Krátce z města

30.01.2018

 • Představení vizuální identity města Nymburk
  Příprava grafického manuálu jednotné vizuální komunikace Nymburka jde do finále. Autoři ze studia Colmo dnes představí svůj návrh a jeho celkové uplatnění. Veřejná prezentace se koná v nymburském kině Sokol dnes v úterý 30. ledna a to nejprve v 15:00 a znovu v 18:00.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

30.01.2018

 • Pohotovost pro dospělé je nově v nymburské nemocnici, v Obecním domě ji již pacienti nenajdou
  Po vzájemné dohodě Nemocnice Nymburk s.r.o., Středočeského kraje a Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje bude nově od 1. února 2018 lékařskou pohotovost pro dospělé v Nymburce zajišťovat nemocnice.
  Pomoc v případě akutních či náhle vzniklých zdravotních potíží tak pacienti již nenajdou v Obecním domě, ale v jedné z ordinací v areálu nemocnice. Pacienty do ní nasměrují pracovníci recepce, která funguje nepřetržitě.

  Ordinační hodiny lékařské pohotovosti pro dospělé
  Pondělí – pátek: 17.00 – 21.00 hodin
  Víkendy a svátky: 9.00 – 17.00 hodin
  Odkaz: zde

  Zdroj: Pavlína Stránská (tisková mluvčí nemocnice)

26.01.2018

 • Zásadní investiční akce ve městě
  Které investiční akce probíhají nebo se plánují? V jaké jsou fázi?

  Souhrn všech realizací zahájených v roce 2017 a připravených k zahájení v roce 2018. Investice, které jsou ve fázi přípravy projektu vč. předpokladu zahájení realizace v roce 2018.

  Více informací v odkaze
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

24.01.2018

19.01.2018

 • Víte o závadě ve městě? Nahlaste ji!
  Počátkem října 2017 město spustilo zkušební provoz mapové aplikace HLÁŠENÍ ZÁVAD, kterou mohou občané využít k nahlášení jakýchkoliv nedostatků ve městě. Může se jednat o různé opravy, nesvítící lampu, černou skládku, doplnění mobiliáře (koše, lavičky atd.), úpravu zeleně (stromy, tráva) či díru v chodníku. Mapová aplikace HLÁŠENÍ ZÁVAD se osvědčila jako praktický nástroj komunikace s občany a městskými institucemi, a proto její
  fungování bude zachováno i v roce 2018. Během tříměsíčního zkušebního provozu bylo přijato celkem 174 záznamů z čehož 92 požadavků
  bylo předáno k vyřešení Technickým službám a 82 řeší přímo Městský úřad. Vyřešeno bylo celkem 123 podnětů a nyní je 35 hlášení v řešení. Návrhů na vylepšení ve městě přišlo 12 a bude o nich diskutováno zejména při přípravách investic. Zneužívání či nevhodné příspěvky se vyskytly zcela minimálně, čehož si velmi vážíme. Pouze 3 záznamy byly zrušeny
  z důvodu neadekvátnosti. Na webových stránkách města i na webu
  Technických služeb lze nalézt odkaz přímo do aplikace. Pro využití aplikace je třeba standardní webový prohlížeč a lze ji spustit i na chytrém mobilním telefonu. Lidé tak snadno vyfotí a ihned z místa odešlou informace o závadě
  včetně fotografie. Hlášení je po předání vidět na mapě s příslušným barevným rozlišením (přijato, v řešení, vyřešeno).
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

17.01.2018

 • Kaple sv. Jana Nepomuckého má hotové odvlhčení i noční osvětlení
  Město v prosinci dokončilo další etapu rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého. Cílem této etapy bylo odvlhčení spodní části stavby (základy a navazující zdivo), zajištění statických poruch zdiva, terénní úpravy a s tím spojené odvodnění stavby do dešťové kanalizace a instalace venkovního osvětlení v chodníčku okolo kaple. Zhotovitelem byla firma Building agency s.r.o., z Kolína a celková cena díla byla 1,6 mil Kč. Doposud Město do kaple investovalo přes 11 mil. Kč a nyní zbývá poslední etapa, obnova interiérů. Stavební práce probíhaly v souladu s památkáři, jelikož se jedná o kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR a navíc nacházející se v památkově chráněném území - městské památkové zóně Nymburk.


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

16.01.2018

 • Záchranná služba v Obecním domě má nová garážová vrata
  Dokončena byla výměna garážových vrat na Záchranné službě v Obecním domě. Záchranáři už několik let volali po nových a spolehlivých vratech, které za žádných okolností neselžou. V loňském roce byly jejich výzvy vyslyšeny a došlo i na realizaci. Stavební práce spočívaly v demontáži stávajících 2 ks garážových vrat, (ekologické likvidace, nátěru špalet fasádní barvou, začištěni a stěrky), dodání a montáž 2 ks garážových sekčních vrat o velikosti 3000x3000mm. Každá vrata mají jednu prosklenou sekci a levé navíc mají integrované dveře s nízkým prahem, průmyslový pohon pro minimálně 25 otevřeni za den, nouzový akumulátor pro případ výpadku proudu, zajištěni před uzavírací hranou. Náklady na demontáž a montáž obou vjezdů jsou 141 600 Kč bez DPH.
  Od 1.února dojde k doplnění záchranného vozového parku o nové vozidlo. Na nymburské služebně tak bude v důsledku toho navýšen i počet záchranářů.


