Park Na Ostrově

obrázek

Největším městským parkem s řadou vzácných dřevin je anglický Park Na Ostrově o rozloze 22,3 ha. Ostrov, známý již z historických zpráv ze 16. století pod jménem Topol nebo Topolí, byl v letech 1918-1920 v návaznosti na rozsáhlou regulaci řeky upraven architektem F. J. Thomayerem a městským zahradníkem Antonínem Veselým na anglický park. Tehdy bylo potřeba sadovnicky vyřešit prázdné plochy, která vznikla vykácením části lesního porostu v okolí plavební komory, a upravit původní lesní park.

V roce 1996 provedl bývalý nymburský okresní úřad registraci tohoto parku jako významného krajinného prvku. Tento kultivovaný lužní háj je funkčním nadregionálním biocentrem s křovinným a bylinným patrem s dřevinami a bylinami typickými právě pro lužní háj. Ač je původní ráz parku dnes již částečně narušen, roste zde řada vzácných cizokrajných dřevin.

obrázek

Do parku můžete vejít třeba cestou lemovanou platanovou alejí. Středem parku je louka s několika skupinami dřevin a solitérními stromy, podél které na severní straně vede lipová alej. Můžete se vydat na libovolně dlouhou procházku. Po břehu řeky, která na severu tvoří přirozenou hranici parku, vede cyklisty a bruslaři oblíbená Labská stezka. Pokud se nechcete procházet po asfaltové cyklostezce, stačí si jen vybrat některou z užších zpevněných cest, třeba tu podél starého ramene řeky. Ostrov je místem jako stvořeným pro romantická dostaveníčka a pro provozování sportů. Na park navazují Tyršovy sady s letní Sokolovnou se zázemím pro letní sporty (tenis, volejbal, basketbal) a také Sportovní centrum, jedno z nejkvalitnějších zařízení pro sportovce v republice. A tak se vám může stát, že při procházce lesoparkem kolem vás proběhne desetibojař Roman Šebrle, oštěpařka Barbora Špotáková, hráči mistrovského klubu Basketball Nymburk či fotbalisté některého z našich prvoligových týmů. Pokud při procházce dostanete chuť na něco dobrého, tak posedět a občerstvit se můžete na venkovní terase hotelu Ostrov nebo v občerstvení u tenisových kurtů v zadní části Sportcentra.

obrázek

Svět rostlin

Kromě stromů jako jsou jilm habrolistý, habr obecný, bříza bradavičnatá, smrk ztepilý, několik druhů dubu, modřín opadavý nebo borovice lesní, jsou v parku i stromy označené tabulkami (řazeno abecedně): borovice černá, buk lesní, cypřišek Lawsonův, douglaska tisolistá, dub letní, jalovec, jalovec viržinský, jasan ztepilý, javor mléčný, javor polní (babyka), jedlovec kanadský, jilm vaz, katalpa trubačovitá, liliovník tulipánokvětý, lípa srdčitá, olše lepkavá, platan, smrk pichlavý, topol černý, zerav západní. Z rostlin bylinného patra a typické pro lužní les můžeme zmínit tyto: dymnivka dutá, sasanka hajní, sasanka pryskyřníkovitá, křivatec žlutý, orsej jarní, hrachor jarní, česnek medvědí.

obrázek

Svět zvířat

Ze zástupců bezobratlých živočichů se na Ostrově vyskytuje motýl otakárek fenyklový, brouk zlatohlávek nebo měkkýš slimáčnice průhledná. Z obratlovců jsou zastoupeny obojživelníci (skokan hnědý), savci (veverka obecná, ježek západní, rejsek obecný, bělozubka šedá, rejsec vodní, hryzec vodní, myšice lesní, myšice křovinná, norník rudý) i ptáci (Na Ostrově se hojně objevuje nebo hnízdí celá řada ptáků - brhlík lesní, čížek lesní, drozd kvíčala, drozd zpěvný, havran polní, kos černý, pěnice černohlavá, sýkora koňadra, sýkora modřinka. Při procházce můžete zahlédnout i další ptáky, kteří tu hnízdí nebo žijí – např. bažant obecný, budníček menší, budníček větší, červenka obecná, dlask tlustozubý, holub hřivnáč, hrdlička zahradní, kachna divoká, kalous ušatý, kavka obecná, konipas bílý, králíček obecný, labuť velká, lejsek bělokorý, lejsek šedý, lyska černá, mlynařík dlouhoocasý, pěnice hnědokřídlá, pěnice pokřovní, pěnkava obecná, pěnkava modrá, potápka malá, puštík obecný, racek chechtavý, rákosník obecný, rehek domácí, sedmihlásek hajní, slavík obecný, sojka obecná, stehlík obecný, strakapoud prostřední, strakapoud velký, střízlík obecný, sýkora babka, sýkora parukářka, šoupálek dlouhoprstý, vrabec domácí, vrabec polní, zvonek zelený, zvonohlík zahradní, žluna zelená.). A při troše štěstí zahlédnete třeba i zajíce nebo srnky.

obrázek
Kudyznudy.cz - tipy na výlet