Krátce z města

05.09.2019

 • Nymburský bazén bude znovu otevřen
  Po opravě podhledů se opět otevře plavecký bazén. Dnes město obdrželo konečné rozhodnutí krajské hygienické stanice, na které se čekalo. Bazén bude v provozu od pondělí 9. září 2019 pro plavecké školy a hned druhý den (10. září) i pro veřejnost. Více informací zjistíte v odkazu:
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

04.09.2019

 • Nymburk má mistra ČR v lukostřelbě
  Na mistrovství České republiky v terčové lukostřelbě, které se konalo ve Voticích u Benešova, získal Vít Szecsenyi zlatou medaili. Novému mistru republiky v lukostřelbě je teprve 13 let, chodí na Základní školu Letců R. A. F. a lukostřelbě se věnuje v SK Lukostřelba Libichov. Zlatou medaili získal v disciplíně holý luk, kde se mu podařilo ve své kategorii nastřílet dokonce republikový rekord. Společně s Julií Pořízkovou ze stejného oddílu získali i stříbrnou medaili v kategorii mix tým. Koncem srpna se Vítek zúčastnil i mistrovství Evropy 3D střelby ve slovenském Varíně, kde získal stříbrnou medaili. Gratulujeme!

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

02.09.2019

 • Nový školní rok je tu! Starosta uvítal prvňáčky
  Dnes začal nový školní rok a na všech nymburských základních školách slavnostně vítali prvňáčky. Nymburk má letos ve školních lavicích celkem 179 prvňáčků. Na ZŠ Tyršova uvítal dvě třídy nových žáčků starosta Tomáš Mach a ředitelka školy Soňa Obická. Společně jim popřáli šťastné vykročení do školních let. Během slavnostního ceremoniálu se všem přítomným představily i nové paní učitelky. Základní škola Komenského i Letců R. A. F. otevřeli po třech prvních třídách.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

02.09.2019

 • Posvícení je za námi a nové Střípky z radnice jsou tady
  Letní prázdniny skončily a v Nymburce jsme je zakončili tradičním posvícením. Jak se vám posvícení líbilo? Dejte nám vědět váš názor. Zpětná vazba je pro nás důležitá a každým nápadem a vylepšením se budeme zabývat. Děkujeme! A teď se podívejte na nové střípky z předchozího prosluněného týdne.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

01.09.2019

 • Nymburský basketbalový klub slaví 90. výročí
  Oslavte s námi 90. výročí vzniku nymburského basketbalového klubu. K této příležitosti si Basketball Nymburk připravil několik akcí. 1. září proběhne v Kino Sokol Nymburk společné sledování přímého přenosu z utkání národního týmu na mistrovství světa v Číně s Amerikou. V dresu reprezentace se představí i nymburští hráči. Oslavy pak vyvrcholí 21. září, kdy je naplánované exhibiční utkání bývalých nymburských hráčů, kteří se sjedou zavzpomínat na staré časy. Tento zápas se uskuteční od 14.00 ve sportovním centru. Následovat bude přípravné utkání aktuálních hráčů na novou sezonu s Pardubicemi. K této příležitosti klub připravil i vzpomínkové video a brožuru s historií klubu. Výročí slaví i návratem k nymburským barvám, tedy k červené. 🛑

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

31.08.2019

 • Výstava k 90. výročí basketbalu Nymburk
  Od dnešního dne, je ve foyer nymburské radnice k vidění speciální výstava, která mapuje historii 90 let nymburského basketbalu. Kromě panelů s historickými zajímavostmi jsou k vidění i trofeje včetně originálu poháru pro mistra Kooperativa NBL. Výstava potrvá do pátku 20. 9. 2019 a otevřena je po celý týden. Více informací naleznete na plakátě

