Krátce z města

22.08.2017

 • Přestárlé stromy u cyklostezky budou prořezány!
  Včera svolaná mimořádná rada města, řešila situaci s přestárlými stromy na cyklostezce od Parkánu až po Drahelice. Stále častěji totiž padající větve ohrožují kolemjdoucí. Město Nymburk obratem oslovilo několik firem, které se zabývají odborným ošetřením zeleně. Nakonec byla vybrána firma KRELES z Městce Králové, která za cenu 269 500,-Kč prořeže vybrané rizikové topoly bilé, topoly černé a topoly vlašské. Celkem se jedná o 104 stromů. Termín dokončení je v půli září.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

21.08.2017

 • NOVÝ PARKOVACÍ SYSTÉM v Nymburce!
  Od 1. září platí v centru města nový parkovací systém.
  Organizace dopravy v klidu spočívá na základě nařízení obce v rozsahu zmocnění dle § 23 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a to na základě vydaného NAŘÍZENÍ MĚSTA NYMBURKA č. 3/2017, o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Nymburce.
  Více informací na stránkách města http://www.meu-nbk.cz nebo v odkaze:
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

18.08.2017

 • Nymburk má zase o krok blíže k novému bazénu
  Projektanti Ateliéru 11 s.r.o. z Hradce Králové již předali dokumentaci k územnímu řízení a požádali o vyjádření příslušných dotčených orgánů, aby město získalo územní rozhodnutí. Rovněž je řešeno i parkování u bazénu, které by se mělo nacházet naproti u budovy policie.


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

17.08.2017

 • Nemocnice Nymburk naplno využívá počítačový tomograf pořízený městem
  Lékaři nymburské nemocnice si přístroj chválí a vítají, že nové CT usnadnilo a zkvalitnilo vyšetřování pacientů s podezřením na plicní embolii, kdy není nutné transportovat pacienta do jiného zdravotnického zařízení. Počítačový tomograf SOMATOM Emotion 16, byl pořízen městem Nymburk v rámci projektu „Modernizace radiodiagnostického oddělení včetně digitalizace – nemocnice Nymburk“, který byl spolufinancován z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy. Společně s počítačovým tomografem předalo město do výpůjčky radiodiagnostickému oddělení nymburské nemocnice rentgenový přístroj pro skiagrafická vyšetření Luminos Fusion, ultrazvukový systém ACUSON S1000 a systém pro digitální zpracování snímků a archivaci dat.


  Zdroj: Město Nymburk

16.08.2017

 • Cestička z ulice Na Hroudách je konečně dokončena
  Město společně s Technickými službami zajistilo dokončení části mlatové cesty z ulice Na Hroudách do ulice V Zahrádkách. Zhotovitelem byly přímo Technické služby města Nymburk.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

15.08.2017

 • Město rozdělilo granty pro druhou polovinu roku
  Rada města společně s finančním výborem rozdělila celkových 400 tisíc mezi 43
  žadatelů. Nejvíce žádostí bylo z oblasti sportu a město na ně přispělo nejvíce. Další část finančních prostředků putovala na kulturní projekty a ostatní projekty. Mezi ostatními město podpořilo společenské, dětské i vzdělávací akce.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

14.08.2017

 • Město Nymburk pokračuje v opravách chodníků - tentokrát v ulici Růžová
  Společně s Technickými službami město zajistilo zcela nový povrch na vybraných částech chodníku v ulici Růžová. Zhotovitelem byla firma HOLD, s.r.o.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

11.08.2017

 • Část ulice Purkyňova zdobí nové vjezdy
  Konkrétně se jedná o úsek ulice Purkyňova mezi ulicemi Zbožská a Tylova. Zde město společně s Technickými službami zajistilo opravy vjezdů a položení nového povrchu žulové dlažby. Zhotovitelem byla firma MAGE Construction, s.r.o.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

