Krátce z města

12.10.2017

 • Nymburský Obecní dům se dočká opravy venkovního obložení vzduchotechniky
  Rozbité a místy odpadlé venkovní obložení vzduchotechniky u Obecního domu projde rekonstrukcí. Dojde i na doplnění nové hydroizolace, úpravu okrasných dřevin a nový trávník. Zhotovitel byl vybrán a začaly i samotné stavební práce. Termín dokončení stavebních prací je stanoven na začátek prosince tohoto roku.
  Celková cena díla je 917 860 korun vč. DPH. Jako zhotovitel byla vybrána místní firma Komplet stavby Nymburk s.r.o.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

11.10.2017

 • NEMÁME ČAS ČEKAT, AŽ PŘEPARKUJETE
  Zítra (12.10.) od 17 hodin bude probíhat akce Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje s názvem – NEMÁME ČAS ČEKAT, AŽ PŘEPARKUJETE
  Akce je zaměřena na řidiče a řidičky, kteří si neuvědomují možný dosah svého jednání při špatném parkování a tím stěžují průjezdnost pro řidiče hasičských vozidel. Kampaň reaguje na stále se zhoršující stav průjezdnosti na sídlištích budovaných v 70-tých a 80-tých letech minulého století.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

10.10.2017

 • Město požádá o dotaci na systém kontroly zápachu v blízkosti firmy AZOS
  V červnu tohoto roku proběhl soud ve věci Město Nymburk vs. firma AZOS CZ, který vynesl rozsudek ve prospěch zinkovny. Soud uznal, že zápach vycházející ze zinkovny AZOS může občany obtěžovat, ale současně řekl, že se nepodařilo prokázat, že zápach obtěžuje nad míru přesahující místní poměry v blízkosti průmyslové zóny. Dle rozhodnutí soudu, tak město neprokázalo, že míra zápachu je pro obyvatele nadměrná a žalobu zamítl.

  Město nyní podá žádost o dotaci na pořízení systému, který kontroluje znečištění ovzduší. Systém Purenviro je kompletní integrovaný systém řízení kontroly vzniku znečištění ovzduší. Jedná se o registr stížností na zápach, který se zobrazuje přímo v mapovém rozhraní. Hlavními výhodami tohoto systému je vlastní evidence zápachu dle normy ČSN 83 5030, statistické výstupy, možnost postoupení stížností příslušným orgánům státní správy a aktuální přehled o výskytu zápachu v konkrétní oblasti ve městě.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

09.10.2017

 • Dnes je poslední den akce RADNICE SENIORŮM
  Od 15 hodin je dnes pro seniory připraveno ODPOLEDNE V PANORAMĚ. Posezení s hudbou a opékáním špekáčků v penzionu Panorama, připravilo Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

  V pátek 6. října 2017 si mohli senioři prohlédnout nově otevřený dům pro seniory - Rezidence Labské Terasy. Obyvatelům Rezidence budou na přání k dispozici komplexní služby Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s., které zde provozuje i Denní stacionář pro klienty z Nymburka a okolí.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

09.10.2017

 • Nově lze využít na jednu jízdenku vlak i autobus při cestě do Mladé Boleslavi
  Od 1.10. je do systému PID zaintgrována celá železniční trať Nymburk - Mladá Boleslav. Od tohoto data je tak možné na jednu jízdenku cestovat např. ze Zálabí, Drahelic či sídliště autobusem na nádraží a dále vlakem do Mladé Boleslavi a to jak osobními vlaky tak rychlíky. Mladá Boleslav je zařazena do tarifního pásma 7. Bližší informace v odkazu. (Marek Mejzr)
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

09.10.2017

 • Chirurgickým pacientům ukrátí čas v nemocnici nové televizory
  Hned šest televizorů obohatí chirurgické oddělení nymburské nemocnice. A to díky daru, který mu věnovala společnost Changhong Europe Electric s.r.o. Z rukou zástupců společnosti, Pavla Kafky a Lucie Kafkové, převzali televize ve čtvrtek 5. října primář chirurgie, MUDr. Jaroslav Chaluš společně s jednatelkou nemocnice, Ing. Alenou Havelkovou, a místostarostou města Nymburk, Mgr. Adrienou Gabrielovou. Pět televizorů s úhlopříčkou 32“ bude umístěno na pacientské pokoje určené k hospitalizaci, jeden o velikosti 55“ bude sloužit především pro vzdělávání lékařů chirurgického oddělení.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Pavlína Stránská (tisková mluvčí Nemocnice Nymburk)

06.10.2017

 • V ulici Jurije Gagarina vzniká nové dětské hřiště
  Nové dětské hřiště vzniká v nároží ulic Jurije Gagarina a Karla Čapka, na místě nynějšího a nevyhovujícího hřiště o rozloze cca 2 800m2. Plánované dětské hřiště pro volnočasové aktivity bude primárně určeno pro děti staršího školního věku a mládež. Realizace bude zahrnovat zejména vybudování oplocení, herních prvků, dopadových a zpevněných ploch, mobiliáře, zeleně, veřejného osvětlení a vodních prvků včetně napojení na inženýrské objekty. Součástí nového hřiště bude i vybudování travnaté plochy pro fotbal a víceúčelové hřiště pro jiné sportovní aktivity. Chybět nebudou lanové prvky, workoutové aktivity pro mládež a centrální plocha s vodní mlhou. Předpokládaný termín dokončení je do 30. března 2018.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