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

30.08.2019

 • Na Rejdišti proběhla schůzka s občany
  Přítomní byli seznámeni s dalším postupem a harmonogramem prací. Vedení města obdrželo několik podnětů ke zlepšení stávajícího stavu, které předá kompetentním osobám k realizaci. V tomto týdnu město přejímá staveniště, probíhá ještě odstranění vad a nedodělků v obou ulicích. Po předání celé stavby bude zažádáno o kolaudační souhlas na zrekonstruovanou ulici Na Příkopě. Na Rejdišti ještě proběhne během října výsadba stromů.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

29.08.2019

 • Město chce znovu otevřít plavecký bazén
  Během prázdnin proběhla oprava problematických stropních podhledů, kvůli kterým byl v květnu 2018 uzavřen. Proběhla výmalba a finišují se drobné opravy. Zprovozněním bazénu chce město pomoci především plaveckým oddílům, plavecké škole, základním školám, ale samozřejmě bude sloužit i veřejnosti. Konečné rozhodnutí, zda bude bazén skutečně otevřen bude ještě záležet na Krajské hygienické stanici na jejíž stanovisko čekáme. V plném proudu jsou i přípravy na výstavbu zcela nového bazénu u zimního stadionu.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

27.08.2019

 • Další pátek se starostou se blíží
  Využijte možnost setkat se starostou města Nymburk a zeptejte se na vše, co vás zajímá. Této nabídky využili i obyvatelé lokality V lodici, kteří si stěžovali na stav silnice v ulici U Žáby. Technické služby následně silnici vyspravily tryskovou metodou, která pracuje pod vysokým tlakem a zaručuje spojení směsi emulze a kameniva s podkladem. Příští setkání se koná v pátek 30. srpna od 9 do 12 hodin na radnici. Pokud vám nevyhovuje čas nebo den, můžete si domluvit i jiný termín na telefonním čísle: 352 501 216. http://bit.ly/PatkySeStarostou

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

26.08.2019

 • Středočeský kraj finančně podpoří provoz nymburského přívozu
  Město dostane v letošním roce od kraje finanční příspěvek ve výši 2 milionů korun na jeho provoz. Krajští zastupitelé to dnes schválili na svém zasedání. Hlavním důvodem je fakt, že přívoz zabezpečuje náhradní dopravu všem Zálabákům, kteří používali strženou lávku.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

26.08.2019

 • Mažoretky reprezentovaly Nymburk na Mistrovství Evropy 🏆
  Mažoretky SKP Nymburk reprezentovaly začátkem prázdnin Nymburk a ČR na mistrovství Evropy v Chorvatsku. Děvčata zde obsadila krásné šesté místo a odvezla si spousty zážitků, zkušeností a motivací do další sezony. Touto cestou by rády poděkovaly všem sponzorům, kteří přispěli na jejich cestu do Chorvatska. Ostatní příznivce sportu zvou na Sportovní ples v Nymburce dne 18. 1. 2020 v Obecním domě.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

21.08.2019

 • Hálkovo městské divadlo Nymburk má novou plošinu pro vozíčkáře
  Město instalací plošiny vyřešilo špatný přístup do Hálkova divadla pro imobilní osoby. Schodišťová rampa nyní pomůže méně pohyblivým občanům dostat se do prvního patra divadla, kde se nachází hlediště. Plošina je umístěna na pravé straně při vstupu do vstupní haly, má maximální nosnost 250 kg a jízda trvá okolo 2,5 min. Divadlo se díky tomuto kroku mění v bezbariérové.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

16.08.2019

 • Vodárenská ulice prochází proměnou
  Město zahájilo rekonstrukci ulice Vodárenská, která je součástí městské památkové zóny. V rámci stavebních prací bude provedena výměna vodovodního a kanalizačního řadu, rekonstrukce odvodnění zpevněných ploch, nové veřejné osvětlení, úprava sjezdů k nemovitostem a výměna nevyhovujících povrchů. Na celou akci je připraveno 5,4 mil korun.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