10.08.2017

 • Město pokračuje v opravách chodníků - tentokrát v ulici Poděbradská
  Město společně s Technickými službami zajistilo zcela nový povrch na vybraných částech chodníku v ulici Poděbradská. Zhotovitelem byla firma HOLD, s.r.o.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

09.08.2017

 • Nymburk nově uklízí veřejná služba
  Od 8. srpna se v ulicích Nymburka objevují pracovníci veřejné služby. Město ve spolupráci s úřadem práce má přislíbeno až 100 lidí, kteří budou moci zametat chodníky, sbírat odpadky a jiné úklidové práce. Veřejná služba se vrací díky novele zákona o pomoci v hmotné nouzi. Není sice povinná, ale lidem, kteří jsou déle než půl roku bez práce a do veřejné služby nenastoupí, se výrazně snižuje příspěvek na živobytí.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

08.08.2017

 • V nemocnici jsou rekonstrukce v plném proudu
  V nymburské nemocnici začala avizovaná rekonstrukce. Jako první přišlo na řadu rehabilitační oddělení, které už je nyní díky stavebnímu ruchu k nepoznání.
  Letošní rekonstrukce některých částí nymburské nemocnice jsou v plném proudu. Jako další na řadu přišla kuchyňka a sociální zařízení přízemní části chirurgie.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

07.08.2017

 • Přístavní slavnost se nesla ve znamení skvělé hudby i nálady
  Již čtrnáctá Přístavní slavnost , která se konala v sobotu 5. srpna se nesla ve znamení teplého počasí, skvělé hudby a nálady. Tentokrát dominoval hlavně ženský element. Dopolední bloku byl věnován především malým návštěvníkům. Dětské publikum bavila nejen Karolína Kamberská se svými Křikadly, ale i kapela Pískomil se vrací.

  Odpoledne zahájila nymburská skupina VANUA 2 v čele s Yannickem Tevim. Následovala bubenice Pavla Táboříková s kapelou PayaNoia a hudba ostravských Pla ces, kapela Ille se zpěvačkou Olgou Königovou. Další v řadě byla úspěšná brněnská skupina Aivn´sNaked Trio a předposlední Poletíme?.

  Vrcholem programu bylo vystoupení Kláry Vytiskové s novou kapelou pod názvem Klara and the Pop. Zpěvačka, která má za sebou kariéru v kapele Toxique a je ověnčená Andělem. Celou Přístavní slavností prováděl Pepa Podolák z rádia Patriot.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

04.08.2017

 • UŽ V SOBOTU ZAČÍNÁ PŘÍSTAVNÍ SLAVNOST
  Přístavní slavnost letos nabízí příjemnější, uvolněnější a domáčtější atmosféru. Připraven je celodenní kulturní program, zejména hudební, a to pod hradbami za doprovodu plavidel.

  10:00 - 10:45 Karolina Kamberská
  11:00 - 12:00 Pískomil se vrací
  12:40 - 13:35 VANUA 2
  14:00 - 14:45 PayaNoia
  15:10 - 16:00 PLA CES
  16:30 - 17:20 ILLE
  17:45 - 18:30 Aivn's Naked Trio
  19:00 - 20:00 Poletíme?
  20:40 - 21:40 Klara & The Pop

  Ročník 2017 bude již čtrnáctou Přístavní slavností a skutečnou páteří akce, bude nyní ženský hudební element. Tedy mnohovrstevnost, hloubka, hudební intuice. Věříme, že společným pólem nad hradbami bude spokojenost a dobrá muzika i nálada.

  VÍCE INFO NA FB: http://www.facebook.com/events/1663883330585786
  NEBO NA:
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

01.08.2017

 • V centru města probíhají výkopové práce
  Z důvodu havárie plynovodu probíhají od 25.7. výkopové práce před budovou radnice (Náměstí Přemyslovců č.p. 163) a v ulici Na Fortně (u č.p. 25). Předpokládané ukončení prací je 5.8. s konečnou úpravou povrchů 8.8.2017.
  Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti!

