Krátce z města

28.06.2019

 • Nymburk navštívil Dr. Douglas Ruml s manželkou Martinou
  Dr. Ruml žije s rodinou v USA a je synem JUDr. Karla Rumla, čestného občana Nymburka, a synovcem MUDr. Evy Rumlové, rovněž čestné občanky Nymburka. Ti však Nymburk, ze zdravotních důvodů, již nemohou navštívit. Na radnici se manželé sešli s vedením města a zajímali se o nejrůznější záležitosti týkající se Nymburka. Mají zájem o rozvoj města a o udržování a rozvíjení kontaktů, které byly v posledních třiceti letech mezi rodinou Rumlových a vedením města navázány. Obě strany se dohodly na další schůzce při příštím pobytu Rumlových v ČR

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

26.06.2019

 • Přívoz bude nadále zajišťovat loď Blanice
  To je výsledek výběrového řízení, které město na tuto službu muselo znovu vypsat. Provozovatel lodi Blanice se do výběrového řízení přihlásil a nadále bude zajišťovat přepravu přes řeku Labe. I přes nemalé finanční náklady je otázka komfortního překonání řeky prioritou. Město samozřejmě počítá se zachováním přívozu i po dobu výstavby nové lávky. Hodina provozu lodi Blanice vyjde město nově na 720 Kč. Současně mohou občané využít bezplatné autobusové spojení mezi břehy, na které každý měsíc město doplácí.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

24.06.2019

 • Stavba nové lávky přes Labe se zase o krok přiblížila
  V souladu se smlouvou o dílo byla tento měsíc předána zhotovitelem, firmou Stráský, Hustý a partneři, s. r. o., kompletní projektová dokumentace pro stavební řízení. K této dokumentaci ještě bude potřeba zajistit veškerá potřebná vyjádření od dotčených orgánů a do konce srpna 2019 bude podána žádost o vydání územního souhlasu a stavebního povolení. Současně vedení města stále jedná se Státním fondem dopravní infrastruktury o možné dotaci. Ta by měla kompletně pokrýt veškeré náklady na výstavbu lávky. Město se snaží celou situaci s lávkou řešit co nejrychleji a spolupracuje s veškerými institucemi a projektantem ve všech ohledech. Ze strany Města Nymburk, jako investora stavby jsou podnikány všechny kroky k dodržování harmonogramu příprav pro stavbu nové lávky.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

24.06.2019

 • Technické služby provádějí opravy komunikací
  Od poloviny června provádějí TS výspravy komunikací tryskovou metodou, která pracuje pod vysokým tlakem, ten zaručí dokonalé spojení směsi emulze a kameniva s podkladem (tam, kde nelze použít systém Infraset). Stroj Infraset pořídily TS minulý rok a jedná se o opravu infrazářičem, kde se výtluk zahřeje do změknutí stávajícího povrchu, vymete, následuje penetrace a přidá se asfaltový recyklát, promíchá se stávajícím a uhladí. Potom se vše zhutní, zaválcuje a nakonec se provede penetrace obvodu výtluku. Opravy budou pokračovat i během prázdnin dle aktuálních potřeb.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

21.06.2019

 • Město Nymburk spustilo aplikaci AirQ na monitoring zápachu
  Systém AirQ je primárně zaměřen na problematiku pachových látek, kdy umí identifikovat a monitorovat zdroje pachu a měřit pachový tok. Stížnosti zadávají obyvatelé pomocí telefonů do systému, který porovná počasí, směr větru a emise z jednotlivých podniků na základě dat z meteostanice.