  Zdroj: Město Nymburk

15.01.2018

 • Autobusy jezdí mezi Zálabím a náměstím zdarma
  Ode dneška (15. ledna) jezdí autobusy mezi Zálabím a náměstím zdarma. Město tak vyšlo vstříc všem, kteří volali po zavedení nulového tarifu v tomto úseku. Nulový tarif je vydávám cestujícím od 18 do 70 let.
  Nadále žádáme všechny zálabské rodiče, aby využili možnosti koupě polovičního kuponu pro dítě do 15 let (měsíční 150 Kč, čtvrtletní 380 Kč) nebo plnocenného kuponu (měsíční 300 Kč, čtvrtletní 760 Kč). Prodej kuponů je zajištěn u dopravce OAD Kolín, s.r.o., provozovna Nymburk, Dopravní 1717 a v pokladnách ČD. Tyto kupony Město zpětně proplatí na konci pololetí.
  Děti se díky tomuto kuponu mohou pohybovat autobusy po celém městě bez jakýchkoliv omezení. Po měsíci bude vše vyhodnoceno.

  Zdroj: Město Nymburk

10.01.2018

 • Soud se zinkovnou AZOS bude pokračovat u Krajského soudu
  Okresní soud v Nymburce vynesl (20. června 2017) rozsudek ve věci Město Nymburk vs. firma AZOS CZ ve prospěch zinkovny (dle rozhodnutí soudu město neprokázalo, že míra zápachu je pro obyvatele nadměrná a žalobu zamítl). Město podalo návrh na odvolání proti soudnímu rozhodnutí ke krajskému soudu s tím, že důkazy předložené soudu jsou dostatečné a průkazné. První stání u Krajského soudu v této věci se koná 16. 1. 2018 od 13 hodin v budově Krajského soudu, místnost č.dv. 11/III. patro, budova A (Praha 5, nám. Kinských 5).

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

08.01.2018

 • Město Nymburk finančně podpořilo Domácí hospic Nablízku
  Město Nymburk finančně podpořilo Domácí hospic Nablízku. Rada města (v prosinci 2017) schválila žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Domácí hospic Nablízku, z.ú. ve výši 28 800 Kč. Pracovníci hospicu poskytovali v loňském roce své služby 2 klientům z našeho města. Cílem domácí hospicové péče je zajistit komplexní podporu umírajícím klientům a jejich rodinám, nebo pomoc s nevyléčitelným onemocněním. Umožňuje tedy klientům důstojné umírání doma v přirozeném prostředí. Domácí hospic podporuje a pečuje i o rodinu, pro kterou je obvykle péče o umírajícího velmi náročná. V rámci této péče je poskytována i služba odborného sociálního poradenství. Na sociální poradnu se obrací řada občanů, včetně občanů ORP Nymburk (zaznamenáno bylo 37 kontaktů od občanů města Nymburk). Poradenství se zejména týká konečné fáze života a oblasti návazných zdravotních nebo sociálních služeb.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

05.01.2018

 • Cena vodného a stočného v roce 2018
  ceny platné od 1. 1. 2018

  Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

04.01.2018

 • Výstava návrhů nymburské lávky
  Přijďte se podívat na výstavu všech návrhů nymburské lávky pro pěší a cyklisty. Výstavu najdete ve sklepení nymburské radnice (Nám. Přemyslovců 163) a k vidění bude od 4. – 18. října 2018.

  Otevírací doba:
  Pondělí a středa od 7.30 do 17 hodin
  Úterý od 7 do 15.30 hodin
  Čtvrtek od 7 do 16 hodin
  Pátek od 7 do 13 hodin

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

04.01.2018

 • Místostarostka přivítala v Nymburce první miminko roku 2018
  První miminko narozené v letošním roce v nymburské porodnici, Filip Valuš, dnes společně s maminkou Zuzanou Valušovou přivítal svou první oficiální návštěvu. Do porodnice za nimi přišly jednatelka nemocnice Ing. Alena Havelková a místostarostka města Nymburk Mgr. Adriena Gabrielová, aby mamince pogratulovaly a obdarovaly ji hračkami, dečkou a oblečením pro Filípka, a zároveň popřály především hodně zdraví. Doprovodili je vedoucí lékař novorozeneckého oddělení MUDr. Radomír Pavluv, lékařka, která chlapečka na Nový rok přivedla na svět, MUDr. Kateřina Münzbergerová a vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení, Dana Kohoutová.

