Krátce z města

20.12.2017

 • V Lipové ulici budou stromy jen na jedné straně
  V současné době probíhá kompletní rekonstrukce celé ulice. Rovněž je řešena i situace s přerostlými lípami, které obyvatele dlouho trápí. V rámci rekonstrukce již bylo několik nevyhovujících stromů vykáceno a nyní je jisté, že nové stromy budou vysázeny pouze na jedné straně ulice. V rámci stavebních úprav dojde v ulici k rekonstrukci vozovky a chodníků, veřejného osvětlení a bude vyřešena výsadba zeleně. V původním návrhu se počítalo s oboustranným stromořadím. V důsledku nesouhlasného stanoviska správce plynovodu, společnosti GridServices s.r.o., došlo k úpravě stromořadí z oboustranného na jednostranné od ulice Okružní po ulici Doubravskou. Hlavním důvodem je skutečnost, že je nutné dodržet ochranné pásmo plynárenského zařízení minimálně 2 metry a v tomto ochranném pásmu nesmí dojít k žádné výsadbě stromů. Stavební práce na rekonstrukci Lipové ulice budou probíhat až do dubna příštího roku.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

19.12.2017

18.12.2017

 • Autobusové spojení Nymburk náměstí - Nymburk Zálabí a zpět
  Jízdní řády - Aktualizováno o víkendové spoje

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

18.12.2017

 • Interna má nového primáře
  Interní oddělení nymburské nemocnice má od listopadu 2017 nové vedení. Primářem se stal MUDr. Branislav Štrauch, Ph.D., který dosud působil jako lékař 3. interní kliniky VFN a odborný asistent 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Mezi jeho specializace patří obory interní lékařství a kardiologie.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Pavlína Stránská (tisková mluvčí nemocnice)

15.12.2017

 • Město bude od ledna proplácet žákovské i studentské jízdné
  Město Nymburk bude od ledna 2018 bude proplácet žákovské i studentské jízdné Zálabákům. Nárok na proplacení jízdného budou mít žáci a studenti nymburských škol s trvalým bydlištěm na Zálabí. Proplacení bude probíhat na základě předložení žádosti a v případě studentů také potvrzení o navštěvování střední školy v Nymburce. Ekonomický odbor bude vyplácet finanční prostředky bezhotovostně na základě předložení kuponu o žákovském (měsíční 150 Kč, čtvrtletní 350 Kč) nebo studentském (měsíční 300 Kč, čtvrtletní 760 Kč) jízdném.

  K proplácení jízdného dojde z důvodu uzavření lávky pro pěší.
  Detaily budou upřesněny v následujících dnech.


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

13.12.2017

 • NYMBURSKÁ LÁVKA JE OD DNEŠNÍHO DNE UZAVŘENA
  Po konzultacích s odborníky na mostní konstrukce není v tuto chvíli možné zaručit bezpečnost nymburské lávky pro pěší přes Labe. Dokud nebude bezpečnost zaručena, bude lávka vyřazena z provozu.
  Problematika stavebně-technického stavu nymburské lávky včetně návrhu nutných opatření byla již před časem zadána firmě Pontex, ta provedla nutnou diagnostiku, zpracovala projektovou dokumentaci sanace, ale vzhledem k událostem v pražské Troji nyní doporučila, lávku uzavřít do detailnějšího prozkoumání.
  Rada města Nymburk dnes na svém zasedání rozhodla s ohledem na bezpečnost obyvatel o zavření nymburské lávky, která je od stejného projektanta jako ta zřícená v pražské Troji.
  Pěší mají možnost překonání řeky lávkou přes zdymadlo, případně přes cyklopěší koridor na železničním mostě. Občané mohou rovněž využít autobusovou dopravu mezi zastávkami Nymburk, Zálabí PVT a Nymburk, Náměstí.
  O dalších krocích budeme veřejnost průběžně informovat.

  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

12.12.2017

 • Město Nymburk má schválený rozpočet na příští rok
  Město bude příští rok hospodařit s celkovou výší příjmů 530 935,79 tisíc korun a celkovou výší výdajů 509 568,72 tisíc korun. Již tradičně je rozpočet schodkový. Město má v novém rozpočtu na rok 2018 investice za cca 246 mil. Kč, největší položky jsou zahájení investiční akce dokončení rekonstrukce a modernizace objektu Hlahol (22,5 mil. Kč), pokračování v revitalizaci sídliště Drahelice (dokončení VI. etapa, pokračování VII. etapa) (25 mil. Kč), pořízení digitálního povodňového plánu města + ORP, rekonstrukce ulice Lipová (10,8 mil. Kč), Vodárenská a Na Rejdišti (17,3 mil. Kč), oprava cyklostezky v úseku Veslák – Sánský kanál (12 mil. Kč), rekonstrukce dětského hřiště v ul. J. Gagarina (8 mil. Kč), vybudování skateparku (2,5 mil. Kč), příprava na rekonstrukci Starého děkanství a další. Finanční prostředky jsou vyčleněny také na tradiční velké kulturní akce v Nymburce (Nymburský jarmark a posvícení, Přístavní slavnost 15. ročník, Polabská vonička 22. ročník nebo připomenutí všech osmičkových výročí – únor 1948, srpen 1968, září 1938 a 100. založení republiky v říjnu 1918).
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