05.10.2017

 • V rámci rekonstrukce nymburského bazénu je řešeno i parkoviště
  Parkoviště by mělo vzniknout naproti na nevyužívaném prostranství u budovy Policie ČR. Hlavním cílem je zajištění dostatečného množství parkovacích míst pro městský bazén stojící přes ulici a pro zaměstnance Policie ČR. Minimální počet parkovacích stání pro veřejnost (bazén) je 30 počítáno je ovšem s 37 stáními a 25 pro policii (o 7 více). Na tomto místě je nyní částečně zeleň a vzrostlé stromy, s tím souvisí i výběr zatravňovacích dlaždic pro parkovací stání a ostrovy zeleně na místě několika vynechaných stání. Prostranství podél Boleslavské třídy je pak řešeno parkově s javorovou alejí.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

04.10.2017

 • Rekonstrukce ohradní zdi u Starého děkanství stále pokračuje.
  U Starého děkanství a věže Kaplanky, která je součástí nymburských hradeb, město opravuje chátrající ohradní zeď ze 17. století. Ta byla ve velmi špatném technickém stavu, místy zbořená a podepřená trámy. Jedná se o severní ohradní zeď, která je vystavěna z lomového kamene o celkové délce cca 40,4 m. Rekonstrukci provádí firma Komplet stavby Nymburk s.r.o. za celkovou částku 629.137 Kč vč. DPH. Termín dokončení stavby je plánován do 16. 10. 2017.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

04.10.2017

 • Čtvrtý ročník akce RADNICE SENIORŮM stále pokračuje.
  Dnes proběhla procházka renesančním Nymburkem se starostou Pavlem Fojtíkem. Zítra 5.10. od 10 hodin vás čeká povídání s režisérem Krátkého filmu Praha Janem Jelínkem o tom, jaké jsou filmy Svěráků aneb JAK TOČÍ SVĚRÁCI,po přednášce volně naváže promítání nového filmu PO STRNIŠTI BOS, Kino Sokol, zdarma.
  V pátek 6.10. od 14.00 se koná DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ REZIDENCE LABSKÉ TERASY v Drahelicích a od 17.00 DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ S IVOU HÜTTNEROVOU, zábavný pořad plný hezkých písniček, vyprávění. Na závěr v pondělí 9. 10. od 15.00 čeká seniory ODPOLEDNE V PANORAMĚ, posezení s hudbou a opékáním špekáčků v penzionu Panorama.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

03.10.2017

 • Město Nymburk spouští nový systém HLÁŠENÍ ZÁVAD!
  Pomozte nám udělat naše město hezčím a využijte novou službu mapové aplikace
  – HLÁŠENÍ ZÁVAD.
  Nová aplikace umožní občanům rychle a jednoduše nahlásit všechny nedostatky a závady na veřejných prostranstvích, v ulicích či parcích. Dejte nám o nich vědět, ať je můžeme rychle odstranit. Může se jednat o různé opravy nebo doplnění mobiliáře (koše, lavičky atd.), úpravu zeleně (stromy, tráva) či výtluky v komunikacích.

  Na webových stránkách města najdete v sekci OTEVŘENÁ RADNICE odkaz do aplikace pro hlášení závad, nedostatků a návrhů na zlepšení prostředí ve městě.
  Pro využití aplikace je vyžadován standardní webový prohlížeč nebo ji lze spustit i na chytrém mobilním telefonu. Aplikace je v testovacím provozu, nicméně jakákoli nahlášená závada bude zpracována.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

03.10.2017

 • Vybudování cyklostezky Nymburk - Čelákovice je zase o krok blíže
  Středočeský kraj na svém posledním zasedání schválil zásadní koncepční materiál o rozvoji cyklistiky v letech 2017-23. Z tohoto dokumentu jednoznačně vyplývá, že naše Labská cyklostezka se stává hlavní dálkovou páteřní cyklotrasou, která má nejvyšší prioritu. Vše bude nyní záviset na rychlosti vytvoření tzv. studie proveditelnosti, která by měla vzejít z chystaného výběrového řízení. Očekávané náklady na tuto cyklostezku jsou 127 milionů korun. V současnosti se též na této trase řeší nové přemostění řeky Labe pro cyklisty. V úvahu přichází několik variant. Mně z toho jednoznačně vychází jako nejoptimálnější varianta - přebudování nymburské lávky, doposud určené jen pro pěší. Nymburk je jednoznačně nejfrekventovanější místo přechodu přes řeku Labe v celém plánovaném úseku, kříží se tady trasy hned několika cyklostezek a současně zde takový bezpečný most pro kolaře naprosto schází. Nová širší lávka by mohla sloužit jak pěším, tak cyklistům a koneckonců by se mohla stát novou architektonickou chloubou města.

