Terasy Eliška

2
Aktualizováno: 26.06.2024

Předmětem rekonstrukce je úprava terasy bytového domu Eliška a přilehlého okolí. Vyřešeno bude zatékání do garáží pod terasou i neutěšený stav samotného veřejného prostoru terasy. Stávající betonová dlažba bude nahrazena přírodním kamenem, stožárové osvětlení zápustnými svítidly v rovině dlažby. Přibude ale i posezení, zeleň, šachový stolek, vahadlové houpačky, akupresurní reflexní cesta nebo umělecké dílo. Součástí zakázky je i úprava pěšího koridoru od nové lávky do ulice Tyršova, úprava prostoru před základní školou a instalace nového pítka.

 

12/2017 – studie možné rekonstrukce Bc. Kristian Holan 

5/2019 – zpracování posouzení stavu teras 

5/2020 – provedení stavebně-technického a geotechnického průzkumu

9/2020 – poptávkové řízení na architektonicko-technickou studii, podklad pro zpracování PD

4/2021 – zpracování koncepce opravy spodní terasy BD

3/2021 – dokončení architektonicko-technické studie

4/2021 – zpracování koncepce opravy spodní terasy BD

9/2021 – podpis smlouvy se zpracovatelem PD - HIGHWAY DESIGN, s.r.o.

11/2021 – dokončení PD

12/2021 – dokončena rekonstrukce nesouvisejících teras v II. nadzemním podlaží

12/2022 –  vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele

1/2023 –  podpis Smlouvy o dílo se zhotovitelem

3/2023 –  předání staveniště, příprava k zahájení stavebních prací

3–12/2023 – realizace

1–4/2024 – odstranění vad a nedodělků

4/2024 – dokončení

 

Další informace naleznete na portálu veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nymburk: https://zakazky.mesto-nymburk.cz/contract_display_674.html

 

Kontaktní osoba MěÚ Nymburk:
Bc. Zuzana Nekovářová
tel: 325 501 305, zuzana.nekovarova@meu-nbk.cz
Odbor rozvoje a investic
Městský úřad Nymburk
Zhotovitel:

Předpokládaná cena díla dle PD: 18 406 507,- Kč bez DPH

Předpokládaná cena díla dle smlouvy: 22 492 075,- Kč bez DPH

Název zhotovitele: Rekomont, a.s. 

Předpokládaný termín dokončení: 4/2024

Stav Projektu

Zahájeno
Studie
Projektová dokumentace
Výběr zhotovitele
Realizace
Ukončeno

Legenda

Nezahájeno.
Právě probíhá.
Ukončeno.