08.12.2017

 • Od nového roku občané zaplatí méně za odpady
  Zastupitelé města odhlasovali snížení poplatku za komunální odpad. Občané města tedy od nového roku 2018 zaplatí o 100 Kč méně. Došlo ke snížení celkové částky místního poplatku za komunální odpad z původní částky 760 Kč na částku 660 Kč. Další změnou ve vyhlášce pro následující rok je úleva ve výši 160 Kč ročně pro poplatníka do 6 let věku včetně a osvobození pro poplatníky ve věku 90 let a více.
  V loňském roce zastupitelé rozhodli o úlevě pro seniory nad 70 let, kteří od roku 2017 hradí poplatek za komunální odpad ve výši 500 Kč.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

07.12.2017

 • Na radnici budou dnes oceněni bezplatní dárci krve
  Ve čtvrtek 7. prosince od 14.30 hodin se bude konat na radnici setkání bezpříspěvkových dárců krve s vedením města. Toto slavnostní setkání bude spojeno s předáním peněžitého daru od města Nymburk. Jedná se o dlouhodobé bezpříspěvkové dárce krve, kteří dosáhli určeného počtu bezplatných odběrů. Odměněno bude celkem 21 bezpříspěvkových dárců, rekordmanem je dárce, který měl v letošním roce 80 odběrů. Celkem bude rozděleno 27 000 Kč.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

06.12.2017

 • Kaple sv. Jana Nepomuckého má nově zrestaurovanou balustrádu
  Špatný a nevzhledný stav balustrády přímo před hlavním oltářem kaple sv. Jana Nepomuckého vyžadoval její celkové restaurování. Po úspěšném zrestaurování barokních intarzovaných dveřích v prosinci loňského roku, došlo i na zmíněnou mramorovou balustrádu. Vše probíhalo pod dohledem památkářů a města.
  Vlastní restaurování spočívalo v šetrném čištění balustrády a demontovaných částí, odstranění dožilých tmelů, zpevnění korodujících částí a trhlin, lepení uvolněných fragmentů, vyplnění trhlin minerálním tmelem, plastickém doplnění, osazení na minerální tmel s nekorodujícími čepy, obnově spárování, v provedení lokální barevné retuše, převoskování a leštění celé balustrády. Důraz byl kladen na maximální možné zachování originálních prvků.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

05.12.2017

 • Odvlhčení kaple sv. Jana Nepomuckého jde do finále
  Město dál pokračuje v úpravách kaple sv. Jana Nepomuckého a během prosince bude končena další etapa rekonstrukce. Cílem této etapy je odvlhčení spodní části stavby (základy a navazující zdivo), zajištění statických poruch zdiva, terénní úpravy a s tím spojené odvodnění stavby do dešťové kanalizace a instalace venkovního osvětlení v chodníčku okolo kaple. Vydlážděn už je nejen chodníček okolo, ale i nová přístupová cesta k hlavnímu vchodu. Zhotovitelem je firma Building agency s.r.o., z Kolína.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

04.12.2017

 • Vánoční trhy poskytovatelů sociálních služeb
  Srdečně vas zveme na "Vánoční trhy" poskytovatelů sociálních služeb, které se uskuteční v rámci farmářských trhů ve čtvrtek 7. 12. 2017 na náměstí v Nymburce. Můžete si zde zakoupit vánoční výrobky z chráněných dílen a podpořit dobrou věc.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

03.12.2017

 • První adventní neděle rozsvítila nymburský vánoční strom
  První adventní neděle je tu a s ní i rozsvícení vánočního stromu v Nymburce. Nově byl letos Nymburk zapojen do projektu náš Ježíšek (spolku pro tradiční Vánoce). V průběhu dne vystoupil PS Hlásek ze ZŠ Tyršova, saxofonový kvartet Saxharem, PS Žabky a PS Canzonetta ze ZUŠ B. M. Černohorského a Vox Nymburgensis.
  Od 14.00 hodin mohli návštěvníci jarmarku ochutnat svařák, teplou kerskou limonadou, trdelník nebo perníčky. Nechyběly ani grilované klobásy, langoše, pražené oříšky a vánoční dekorace. Andělé rozdávaly dětem perníčky a samolepky s Ježíškem.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

30.11.2017

 • Nechte se inspirovat vánočním dárkem - Kalendáře s krásnými fotkami města jsou v prodeji
  Město vydalo městské kalendáře s krásnými fotkami města na rok 2018. Prohlédnout a pořídit si je můžete v Turistickém informačním centru. V prodeji jsou nástěnné kalendáře (110 Kč/kus), stolní (65 Kč) a nástěnný plánovací (60 Kč).