  Jak postupovat, pokud se chcete takového sledování zúčastnit? Na telefon si načtete QR kód, který najdete na obrázku níže. Nebo navštivte níže uvedenou webovou adresu, odešlete stížnost na zápach a do poznámky uveďte místo, kde byl zápach zaznamenán (při hlášení z telefonu je poloha zaznamenána automaticky): app.airq.cz/nymburk


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

20.06.2019

 • Kruhový objezd u Kauflandu prošel proměnou
  V malou okrasnou zahradu se proměnil kruhový objezd v ulici Kolínská na Zálabí. Zahradníci Technických služeb města ve spolupráci s naším poradcem pro zeleň provedli terénní úpravy a umístili zde okrasné kameny. Vše bylo doplněno štěrkem a osázeno trvalkami. Část keřů, které jsou nyní nedostupné, bude dosazena v srpnu/září, stejně tak soliterní cibuloviny, které se sází na podzim.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

19.06.2019

 • Přijďte se rozloučit s muzeem
  V pátek 21. června se budou ve Vlastivědném muzeu v Nymburce konat speciální večerní rozlučkové prohlídky (od 18 do 21 hodin). Muzeum totiž bude několik let uzavřeno z důvodu kompletní rekonstrukce, kterou chystá Středočeský kraj. Ten je zřizovatelem muzea a vlastníkem budovy.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

18.06.2019

 • Interiér kaple sv. Jana Nepomuckého mění svou podobu
  Kaple sv. Jana Nepomuckého už má za sebou několik úspěšně dokončených etap rekonstrukce. Nyní probíhá další, která má za cíl opravit interiér do podoby, ve které se nacházel v 19. století. V březnu 2019 začaly stavební práce na obnově interiéru, které budou probíhat do září 2019. Doposud byla staticky zajištěna klenba, provedeny restaurátorské průzkumy omítkových vrstev, průzkum barevnosti, výmalba klenby dle původní podoby z 19. století a probíhá ještě oprava omítek. Obnovy se dočkají ještě malované retuše a tři velká vitrážová okna.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

17.06.2019

 • Starosta přivítal mistryně světa v pole sportu
  Na nymburské radnici přivítal starosta Tomáš Mach mistryně a vicemistryně světa v pole sportu. Na dubnovém mistrovství světa v pole art, které se konalo v Rusku, získala Adéla Kapalová a Justýna Sekerešová první místo v kategorii Doubles junior AB. Viki Dušánková a Domča Martínková, které v loňském roce na Floridě získaly titul mistryň světa, získaly druhé místo.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

14.06.2019

 • Přijďte se seznámit s nabídkou nymburských sportovních klubů
  Na jednom místě se vám představí sportovní kluby a budete si moci vyzkoušet různé sporty: basketbal, volejbal, tenis, fotbal, hokej, karate, pole dance, tanec, paddleboard, dračí lodě a další. Těšit se můžete i na Policii ČR se psy a výcvik první pomoci se záchrannou službou. Akce je nejen pro školy a školky, ale i pro širokou veřejnost.

  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

13.06.2019

 • Slavnostní koncert k 30. výročí sboru 🌷
  .

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

12.06.2019

 • Přijďte seznámit s fungováním systému AirQ
  Systém umí identifikovat a monitorovat zdroje pachu a měřit pachový tok. Představí ho ředitelka společnosti ODOUR, s. r. o., a uznávaná expertka na tuto problematiku Ing. Petra Auterská. Prezentace systému AirQ se koná zítra od 16 hodin v Městském kině Sokol.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

06.06.2019

 • Město Nymburk zve všechny na jubilejní 15. ročník Dragonfestu
  Tradiční závody dračích lodí pod nymburskými hradbami se konají od pátku 7. do soboty 8. června. Přijďte se podívat a fandit všem zúčastněným. V sobotu se na start chystá i naše Městská galéra. 😊

  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

06.06.2019

 • Technické služby během letních měsíců zajistí opravy komunikací v Nymburce
  ⏩ Od 7.6. se budou opravovat oboustranně chodníky v ul. Jičínská v úseku mezi ulicí Ferdinanda Schulze a křižovatkou s ul. Husova.
  ⏩ Od 14.6. TS budou provádět výspravy komunikací tryskovou metodou (tam kde nelze použít systém INFRASET). Opravy budou pokračovat i o prázdninách dle aktuálních potřeb. Každodenně však TS pokračují s výspravou výtluků po Nymburce strojem INFRASET.
  ⏩ V červenci začne souvislá oprava komunikace v ul. Otakara Theera od Velkých Valů k ul. Purkyňova. Dále mají TS v plánu souvislou opravu ul. Drahelická a opravu chodníku u železničního přejezdu v ulici Tyršova.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

