Krátce z města

03.07.2017

 • V parku u kostela vznikla zpevněná plocha pro pétanque nebo jiné sportovní a kulturní aktivity
  V parku Na Hradišti u kostela sv. Jiljí, vyrostla víceúčelová plocha vhodná pro hraní pétanque. Část travnaté plochy v málo užívaném parku byla upravena ve spolupráci s TS Nymburk na herní plochu s mlatovým povrchem. Úpravou město doufá, že dojde k oživení tohoto prostoru k herním aktivitám občanů a odpočinku s výhledem na kostel.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

27.06.2017

 • Vybledlá značka byla nahrazena
  Díky požadavku, vzešlého na setkání s občany v centru města, byla provedena výměna vybledlé značky (zákaz vjezdu) při vjezdu do ulice Hradební z ulice Tyršova. Město se snaží zabývat všemi připomínkami, které občané vyslovili, mnohé již bylo vyřešeno, někdy je však řešení komplikovanější, tak prosíme o shovívavost.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

27.06.2017

 • Hasičské cvičení v Halkově městském divadle
  V pondělí 19.6. proběhlo v nymburském divadle naplánované taktické cvičení požáru a zásah všech složek záchranného systému. Evakuace celkem 224 žáků ze ZŠ Tyršova proběhla v pořádku a bez paniky. V parku před kaplí bylo zřízeno centrum záchranné služby pro ošetření zraněných. Policie ČR uzavřela Tyršovu ulici a Městská policie Nymburk dohlížela na pohyb kolemjdoucích. Požár se podařilo uhasit a všechny osoby z divadla dostat do bezpečí. Pro složky IZS je takové cvičení velkým přínosem a všichni doufáme, že tato divadelní zkouška nebude mít nikdy premiéru.


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

23.06.2017

 • Setkání s veřejností na téma - KONCEPCE DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA NYMBURK
  Okolo třiceti občanů přišlo včera od 18 hodiny diskutovat do Obecního domu. Konalo se setkání s veřejností na téma - KONCEPCE DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA NYMBURK.
  Účastníci byli nejprve rozděleni ke stolům podle jednotlivých lokalit, kde bydlí, případně které je nejvíce zajímají. Společně ve skupinkách začala diskuse spojená s několika úkoly na podrobné mapě dané lokality. Zástupci z dopravní univerzity Jana Pernera v Pardubicích se zajímali především o nejproblematičtější a nejvytíženější ulice, frekventovaná místa a klidové zóny. Důležitou součástí byly i jednotlivé návrhy občanů na zlepšení situace v dané lokalitě. S návrhy a připomínkami z tohoto setkání bude při přípravě studie pracováno.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

22.06.2017

 • V ulici Dlabačova už roste chodník!
  Od června do října letošního roku bude probíhat výstavba chodníku v ulici Dlabačova. Stavební práce jsou v plném proudu. Dojde k výstavbě nového chodníku včetně opravy krajnice a napojením na stávající chodník, odvodnění chodníku, k úpravě veřejného osvětlení. Bude umístěn nový mobiliář (lavičky, odpadkové koše, atd.). Zhotovitelem stavby je firma AVE Kolín s.r.o. a ulice je po celou dobu výstavby chodníku jednosměrná, ve směru od Elektoservisu Svoboda směrem k půjčovně nářadí.  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

20.06.2017

 • SOŠ a SOU Nymburk – předávání výučních listů
  Třídy 1. ZS, 3. AA a 3. DO - zde
  Třídy 1. ZS, 3. BS a 3. DO- zde
  Třídy 3. FC, 3. FZ, 3. KA a 3. KB - zde


  Zdroj: MěÚ Nymburk

20.06.2017

 • Město Nymburk chce dál bojovat proti zápachu a podá návrh na odvolání
  U Okresního soudu v Nymburce proběhlo 20. června 2017 poslední stání ve věci Město Nymburk vs. firma AZOS CZ. Soud vynesl rozsudek ve prospěch firmy AZOS CZ. Za město i za občany města v soudní síni nutno říci, že byli všichni překvapeni závěrečným rozsudkem.
  Soud uznal, že zápach vycházející ze zinkovny AZOS může občany obtěžovat, ale současně řekl, že se nepodařilo prokázat, že zápach obtěžuje nad míru přesahující místní poměry v blízkosti průmyslové zóny. Dle rozhodnutí soudu, tak město neprokázalo, že míra zápachu je pro obyvatele nadměrná a žalobu zamítl. Druhou část žaloby na zastavení provozu soud předal úřadům. Soudkyně v odůvodnění uvedla, že integrované povolení nenahrazuje kolaudaci a tu podle ní AZOS platnou nemá, ale ve věci má rozhodnout stavební úřad v Kolíně, kterému věc postoupila.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

