Krátce z města

18.04.2019

 • TS vybudovaly nový přístřešek na kola a doplnily nové kolostavy
  Technické služby pro město vykonávají nejen základní běžnou údržbu komunikací, čištění ulic, úklid města a úpravu zeleně. Vedle těchto činností například u nádraží vybudovaly přístřešek na kola, a to včetně zhutnění spodní plochy štěrkem a nátěru všech stávajících kolostavů. Rovněž také doplnily zcela nové. 🚲🚲🚲

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

15.04.2019

 • Pokračování forenzního značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek v Nymburce
  Město Nymburk pokračuje ve forenzním značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek. První termín značení bude ve středu 15. 5. 2019 mezi osmou a sedmnáctou hodinou. Další termíny budou přidávány podle zájmu občanů. Veškeré informace včetně online rezervace termínu naleznete na webových stránkách Bezpečný Nymburk.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

11.04.2019

 • Zajímá vás, co archeologové objevili v ulici Na Příkopě?
  Přijďte na dvě komentované prohlídky v úterý 16. dubna od 16, nebo od 17 hodin. Archeolog Luděk Kos z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech vám poutavě přiblíží nález základů domu z období vrcholného středověku a reliktů nejstaršího místního opevnění.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

09.04.2019

 • Vyjádření státní veterinární správy ke krmení nutrií
  Státní veterinární správa rozhodně nedoporučuje krmení nutrií. Můžou přenášet infekční onemocnění, jako je leptospiróza nebo salmonela. Nutrie jsou náchylné také k určitým cizopasníkům - například můžou mít svalovce, kterého přenášejí také divoká prasata. Platí to, že by se lidé měli vyvarovat přímému kontaktu se zvířaty, případně s trusem. V případě, že k němu dojde, tak by si měli umýt ruce teplou vodou a mýdlem, případně použít nějaký běžně dostupný prostředek pro dezinfekci.

  Zdroj: Město Nymburk

08.04.2019

 • Jarní údržba vodních toků v Nymburce


  Zdroj: Město Nymburk

08.04.2019

 • "Velikonoční trhy" poskytovatelů sociálních služeb
  Srdečně vás zveme na "Velikonoční trhy" poskytovatelů sociálních služeb, které se uskuteční v rámci farmářských trhů ve čtvrtek 11. 4. 2019 na náměstí v Nymburce. Můžete si zde zakoupit velikonoční výrobky z chráněných dílen a podpořit dobrou věc.

  Zdroj: Město Nymburk

28.03.2019

 • IDSK a ROPID přišli s omezeními, které postihnou i Nymburáky
  SŽDC plánuje v roce 2020 a 2021 velkou výluku na trati 011 mezi stanicemi Poříčany, Pečky a Velim, a tím se dotkne omezení dopravy hlavně obyvatel Nymburka, Sadské a přilehlých obcí na plánované odklonové trati 060. Na této jednokolejné trati bude vedena odklonová trasa pro většinu dálkových rychlíkových spojů, a tím nastane omezení osobní i nákladní dopravy. Osobní a nákladní vlaky zde nebudou jezdit vůbec a budou nahrazeny autobusovou dopravou. Pokusili jsme se přesvědčit objednavatele výluky, aby projednal s dopravcem (ČD) rychlíků jedoucích z Hradce Králové do Prahy mimořádné zastavení v železniční stanici Nymburk město. Zároveň o to samé požádali zástupci Sadské. Naděje na kladné rozhodnutí je však velmi malá. Letos náš čekají i dlaší výluky: na trati 231 z Nymburka do Kostomlat a výměna trakčního vedení mezi Nymburkem a Poděbrady. Zajímavou změnou je nový dopravce, který bude provozovat rychlíkový spoj (Linka R22) z Kolína přes Nymburk, Mladou Boleslav do České Lípy. Spojení nově zajišťuje společnost Arriva. Ve vlaku bude platit jízdenka PID až do 9. pásma (stanice Bezděz). Oba dopravci (ČD a Arriva) plánují do budoucna jednání o uznání společných tarifů jízdného.