  Zdroj: PhDr. Pavel Fojtík (starosta)

02.10.2017

 • RADNICE SENIORŮM je po roce opět tady!
  Dnes začal čtvrtý ročník akce RADNICE SENIORŮM! Je připraven bohatý program - více o programu na plakátě.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

29.09.2017

 • Nymburští hasiči se dočkali nového potrubí pro čerpání vody
  Rada města podpořila zhotovení nového potrubí na vodu pro Hasičskou stanici Nymburk. V rámci stavebních prací došlo položení nové trasy rozvodu sacího a výtlačného potrubí technologické vody s trasou až do garáže budovy HZS Nymburk. Vybudování 2ks podzemních hydrantů včetně uzavíracích šoupat v zatravněné ploše požárního hřiště. Součástí je i nové napájecí kabelové vedení ze stávajícího rozvaděče v budově HZS ke stávající čerpací stanici. Zhotovitelem byla firma VPK Suchý, s.r.o., ze Zásmuk. Kolaudace proběhne v měsíci říjnu.


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

27.09.2017

 • Rekonstrukce Hlaholu (Smetanova domu) je v plném proudu!
  V tuto chvíli jsou částečně provedeny bourací práce a rozvody elektřiny. Demontováno bylo původní vzduchotechnické zařízení a vše je připraveno na výměnu oken. Zahájena byla nástavba nového sociálního zařízení pro učebny ve druhém patře. Kde vzniknou tři nové učebny, nová učebna cizích jazyků a kabinet. Celkově se upraví sociální zařízení pro žáky i učitele. Provedou se výměny povrchu podlah, instalace nových světlovodů v patře a zateplení celého objektu. Termín dokončení všech stavebních prací je stanoven na 28. února 2018.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

26.09.2017

 • Chcete slevu na poplatku za svoz odpadů? Využijte adresné třídění odpadu!
  V rámci Adresného třídění odpadu jsou tříděny PLASTY, PAPÍR A NÁPOJOVÉ KARTONY. Pro ukládání „pytlového sběru“ jsou přímo učená místa po městě.

  Do systému se zaregistrujete na MěÚ Nymburk, odbor životního prostředí, kancelář č. 414, kde budou předány pytle a čárové kódy, které se lepí na pytle s odpadem.

  Více informací v odkazu!
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

25.09.2017

 • Dnes poprvé se společně sešly tři generace Fuksů na jedné lodi.
  Martin Fuksa, dvojnásobný medailista ze srpnového mistrovství světa v Račicích, usedl společně s bratrem Petrem (český reprezentant), otcem Petrem (bývalý reprezentant a dvojnásobný mistr světa) a dědou Josefem do čtyřkanoe. Příležitost si našli při dnešním setkání s novináři u loděnice v Nymburce. "Nikdy jsme to společně neabsolvovali. Děda nás do toho tlačil už několikrát a myslím, že si to i nejvíc užil. Doufám, že to nebylo naposled," shrnul Martin Fuksa dnešní rodinnou projížďku.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

23.09.2017

 • ZŠ KOMENSKÉHO NYMBURK SLAVÍ 120 LET !!
  Přijďte se podívat v sobotu 23.9. a zúčastněte se slavnosti - KomendaFest.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

21.09.2017

 • Začala dlouho plánovaná rekonstrukce ulice Lipová!
  Oznamujeme, že od září 2017 až do dubna 2018 budou v Lipové ulici probíhat stavební práce na rekonstrukci komunikace. V rámci stavebních úprav dojde k rekonstrukci vozovky a chodníků, veřejného osvětlení a bude řešena výsadba zeleně. Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. současně provedou výměnu páteřních rozvodů kanalizace, včetně přípojek k domům. Nejprve úsek mezi ulicemi Okružní – Hronětická, pak Hronětická - Doubravská a Doubravská – Feuersteinova.
  Upozorňujeme občany žijící v této oblasti na zvýšenou opatrnost při pohybu po komunikacích během realizačních prací. Svoz domovního odpadu a bezpečný přístup do jednotlivých objektů zajistí stavební firma.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

20.09.2017

 • Dotace na opravu vzhledu budov v MPZ jsou rozděleny
  Rada města dnes schválila poskytnutí dotací v "Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v Městské památkové zóně". Občané měli možnost podávat své žádosti do konce srpna 2017 (podáno celkem 11 žádostí, z toho 1 nesplnila podmínky). Hodnotící komise posoudila všech 10 zbývajících žádostí o dotaci a přidělila jim finanční částku. Při schvalování komise přihlížela k respektování požadavku památkové péče a účelu použití. Nejčastěji se jednalo o výměnu oken, dveří, střešní krytiny a novou fasádu domu. Žádosti ještě musí schválit zastupitelstvo na svém zasedání 27. září.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)