  Informace a více fotografií v odkazu
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

04.01.2018

 • Pěší cesta ke Kauflandu byla upravena
  Vyšlapanou cestou za prodejnou Lidl na Zálabí si řada lidí pěšky i na kole již několik let zkracuje cestu k sousednímu Kauflandu. Cestička vyšlapána v travnatém povrchu byla vždy po dešti rozbahněná a místy zůstávaly stát i kaluže vody. Pozemky, přes které tato zkratka prochází, jsou ve vlastnictví společnosti Lidl Česká republika, v.o.s., která se doposud zabývala celkovou modernizací jejich prodejny a také rozšířením směrem k této pěšině. Dohoda s městem o kultivaci této cesty byla tedy do finálního zpracování jejich záměru problematická. Nyní je návrh ve fázi konkrétní stavební studie a jeho součástí je i nová zpevněná cyklopěší cesta podél západní hranice pozemku. Město prozatím dohodlo alespoň dočasnou úpravu této cesty válcovaným štěrkem. V současné době je již položena hrubá vrstva kameniva, následovat bude prosypání jemnějším materiálem a zaválcování. Cesta by měla být sjízdná i pro cyklisty. Úpravu provádějí Technické služby města Nymburk a celkové náklady se budou pohybovat kolem 20 000 Kč.
  Předpokládáme, že cesta zůstane v takto dokončeném stavu do zahájení stavby v roce 2019 nebo 2020. Během přestavby nového Lidlu bude nutné tento průchod dočasně uzavřít. Nová cesta bude z asfaltu, nebo případně z betonové dlažby.


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

03.01.2018

 • Autobusy budou jezdit na Zálabí a zpět do centra ZDARMA
  Občané mohou využít k překonání Labe autobusovou dopravu mezi zastávkami Nymburk, Zálabí PVT a Nymburk, Náměstí.
  Od 15. ledna 2018 bude navíc zavedena doprava zdarma mezi těmito zastávkami. Jen ze Zálabí jede v průběhu dne od březnové integrace 45 spojů. Opačným směrem se jedná o stejně vysoký počet linek. Některé spoje zajištovány i nízkopodlažními autobusy, které jsou v jízdním řádu označeny ikonou invalidního vozíčku. Kompletní jízdní řády všech linek jsou dostupné na webu města, na Facebooku města i v lednovém Nymburském zpravodaji. Autobusy budou vydávat nulový tarif pouze pro 18 až 70 let. Město Nymburk od ledna 2018 proplácí žákovské i studentské jízdné. Nárok na proplacení jízdného mají žáci a studenti nymburských škol s trvalým bydlištěm na Zálabí. Proplacení bude probíhat na základě předložení žádosti a v případě studentů také potvrzení o navštěvování střední školy v Nymburce. Ekonomický odbor bude vyplácet finanční prostředky bezhotovostně na základě předložení kuponu o žákovském (měsíční 150 Kč, čtvrtletní 350 Kč) nebo studentském (měsíční 300 Kč, čtvrtletní 760 Kč) jízdném.
  Případné podněty na doplnění spojů můžete zaslat na e-mail: tiskovy.nbk@gmail.com, ty budou následně projednány s dopravcem.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

02.01.2018

 • Novoroční ohňostroj 2018
  Město Nymburk společně s Nymburským kulturním centrem uspořádalo pro občany již tradiční novoroční ohňostroj. Ten byl k vidění 1. 1. 2017 od 18:00 hodin na Ostrově. Nymburáci mají vyzkoušený krásný výhled od hradeb nebo z ulice Na Přístavě a Na Fortně. Okolo stovek lidí se přišlo rozloučit se starým rokem a přivítat ten nový tuto patnáctiminutovou show k přivítání nového roku 2018.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

01.01.2018

 • První miminko roku 2018 je chlapeček Filip
  První letošní miminko narozené v nymburské nemocnici si sice
  dalo na čas, ale nakonec se v odpoledních hodinách i porodnice v Nymburce dočkala
  novoročního novorozence.
  Na gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Nymburk s. r. o. se 1. ledna 2018 v 16.33 hodin narodil chlapeček Filip, který vážil 3,43 kg a měřil 49 cm. Jeho maminka je z obce Kovanice na Nymbursku.

  Zdroj: Pavlína Stránská (tisková mluvčí nemocnice)

22.12.2017

 • Novoroční ohňostroj
  Přijďte se ohňostrojem rozloučit se starým a přivítat nový rok. Město Nymburk jej připravilo na 1. ledna 2018 od 18 hodin na Ostrově. Nymburáci mají vyzkoušený krásný výhled od hradeb nebo z ulice Na Fortně.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

21.12.2017

 • Město nabízí poskytnutí půjčky z „Fondu rozvoje bydlení v Nymburce 2018“
  Půjčku z „Fondu rozvoje bydlení v Nymburce“ mohou získat osoby právnické i fyzické výhradně na základě výběrového řízení. O výběru rozhodne zastupitelstvo města na základě podaných žádostí nejpozději do 17. ledna 2018. Vyplněné žádosti včetně předepsaných příloh přijímá prostřednictvím podatelny MěÚ Nymburk odbor správy městského majetku do 17. ledna 2018. Formuláře žádostí lze vyzvednout na Městském úřadě v Nymburce, Náměstí Přemyslovců 163, druhé nadzemní podlaží, kancelář č. 209 (odbor správy městského majetku) nebo na webu města.
  Více informací v odkaze.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)