Krátce z města

04.03.2019

 • Přerušení dodávky pitné vody
  VAK Nymburk a.s oznamuje odstávku pitné vody v sobotu 16. 3. 2019 od 8 do 15 hodin v Nymburce. Lokalita: Habeš, centrum města, Zálabí, V Lodici (viz. přiložená mapa - oblast červeně označená). Cisterny s pitnou vodou: Habeš - křižovatka ul. M. Koněva a ul.U Cukrovaru, křižovatka ul. M. Koněva a ul.Palackého třída, Boleslavská třída u policie ČR, centrum města - nám.Přemyslovců, Zálabí - křižovatka ul.Kolínská a ul.U Početky, (viz. přiložená mapa)

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

28.02.2019

 • Studenti univerzity třetího věku obdrželi na radnici svůj diplom
  Gratulujeme!
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

27.02.2019

 • Vodárenská ulice projde v letošním roce proměnou
  Město plánuje v letošním roce zahájit rekonstrukci ulice Vodárenská, která se nachází v historickém centru města a je součástí městské památkové zóny. V rámci stavebních prací bude provedena výměna vodovodního a kanalizačního řadu, rekonstrukce odvodnění zpevněných ploch, nové veřejné osvětlení, úprava stávajících sjezdů k přilehlým nemovitostem a výměna nevyhovujících povrchů. Celá akce bude financována z městském rozpočtu, kde je na tuto akci připraveno 5,4 mil korun.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

15.02.2019

 • Dnes bylo oficiálně otevřeno nové sídlo hřbitovní správy
  Nově sídlí hřbitovní správa, hned vedle hřbitova, a to v ulici V Zahrádkách 1536/8. Hlavním důvodem pro přesun byl technicky již zcela nevyhovující stav původního objektu a snaha poskytnout občanům důstojné prostředí pro vyřizování citlivých záležitostí. Kompletní rekonstrukce vyšla technické služby na 1,5 milionu a vy se můžete na fotografiích podívat jak se jim to podařilo. 🙂

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

14.02.2019

 • Včera se konalo první zasedání zastupitelstva města v tomto roce
  Pojďme si ve zkratce připomenout nejdůležitější projednané body.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

12.02.2019

 • Hřbitovní správa se přesunula do zcela nových prostor
  Oficiálně bude nové sídlo hřbitovní správy otevřeno tento pátek (15. 2.), ale již nyní ji naleznete v nových prostorách, které jsou součástí areálu technických služeb na adrese V Zahrádkách 1536/8. Hlavním důvodem pro přesun byl technicky již zcela nevyhovující stav původního objektu a snaha poskytnout občanům důstojné prostředí pro vyřizování citlivých záležitostí. Kompletní rekonstrukce ve výši 1,5 milionu financovaly technické služby.


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

07.02.2019

 • Nymburk vyhrál 1. místo v prestižní soutěži Zlatý erb
  Zvítězil v krajském kole v kategorii nejlepší webové stránky města. Cenu si za naše město převzal vedoucí odboru informatiky a tiskový mluvčí města.
  Web města je prací našich informatiků, kteří si toto ocenění bezesporu zaslouží. Neusínají samozřejmě na vavřínech a mají spoustu dalších plánů, jak naše webové stránky ještě více vylepšit.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

07.02.2019

 • Dotační program na opravu a údržbu vzhledu budov v centru města bude pokračovat i v letošním roce
  Hlavním cílem je motivovat vlastníky objektů v Městské památkové zóně a podpořit akce, které zlepší vnější vzhled budov – jde například o opravy fasád, střech či výměnu oken a dveří. V rozpočtu na rok 2019 byla schválena částka 1 mil. korun.


  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

06.02.2019

 • V letošním roce odstartuje proměna mateřské školy Větrník
  Revitalizace zahrady může být realizována i díky finanční podpoře z Programu Zahrada hrou Nadace Proměny Karla Komárka. Využití nadačních finančních prostředků je však podmíněno vyřešením majetkoprávního vztahu k cizím pozemkům. Město proto plánuje odkoupit pozemky pod MŠ Větrník, kde rovněž kompletní rekonstrukci vnitřních rozvodů a interiérů budovy. Investiční akce, jejíž předpokládaná výše je více než 16 milionů korun odstartuje v letošním roce.