19.06.2017

 • Hasiči Nymburk se dočkají nového potrubí pro čerpání vody
  Rada města schválila zhotovení nového potrubí na vodu pro Hasičskou stanici Nymburk. V rámci stavebních prací dojde k přepojení stávajícího sacího potrubí za nynější čerpací stanicí, položení nové trasy rozvodu sacího a výtlačného potrubí technologické vody trasou do objektu garáží HZS. Vybudování 2ks podzemních hydrantů včetně uzavíracích šoupat v zatravněné ploše požárního hřiště při areálu HZS a se zaústěním do garáže budovy HZS Nymburk. Součástí díla je i přiložené nové napájecí kabelové vedení ze stávajícího rozvaděče v budově HZS ke stávající čerpací stanici. V čerpací stanici bude provedeno dozbrojení v rámci PD elektroinstalace.
  Jako zhotovitel stavebně montážních prací byla vybrána firma VPK Suchý, s.r.o., ze Zásmuk. Celková stanovená cena je 1 118 264 Kč vč. DPH. Stavební práce začnou do konce června s dobou výstavby 8 měsíců. Termín dokončení stavebních prací je stanoven na 28. února 2018.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

16.06.2017

 • SZŠ a VOŠ zdravotnická Nymburk – předávání maturitních vysvědčení a diplomů
  Zdravotnický asistent (4. A), Zdravotnické lyceum (4. L) a Sociální činnost (4. S) - zde
  Asistent zubního technika (4. Z) - zde

  Zdroj: MěÚ Nymburk

15.06.2017

 • Galerie loučení se školkou
  MŠ Čtyřlístek - zde
  MŠ Sluníčko - zde
  Speciální MŠ - zde
  MŠ Adélka - zde

  Zdroj: MěÚ Nymburk

15.06.2017

 • Nymburští volejbalisté navštíví italské partnerské město
  Mezinárodní turnaj mládeže a kemp v letošním roce je druhým úspěšným pokračováním výměnných sportovních pobytů obou partnerských měst a klubů. Italský volejbalový klub rovněž absolvoval sportovní kemp i v Nymburce (podzim 2016). Náplní letošního kempu budou tři utkání mládeže s místním klubem, setkání s představiteli města Porto San Giorgio a klubu. Kempu se účastní 52 hráčů a hráček klubu Volleyball Nymburk. Rada města Nymburk vyhověla žádosti a podpořila klub Volleyball Nymburk, z.s. částkou 20 000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s uspořádáním mezinárodního turnaje mládeže a sportovního kempu (23.6. až 2.7.2017) v italském městě Porto San Giorgio. Příspěvek bude financován z prostředků na podporu a rozvoj vztahů s partnerskými městy.


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

14.06.2017

 • V ulici Jurije Gagarina vznikne nové dětské hřiště
  Nové dětské hřiště vznikne v nároží ulic Jurije Gagarina a Karla Čapka, na místě nynějšího a nevyhovujícího hřiště o rozloze cca 2 800m2. V současné době už město vybírá zhotovitele stavby. Plánované dětské hřiště pro volnočasové aktivity bude určeno pro děti staršího školního věku a mládež. Realizace bude zahrnovat vybudování oplocení, herních prvků, dopadových a zpevněných ploch, mobiliáře, zeleně, veřejného osvětlení a vodních prvků včetně napojení na inženýrské objekty. Součástí bude vybudování travnaté plochy pro fotbal a víceúčelové hřiště pro jiné sportovní aktivity. Chybět nebudou lanové prvky, workoutové aktivity a centrální plocha s vodní mlhou.
  V září budou zahájeny stavební práce a předpokládaný termín dokončení je do 30. března 2018. Celkové náklady na výstavbu hřiště jsou ve výši 7,8 mil. korun.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

13.06.2017

 • Galerie loučení se školkou
  MŠ Růženka - zde
  MŠ U Pejska a kočičky - zde
  MŠ Větrník - zde

  Zdroj: MěÚ Nymburk

12.06.2017

 • Město Nymburk opět podpořilo Domov svatého Josefa, kde se starají o pacienty s roztroušenou sklerózou.
  Rada města schválila žádost o poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Červený Kostelec ve výši 10 000 Kč.
  Oblastní charita poskytla v roce 2016 pobyt třem občanům města v celkové délce pobytu 464 dní. V Domově sv. Josefa také nepřetržitě žije jeden klient s trvalým pobytem ve městě Nymburk.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

09.06.2017

 • Dnes v noci proběhne NOC KOSTELŮ!!!
  Tradiční každoroční otevření nymburských kostelů, více informací naleznete na www.nockostelu.cz. Poprvé se akce účastní i modlitebna sboru Křesťanské společenství Nymburk (Komenského 1254).


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

08.06.2017

 • V Nerudově ulici probíhá oprava chodníku
  Město společně s Technickými službami zajistí v rámci stavebních prací narovnání obrubníků včetně jejich snížení pro vjezdy a položení nové dlažby. V plánu je také nové osazení ulice zelení. Jedná se o 16 stromů druhu Javor babyka. Zhotovitelem je firma MaGe Construction, s.r.o.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

08.06.2017

 • Část ulice V Zahrádkách se může pyšnit novým chodníkem
  V souvislosti s položením vodovodního řadu město společně s Technickými službami zajistilo srovnání obrubníků včetně jejich snížení pro vjezdy a zcela nový povrch chodníku. Zhotovitelem byla firma HALKO, s.r.o.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)