Pokud nedojde k automatickému přesměrování, nové webové stránky Turistického informačního centra Nymburk jsou dostupné na adrese wwww.ticnymburk.cz