  Zdroj: Město Nymburk

26.03.2019

 • Město chce oživit nymburskou Špičku
  Nymburk uzavřel s Povodím Labe, s. p., smlouvu o bezplatné výpůjčce pozemku Špičky, na dobu 5 let s možností dalšího prodloužení. Na základě dlouhodobého pronájmu město plánuje tento prostor více zatraktivnit a přizpůsobit společenskému životu Nymburáků. V přípravě je projekt na umístění laviček, stolů, pódia, případně piknikového místa s ohništěm. Přidáním mobiliáře chce město lidem dát více možností, jak Špičku využívat k setkávání s přáteli, piknikům, anebo svatbám.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

25.03.2019

 • S příchodem jara nastaly technickým službám další povinnosti
  Na sídlišti v Jankovicích TS upravily terén tak, aby vyhovoval požadavkům pro nastávající seč trávy - vyrovnání povrchů, odstranění kamenů a suti, dosypání kvalitní zeminy. Dále provedly prořez stromů, osev trávy a úpravy zeleně. Dalším záslužným počinem bylo vyčištění meliorační strouhy u Lidušky, posekání jejích břehů a celková úprava okolní zeleně.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

22.03.2019

 • Bývala vedoucí odboru informatiky byla oceněna jako eOsobnost roku
  Ocenění eOsobnost Egovernmentu v kategorii měst a městských částí získala Zdena Hauerlandová, bývalá vedoucí odboru informatiky města Nymburk. Oceněna byla za její celkový a dlouholetý přínos v oblasti elektronizace veřejné správy. Rovněž se zasloužila o realizaci, prosazení, propagaci či navržení nových a vylepšených postupů v rámci elektronizace veřejné správy s konkrétním dopadem v oblasti města.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

20.03.2019

 • Technické služby začaly s opravou komunikací po městě
  Koncem zimy byla provedena inventarizace výtluků, děr, prasklin a nerovností na komunikacích po celém městě, které mají TS Nymburk ve správě. Během března bylo započato s postupnou vysprávkou vozovek, nově za pomoci stroje Infraset (na obrázku). Dále je při opravách využíváno metody sanace dilatačních spár a trhlin, anebo i tzv. tryskové metody.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

19.03.2019

 • Město usiluje o zachování přívozu přes Labe ⛵️
  Předchozí vedení města však nepočítalo s dalším fungováním přívozu a uzavřelo smlouvu pouze do 30. dubna 2019, čímž zkomplikovalo zachování této služby. Případné uzavření další podobné smlouvy v tomto režimu by mohlo být považováno za účelové a nedovolené rozdělení veřejné zakázky. Zájmem současného vedení města je, aby zachování přívozu proběhlo plynule tak, aby občané nezaznamenali žádnou změnu. Odbor správy městského majetku byl nucen připravit výzvu pro nadlimitní otevřené řízení, kde bude vybrán provozovatel přívozu, který bude službu zajišťovat od 1. května 2019.
  Majitel lodi Blanice, který přívoz provozuje, vyjádřil zájem se výběrového řízení účastnit.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

15.03.2019

 • Město Nymburk a SŽDC se dohodli na zachování výpravní budovy
  Zástupci vedení města a Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se na společném jednání dohodli, že budou úzce spolupracovat při řešení rekonstrukce výpravní budovy na hlavním nádraží. Snahou obou stran je stávající historickou výpravní budovu zachovat, využít ji pro cestující a zároveň z ní vytvořit objekt odpovídající potřebám veřejné dopravy v 21. století. Práce na potřebných dokumentacích zahájí město i SŽDC neprodleně. Optimální řešení rekonstrukce výpravní budovy a přednádraží je nutné vytvářet společně. Jen tak může vzniknout funkční celek s logicky navazujícími pěšími trasami a provázaným urbanistickým řešením.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