  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

05.02.2019

 • NYMBURSKÉ STROMY
  Kdo nebyl v kině? Může nyní shlédnout video! Prezentaci o evidenci městských stromů, v Kino Sokol Nymburk, představil David Hora a Jan Lukeš – odborný poradce města

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

04.02.2019

 • Ve městě přibydou stanoviště na tříděný odpad ♻️
  Na základě odborných vyhodnocení a také dle požadavku občanů se počet míst rozšíří o nových 21 stanovišť, která přibydou k současným 71 místům. Cílem je co nejvíce občanům zkrátit docházkovou vzdálenost a tím i dostupnost kontejnerů na tříděný odpad v Nymburce.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

01.02.2019

 • HLASUJTE A VYHRAJTE PRO NYMBURK RÁKOSNÍČKOVO HŘIŠTĚ!
  Rozhodněte svým hlasováním o tom, zda Nymburk získá dětské hřiště v hodnotě 1 500 000 korun. Společnost Lidl letos staví hřiště naposledy! Hlasování probíhá od 1. do 28. února 2019 na na webových stránkách: www.lidl-rakosnickova-hriste.cz. Také na Facebooku Lidl Česká republika. Každý hlasující může denně odevzdat dva platné hlasy a navíc se může zapojit i do soutěže o ceny.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

31.01.2019

 • Nemocnice omezuje počet parkovacích míst v areálu nemocnice Nymburk
  Nemocnice Nymburk s.r.o. oznamuje, že s platností od 1.2. 2019 do odvolání omezuje počet parkovacích míst v areálu nemocnice Nymburk. Důvodem jsou plánované stavební práce v areálu nemocnice (zemní práce, odvodnění, kanalizace). Vjezd do areálu nemocnice bude možný jen na nezbytně nutnou dobu sloužící doprovodné osobě k vyložení či naložení pacienta. Tato nesmí překročit časovou lhůtu 15ti minut. Dlouhodobé stání v areálu nebude možné. Prosíme příchozí, aby využili záchytných parkovišť města, která se nachází v blízkosti nemocnice (parkoviště u Obecního domu), případně volná místa v okolních ulicích. Parkovací místa pro ZTP budou v areálu nemocnice zachována.

  Zdroj: Andrea Buganská (asistentka jednatelky Nemocnice)

30.01.2019

 • Sídliště Jankovice se připravuje na revitalizaci
  V tuto chvíli jsou projektantem zajišťovány poslední vyjádření dotčených orgánů a správců sítí. Na základě kterých bude město žádat o stavebního povolení (březen 2019). Dále město podalo ještě žádost na přeložky kabelů firmy ČEZ Distribuce, která vysoutěží projektanta přeložek, zajistí územní rozhodnutí a následně vysoutěží zhotovitele, který provede vlastní realizaci přeložek (konec tohoto roku). V roce 2020 město vybere zhotovitele a zahájí I. etapu revitalizace

  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

27.01.2019

 • Nymburské hradby už zase září do tmy
  V nejbližším možném termínu bude plně funkční i osvětlení kaple sv. Jana Nepomuckého, kde se čeká na dodání poškozeného krytu svítidla.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

25.01.2019

 • První pátek se starostou
  Starosta Tomáš Mach dnes přivítal na radnici občany, kteří za ním přišli se svými dotazy a poznatky. Společně diskutovali o různých problémech a možnostech jejich řešení.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

24.01.2019

 • Dočká se letos Nymburk Rákosníčkova hřiště?
  Dětská hřiště s motivem Rákosníčka bude společnost Lidl letos stavět naposledy. Ke stávajícím 89 se přidá posledních deset. Hlasování startuje v pátek 1. února a potrvá až do 28. února 2019. 🎈🎉 😊

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

23.01.2019

 • Archeologické nálezy a počasí přerušily práce v ulici Na Rejdišti a Na Příkopě
  V říjnu loňského roku začala rekonstrukce v ulicích Na Příkopě a Na Rejdišti. Špatné klimatické podmínky a archeologický výzkum tak brání pokračování první etapy rekonstrukce. Přesto město v omezeném rozsahu zahájilo druhou etapu v ulici v ulici Na Rejdišti.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

22.01.2019

 • První pátek se starostou se blíží
  Přijďte se zeptat na vše co vás zajímá, co vás trápí nebo co se v nejbližších měsících ve městě chystá.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

16.01.2019

 • Dnes si připomínáme památku Jana Palacha
  Dnes je to 50 let, kdy si připomínáme památku Jana Palacha, který se na protest proti politickým poměrům ve společnosti po vpádu okupačních vojsk 16. ledna 1969 zapálil v horní části Václavského náměstí v Praze.
  Palachův odkaz v místě jeho oběti připomíná výstava, kterou připravil Ústav pro studium totalitních režimů. Vzpomeňme společně na jeho oběť.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)