. Týdeník Ekonom udělil v roce 2013 městu Nymburk, respektive Turistickému informačnímu centru, uznání za rozsah služeb informačního centra.
  • Již několik let se pravidelně účastníme veletrhů cestovního ruchu, abychom se o krásy a zajímavosti našeho města podělili se zbytkem národa a dalšími zájemci a nalákali tak turisty k návštěvě malebného městečka v Polabí.
  • Nejen v návaznosti na partnerskou smlouvu s obecně prospěšnou společností Zlatý pruh Polabí spolupracujeme s oblastním turistickým informačním centrem v Poděbradech. S ostatními infocentry v regionu si vzájemně vyměňujeme informace, letáčky, zkušenosti i postřehy a v průběhu roku problematiku infocenter řešíme i na workshopech při setkání IC a dalších subjektů zabývajících se cestovním ruchem z turistické oblasti Polabí.
  • Najít nás také můžete ve vlastním stánku při konání tradičních městských kulturních akcích jako je např. posvícení s jarmarkem. Tím nabízíme možnost zakoupit si některý z propagačních předmětů na upomínku i mimo infocentrum a turistům tak přímo v centru kulturního dění poskytujeme potřebné informace.
  • Každý měsíc pro vás připravujeme a vydáváme Kulturní měsíčník města Nymburk. Snažíme se ve spolupráci s místními kulturními organizacemi a jednotlivými organizátory upozornit na všechny zajímavé akce konané ve městě.

Jak to u nás vypadá:

Před vchodem do TIC je umístěn stojan s přehledem aktuálních akcí. Na chodbě jsou pak umístěny nástěnky s turisticky zaměřenými informacemi o městě a jeho okolí, nechybí ani informace o aktuálních kulturních, společenských a sportovních akcích našeho regionu. K prezentaci vybraných kulturních akcí využíváme i nástěnky umístěné ve výloze a výkladní skřínky z boku budovy infocentra (ulička U Staré sladovny). Ve vitrínách na chodbě si návštěvník může prohlédnout maketu pravěké mohyly (unikátního nálezu hrobu z pozdní doby kamenné odkrytého v roce 1994, která je od dubna 2013 zpřístupněna veřejnosti zdarma během turistické sezóny denně od 9 do 17 hodin) nebo se dozvědět střípky z historie domu č. p. 165. Prostory infocentra samotného nabízejí celou řadu upomínkových a propagačních předmětů a materiálů. Dále máme v infocentru umístěny stojany s informačními letáky a tiskovinami (např. TIM, KAM po Česku, Výstavní noviny nebo Městský zpravodaj) k volnému odběru.

Doprovodné fotografie jsou umístěny ve fotogalerii infocentra.

A takto zaznamenala naše infocentrum virtuální prohlídka v březnu roku 2010.

Kudyznudy.cz - tipy na výlet