03.06.2019

 • Přijďte si prohlédnout výstavu a ochladit se ve sklepení radnice
  Od pondělí 3. června je možné zhlédnout výstavu fotografických prací žáků a studentů Základní umělecké školy Bohuslava Matěje Černohorského. Výstava má název: Minimalismus ve fotografii a vidět můžete zajímavé snímky Lenky Štětkové, Petry Zoubkové, Tomáše Prokopa, Marka Brodského, Anny Šenfeldové a Patrika Smeta, které skvěle kontrastují s historickým prostředím. Na výstavu se můžete podívat do konce prázdnin, a to v provozní době úřadu. K vidění je rovněž stálá expozice o historii nymburských radnic.


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

31.05.2019

 • Nymburk bude mít systém AIRQ na monitoring zápachu a sledování stížností na zápach
  Město už v minulém roce usilovalo o pořízení systému AIRQ za podpory dotace, kterou nakonec nezískalo. Vedení města se však podařilo vyjednat u společnosti Odour, s.r.o., výhodné podmínky i bez využití dotačního titulu. Celý systém umožní občanům, pohybujícím se v okolí průmyslového provozu, pohodlně a za pomoci aplikace v mobilním telefonu zasílat stížnosti na zhoršenou kvalitu ovzduší. Systém umí stížnosti vyhodnotit na základě aktuálních hydrometeorologických dat, rozptylu pachu, a naměřené koncentrace pachu na zdroji. Město tyto stížnosti bude evidovat, spravovat a zejména vyhodnocovat.

  ⏩ Občané se mohou dozvědět o systému více na prezentaci ve čtvrtek 13. 6. od 16 hodin v nymburském kině Sokol. Systém představí ředitelka společnosti ODOUR s. r. o. a uznávaná expertka na tuto problematiku Ing. Petra Auterská.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

30.05.2019

 • Strážníci navštívili mateřskou školku Adélka
  Středeční dopoledne dne 29.5.2019 strávili městští strážníci v mateřské školce Adélka, kam s radostí přijali pozvání. Strážníci představili dětem práci městské policie a poučili je o možných nebezpečích při pohybu venku. Děti měly možnost také vyzkoušet si odchyt psa, hada nebo si prohlédnout služební vozidlo, výstroj strážníků a jejich vybavení. Za druhou sedmdesátkou dětí se strážníci do Adélky vrátí příští týden.


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

30.05.2019

 • Začátek měsíce června bude věnován dětem
  Celý týden na děti čeká spousta zábavy. Budou si moci vytvořit spoustu pěkných věcí a dozví se různé zajímavosti.
  Více informací najdete i na: nkc-nymburk.cz.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

29.05.2019

 • Město předalo Policii ČR termovizní pozorovací přístroj
  Starosta města Tomáš Mach ho předal řediteli krajského ředitelství policie Středočeského kraje Václavu Kučerovi a to za účasti i vedoucího Územního odboru Policie ČR Nymburk a dalších zástupců města. Termovize pomůže nejen policistům a strážníkům městské policie při práci, ale povede i k jejich vzájemné lepší spolupráci. Využití najde především v odhalování latentní kriminality v okrajových částech města, zejména v chatových oblastech, seřaďovacích nádražích, parcích v blízkosti povodí řeky Labe, dále může pomoci při pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách, ale i při dopravních nehodách.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

28.05.2019

 • Každé květnové úterý vařila školní jídelna s Evropou
  Děti na ZŠ Letců R.A.F. ochutnávaly různá evropská jídla, která si pro ně připravila školní jídelna. Vařila se slovenská, ruská, italská a poslední francouzská kuchyně. Nejen děti a rodiče, ale i veřejnost mohla ochutnat ze dvou hlavních jídel, včetně dezertu a polévky. Dnes se vařily francouzské recepty, které nabídly kachní rolku na pomerančích, gratinovaný brambor, pečený slaný koláč tzv. Lotrinský quiche a jako dezert Creme brulée. Pokud jste nestihli nahlédnout pod pokličku těchto čtyř zemí nezoufejte, už teď šikovné kuchařky vymýšlejí co připraví příště.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)