14.03.2019

 • Vedení města navštívilo zaměstnance Nemocnice Nymburk, s. r. o.
  Starosta města Tomáš Mach zavítal, společně s oběma místostarosty Bořkem Černým a Stanislavou Tichou, mezi zaměstnance nymburské nemocnice, aby představili nového krizového manažera Ivana Olivu, který povede nemocnici do řádného ukončení výběrového řízení na nového jednatele. Současně představili i radního Aleše Tomana, který bude za město spravovat oblast zdravotnictví a pana Stanislava Nebáznivého, zástupce dozorčí rady nemocnice. Starosta vyjádřil podporu všem zaměstnancům nemocnice, vysvětlil důvody odvolání jednatelky a vyjádřil přesvědčení, že tato změna povede k ekonomické a personální stabilitě. Ujistil všechny přítomné, že město chce nadále provozovat nemocnici a o jejím prodeji neuvažuje. Starosta také poděkoval odvolané jednatelce Aleně Havelkové za dosavadní práci pro nemocnici.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

13.03.2019

 • Rada města dnes odvolala jednatelku Nemocnice
  Rada města na svém dnešním jednání odvolala Ing. Alenu Havelkovou z pozice jednatelky Nemocnice Nymburk, s.r.o. Ze strany jednatelky nebyly dlouhodobě činěny kroky k plnému zajištění nasmlouvané zdravotní péče, nepředložila požadovanou koncepci rozvoje nemocnice a nepravdivě informovala o její finanční kondici. Rada města věří, že podniknuté kroky jsou v zájmu občanů, pacientů, nemocnice i jejího personálu. Krizovým manažerem byl jmenován Dr. Ing. Ivan Oliva, který povede nemocnici do řádného ukončení výběrového řízení na nového jednatele.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

12.03.2019

 • Dnes je to právě 20 let od vstupu České republiky do NATO
  Nymburk si toto výročí připomene moderovanou diskusí o minulosti, budoucnosti, výhodách a závazcích členství ČR v Severoatlantické alianci s bývalým předsedou vojenského výboru NATO, armádním generálem Petrem Pavlem a novinářem, disidentem, politikem a bývalým kancléřem prezidenta Václava Havla Lubošem Dobrovským, které bude zpovídat ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeněk Hazdra.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

11.03.2019

 • V nymburském Baby Boxu byl dnes nalezen chlapec
  Jde o úplně první miminko umístěné do tohoto babyboxu. Chlapec je v dobrém zdravotním stavu (asi týden starý), váží 3 kg a měří 48 cm.

  Zdroj: Andrea Buganská (asistentka jednatelky Nemocnice)

08.03.2019

 • Nový typ pořadu v nymburském kině
  Projekce je určená především pro MAMINKY NA MATEŘSKÉ. Promítat se bude ve foyer, k dispozici bude dětský koutek, plocha pro přebalení dětí i otevřená kavárna. Tentokrát se bude promítat česká komedie Chata na prodej.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

07.03.2019

 • Od dubna bude probíhat strojní čištění ulic
  Upozorňujeme, aby občané věnovali zvýšenou pozornost přechodnému dopravnímu značení v termínech úklidu. Dopravní značky budou vždy v předstihu informovat o termínu čištění v dané ulici. Také žádáme především řidiče, aby tyto značky respektovali a předešli zbytečným odtahům svých vozidel a finančnímu postihu.
  Čištěny budou i vozovky, které nejsou v seznamu. Ty však není nutné označit dopravním značením! TS Nymburk

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

05.03.2019

 • Od 10. března začnou jezdit v našem městě nové autobusové linky 673 / 674 a 676
  Jde o linky Pražské integrované dopravy, které nahradí stávající H12, H13, H14, H15 a H17. Největší změna je, že autobusy pojedou častěji než dnes, že u řidiče zaplatíte nejen drobnými, ale i bankovní kartou, a že zde platí jízdenky Pražské integrované dopravy. Řadě lidí to ušetří peníze, protože na jízdenku z autobusu budete moci dál přestoupit i na vlak nebo na další autobusové spoje, aniž byste si museli kupovat další lístek. Navíc senioři nad 70 let jezdí autobusy Pražské integrované dopravy zadarmo.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)