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

29.11.2017

 • Od prosince budou platit nové jízdní řády
  S platností od 10.12.2017 vstupují v platnost nové jízdní řády železniční a autobusové dopravy. Přinášíme Vám výtah nejpodstatnějších změn týkajících se našeho města. Zdroj informací: www.szdc.cz (železniční jízdní řády) a IDSK (linky PID).

  Nové vlaky, změny časové polohy vlaků, změny v autobusové dopravě, rozšíření integrace PID na železnici.
  (Zdroj: Ing. Marek Mejzr)

  VÍCE V ODKAZU
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

27.11.2017

 • Advent v Nymburce nabídne spoustu zábavy pro děti i dospělé
  Nenechte si ujít Advent ve městě Nymburk. Letošní advent nabídne spoustu akcí pro děti i dospělé. Podrobný bohatý program zobrazíte v odkazu.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

24.11.2017

 • Knihovna má nové dětské oddělení
  Slavností otevření v městské knihovně se konalo ve čtvrtek (23.11.), kde zahrála dětská bigbítová kapela FUSEKLE, Petr Pavlíček fotil děti ve fotokoutku a nechybělo ani jídlo a pití. Celá rekonstrukce dětského oddělení a studovny trvala týden a jednalo se především o výměnu regálů za nové a zvětšení prostoru pro děti a pro pořádání různých akcí pro veřejnost. Rekonstrukce vyšla na 550 tisíc korun, které knihovna ušetřila z vlastních rezerv.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

22.11.2017

 • Vánoční strom 2017 už stojí na Náměstí Přemyslovců
  Vysoká jedle z Kovanic se stala vánočním stromem roku 2017. Vybraná 35 let stará jedle rostla hned vedle rodinného domu a vyrostla do výšky 18 metrů. Vzdálenost, kterou vánoční strom musel urazit, tak byla o trochu delší než loni. Cestu strom absolvoval dnes (22. 11.) v dopoledních hodinách. Usazení 1,9 tun vážícího stromu bylo podle plánu a příští týden je na řadě zdobení. Vánoční koledy si pod ním všichni zazpívají v neděli 3. prosince.

  Letošní Advent v Nymburce bude zahájen první adventní neděli 3. 12. na Náměstí Přemyslovců rozsvícením vánočního stromu s jarmarkem od 14 do 18 hodin. V průběhu dne vystoupí PS Hlásek ze ZŠ Tyršova (15.00), saxofonový kvartet Saxharem (16.00), PS Žabky a PS Canzonetta ze ZUŠ B. M. Černohorského (16.45) a Vox Nymburgensis (17.15). Rozsvícení stromu proběhne kolem 16.30 hodin. Letos Nymburk získá patronaci Našeho Ježíška, který nám bude udělen Spolkem pro tradiční Vánoce a který se snaží vrátit Adventu a Vánocům původní křesťanskou tradici a lidové zvyky. Nově bude zaveden systém vratných nádob a lidé si budou moci dát svůj oblíbený svařák z porcelánového hrnečku z motivem Našeho Ježíška.
  http://www.nkc-nymburk.cz/index.php?zobraz=kalendarium-detail&det=223&sekce=5&a=0

  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

21.11.2017

 • Nymburskou radnici navštívily děti z Cílkovy domácí školy
  Děti přišly v doprovodu paní učitelky Markéty Literové minulý týden do prostor Městského úřadu v Nymburce, které jim osobně ukázal pan starosta Pavel Fojtík. Děti především zajímalo, co takový pan starosta děla a jak to vypadá třeba ve sklepě nebo kde hlásí rozhlas. Obřadní síň se žákům také moc líbila a celou návštěvu zakončili v Turistickém informačním centru, kde děti dostaly plánek města.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

20.11.2017

 • Uctění odkazu 17. listopadu v Nymburce!
  V podvečer 17. listopadu v 17 hodin se uskutečnilo na Náměstí Přemyslovců setkání k uctění památky 17. listopadu. Zapálením svíčky jsem si mohli připomenout události na Národní třídě v Praze před 28 roky. Oslavy svátku svobody a demokracie se zúčastnil i  senátor Tomáš Czernin, který se vzpomínkového setkání také zúčastnil.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)