15.08.2019

 • Nika se sochou sv. Jana Nepomuckého byla zrestaurována
  Město Nymburk v letošním roce opravilo výklenkovou kapli, která trpěla vlhkostí a byla ve spodní části poškozena. Během oprav byla provedena obnova omítek, sanace paty zdiva a úprava terénu přiléhajícího ke kapli včetně položení drenážního systému. Celá akce probíhala pod bedlivým dozorem pracovníků památkové péče jelikož jde o kulturní památku. Nika s raně barokní sochou sv. Jana Nepomuckého byla původně součástí fasády barokního domu čp. 272, ve kterém byla barvířská dílna.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

13.08.2019

 • Strážníci kontrolovali parkování v ulici Purkyňova
  Městská policie se poslední dobou zaměřila na nedovolené parkování vozidel na chodníku v ulici Purkyňova, kde dochází k ničení chodníku parkujícími vozidly. Město Nymburk již dříve upozorňovalo parkující řidiče formou "Upozornění", aby neparkovali na chodníku a zároveň dodržovali průjezdnost komunikace 3 metry, pro každý jízdní pruh. Městská policie řeší tyto přestupky v příkazním řízení (blokové pokuty) nebo postoupením správnímu orgánu. Řidič takto zaparkovaného vozidla může být sankcionován v příkazním řízení pokutou ve výši 2 000 Kč.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

09.08.2019

 • Upozorňujeme na časté případy odkládání velkoobjemového odpadu mimo určená místa
  Poslední případ se stal v ulici Vítkovická, kde bylo odloženo velké množství nábytku a matrací. Umístěním odpadu mimo vyhrazená místa je porušena vyhláška č. 1/2014 o nakládání s komunálním odpadem na území města Nymburk. V takovém případě může být uložena pokuta až 10 tisíc korun a ve správním řízení až 100 tisíc korun. Veškerý velkoobjemový odpad je nutné odvézt do sběrného dvora (Drahelická 230) nebo do přistavených kontejnerů (každou středu v měsíci). Technickým službám takovéto chování občanů ztěžuje práci a nemohou se věnovat jiným činnostem po městě. V tomto případě byli viníci vypátráni a potrestáni, ale v mnoha případech odstranění těchto černých skládek uhradí město ze svého rozpočtu, tedy my všichni.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

08.08.2019

 • Dopravní ulice se dočkala opravy
  Technické služby provedly v Dopravní ulici výspravu komunikace, která byla dlouho ve špatném stavu. Opravu provedly tryskovou metodou, která pracuje pod vysokým tlakem a zaručuje dokonalé spojení směsi emulze a kameniva s podkladem. Opravy komunikací budou pokračovat i během prázdnin dle aktuálních potřeb.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

07.08.2019

 • Na Kostelním náměstí zmizely růže
  Pracovníci technických služeb tento týden ostříhali růže kolem sochy sv. Jana Nepomuckého na Kostelním náměstí. Zásah si vyžádal stav spodní části soklu sochy. Nyní je třeba nechat sokl vyschnout a následně očistit. Práce budou provedeny pod dohledem restaurátora. Předpokládáme, že na podzim růže opět vykvetou, Nymburáci tedy o oblíbenou ozdobu Kostelního náměstí přišli pouze dočasně.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

07.08.2019

 • Břečťan na hradbách je upravován
  Technické služby dnes pracují na zredukování porostu břečťanu na hradbách. Břečťan se rozrostl natolik, že hradby nejen zakrýval, ale především je poškozoval. Porost však vhodně dotváří ráz hradeb, a proto nebude odstraněn úplně a menší část bude zachována.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

06.08.2019

 • Špička se v neděli ponořila do rytmu rocku
  Písničky kapel Olympic, Katapult, Argema, Keks, Benefit, Turbo, Skwor i Kabát roztančily špičku. Pro rockové vystoupení, v podání Romana Beneše, se využilo nové pódium, které tam nechalo město umístit spolu s lavičkami a koši. Přes léto se můžete na Špičce využít lekce jógy pro dospělé i pro děti, cvičení a další koncerty. Veškeré pořádané akce na Špičce naleznete v odkazu.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)