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

18.07.2017

 • Město zrekonstruuje ohradní zeď Starého děkanství ze 17. století!
  Jedná se o severní ohradní zeď, která je vystavěna z lomového kamene s pozdějšími cihlovými vysprávkami o celkové délce cca 40,4 m. Stav zdiva je značně havarijní a část ohradní zdi se již v minulosti zřítila, další část vykazuje značné vyklonění. Realizovaná varianta řešení rekonstrukce bude počítat se zachováním původního zdiva. Rekonstrukci provede firma Komplet stavby Nymburk s.r.o. Termín dokončení stavby je plánován do 16. 10. 2017.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

14.07.2017

 • Dlouho očekávaná rekonstrukce Smetanova domu - Hlahol z roku 1935 již začala!
  V tuto chvíli již probíhají bourací práce. V rámci stavebních prací následně dojde k přístavbě rampy a vybudování chodby pro bezbariérový vstup. Vzniknou zde tři nové učebny, nová učebna cizích jazyků a kabinet. Celkově se upraví sociální zařízení pro žáky a učitele. Bude zhotovena nová střecha nad přízemní části objektu, okna a dveře, nové podhledy, výměna povrchu podlah, instalace nových světlovodů v patře, zateplení objektu a nová vrata na pozemek. Jedná se o jednu z největších investic města posledních let s celkovou cenou 22 322 698 Kč vč. DPH. Termín dokončení stavebních prací je stanoven na 28. února 2018.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

13.07.2017

 • Nymburská nemocnice pokračuje v rekonstrukcích!
  Centrální šatny pro střední zdravotnický personál v suterénu budovy H, rekonstrukce rehabilitačního oddělení, v přízemí chirurgického oddělení v budově A nové sociální zařízení a kuchyňka. Vybudování toho všeho plus stavební úpravy v podobě podhledů na chodbě a rekonstrukce rozvodů vody a topení rovněž v budově A čeká letošní rok nymburskou nemocnici.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

12.07.2017

 • Školní družina na RAFce se bude pyšnit novými okny
  Město dále pokračuje ve výměně oken v areálu ZŠ a MŠ Letců R.A.F. Nyní probíhá výměna oken na pavilonu školní družiny. Město postupně vyměňuje špatná a dosloužilá okna v celém areálu školy. Okna již byla vyměněna na pavilonech U1, U2 + MŠ a U3. Výměnu oken provádí firma OKNOSTYL group s.r.o., z Kuřimi.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

11.07.2017

 • Stavební práce na revitalizaci panelového sídliště Drahelice (6. etapa) jsou v plném proudu
  V ulici Jurije Gagarina, Karla Čapka, Vítkovická a Okružní probíhají stavební práce na VI. etapě revitalizace sídliště. V rámci stavebních úprav dojde k výměně vozovky, vybudování nových parkovacích stání a chodníků, kontejnerových stání, dopravního značení a veřejného osvětlení. Dále bude vyřešena úprava zelených ploch s výsadbou stromů a okrasných keřů. Zhotovitelem je firma MATEX HK s.r.o. Hradec Králové a stavba bude probíhat až do října letošního roku.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

10.07.2017

 • Hasiči Nymburk se dočkají nového potrubí pro čerpání vody
  Nyní probíhají práce na novém vodovodním potrubí pro Hasičskou stanici Nymburk. V rámci stavebních prací dojde k položení nové trasy sacího rozvodu a výtlačného potrubí technologické vody do objektu garáží HZS, vybudování 2ks podzemních hydrantů (včetně uzavíracích šoupat) v zatravněné ploše požárního hřiště a zaústění do garáže budovy HZS Nymburk. Součástí díla je i nové napájecí kabelové vedení z rozvaděče v budově HZS ke stávající čerpací stanici. Termín dokončení stavebních prací je stanoven na 28. února 2018.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)