Krátce z města

13.10.2020

 • Už víme, kdo opraví rozpadlou zeď v Kostelní ulici
  Rada města schválila zhotovitele dělící zdi u Kostelního náměstí. Zakázka připadne firmě Komplet stavby Nymburk s.r.o., která nabídla nejvýhodnější cenu. Odbor správy městského majetku uzavře v nejbližší době s dodavatelem smlouvu na provedení díla. Nevzhledná rozpadlá zeď jen kousek od kostela sv. Jiljí tak po letech přestane kazit dojem z jinak pěkného místa, za nímž se rozprostírá Kostelní náměstí s dominantou kostela. V současné době zde kopou plynaři, a tak máme vhodnou příležitost lokalitu vylepšit. Asfalt na chodnících nahradí dlažba, která bude přístupové cestě ke Kostelnímu náměstí mnohem víc slušet. Plácek vedle nové zdi projde revitalizací.

  Zdroj: Město Nymburk

12.10.2020

 • Stavba lávky jede…
  Jistě jste si všimli omezení, které stavbu lávky provázejí. Na zálabské straně je pro vozidla uzavřena část ulice Na Bělidlech, konkrétně u restaurace Žofín. Jedná se v podstatě o prostor paty bývalé lávky, kde nyní probíhají práce na lávce nové. Zároveň u Hrabalova posezení má firma Hochtief CZ a její zaměstnanci své zázemí. 🐈🪑Sezení s kočičkami je přístupné, ale k vodě se již nedostanete. Na opačné straně řeky stavba zabrala část parkoviště Pod Eliškou. Pohyb chodců a cyklistů zde prozatím nebyl omezen.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

09.10.2020

 • Starosta Nymburka občanům města
  Slovo starosty Tomáše Macha k občanům města

  Zdroj: Město Nymburk

09.10.2020

 • Městský úřad Nymburk omezuje hodiny pro veřejnost
  Na základě nařízení vlády omezí Městský úřad Nymburk od pondělí 12. 10. 2020 kontakt s veřejností. Úřední hodiny, provozní hodiny pokladny, podatelny a Czech POINT jsou upraveny následovně (viz obrázek níže). Mimo úřední hodiny a stanovené provozní hodiny využijte veškeré možnosti písemné, elektronické a telefonní komunikace a bezhotovostní platby. Podrobnosti naleznete v odkazu.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

08.10.2020

 • Dar pro ohrožená miminka
  Město plně podporuje provoz babyboxů, které ročně v Česku zachraňují desítky odložených dětí. Také v Nymburce jeden takový máme v Tylově ulici a v sobotu 19. září byla slavnostně předána jeho nejmodernější verze do užívání. Rada města schválila individuální dotaci ve výši 20 tisíc korun. Částka je určena na částečnou úhradu nákladů spojených s výměnou stávajícího babyboxu v Nemocnice Nymburk za babybox nové generace.

  Zdroj: Město Nymburk

08.10.2020

 • Dračí lodě budou dál brázdit Labe u Špičky
  Plánovaná stavba přístaviště vážně ohrožovala budoucnost Dragonfestu v Nymburce. Místostarosta Bořek Černý ve spolupráci s panem Martinem Drahokoupilem (organizační tým Dragonfestu) vyjednali na Ředitelství vodních cest takové úpravy stavby, aby Dračí lodě mohly bez problémů dále brázdit labské vody v místě, kde jsme na to zvyklí. Pro závody Dračích lodí je důležité, aby první tři výložníky u plánovaného mola byly sklopné, případně schopné demontáže. Závodní dráha lodí vede rovnoběžně podél Špičky a do plavebního prostoru zasahuje zhruba 30 metrů. Dle výkresu by v tomto prostoru měly být po stavbě přístaviště tři výložníky, u nichž je mobilita důležitá. Od Ředitelství vodních cest získal pan Drahokoupil potvrzení, že takové řešení bude možné. Tím je budoucnost oblíbeného závodu Dragonfest zachráněna

  Zdroj: Město Nymburk

07.10.2020

 • Odběrové místo pro COVID otevřeno!
  Nemocnice Nymburk sro otevírá od zítra (8.10.) odběrové místo pro testování na COVID-19 na parkovišti v Nerudově ulici (pracovní dny od 7.00 do 15.00 hodin). Kapacita provedených odběrů činí cca 30 denně s brzkým plánovaným navýšením. Tato kapacita je určena výlučně pro pacienty, kteří budou mít indikaci od praktického lékaře nebo od Krajské hygienické stanice. Není určena pro samoplátce. Pro potřeby odběrového místa bude fungovat online rezervační systém v odkazu. Pacienti se objednají na konkrétní čas. Odbavení se dočkají pouze řádně objednaní pacienti. Testování samoplátců není v tuto chvíli možné.
  Více v tiskových zprávách.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

07.10.2020

 • Město Nymburk podalo dovolání ve věci AZOS
  Na konci měsíce září podalo Město Nymburk dovolání ve věci žaloby, kterou podalo v roce 2015 proti Automotive Painting Partners s.r.o. (dříve AZOS CZ s.r.o.) na zdržení se provozu povrchových úprav. Podle názoru města se Okresní soud v Nymburce a Krajský soud v Praze nevypořádaly s věcí řádně. Dle města existuje extrémní rozpor mezi jimi provedenými důkazy a přijatými skutkovými závěry. Rovněž věc nebyla správně právně posouzena, neboť byla zcela pominuta skutečnost, že se jedná o nepovolený provoz. V dané věci se jedná již o druhé dovolání, přičemž prvnímu bylo Nejvyšším soudem vyhověno a věc vrácena Krajskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

  Zdroj: Město Nymburk

06.10.2020

 • Náměstí ovládnou do konce listopadu plynaři
  Jedná se o akci plynařů, při které dojde k výměně starého potrubí. Tyto práce výrazně poškodí kořenový systém stávajících stromů, a tak je osud dožívajících kulovitých třešní bohužel zpečetěn. Ve spolupráci s poradcem pro zeleň a památkáři byl pro výsadbu na náměstí nově zvolen odolný beztrnný kultivar akátu, který můžete od loňského roku vidět i v ulici Na Rejdišti. Budou doplněna již nyní prázdná místa, změní se ale i velikost rabátek a zvětší se prostor pro kořeny stromů. Tímto způsobem budou zajištěny příznivější podmínky pro růst stromů a ty na dlouhá léta ozdobí a oživí prostor našeho náměstí.

  Více se o chystané akci plynařů a výsadbě nových stromů dočtete v tiskové zprávě:
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

05.10.2020

 • Projekt
  Projekt oživujeme i přes aktuální situaci. Minulý týden se v prostředí Podnikatelského inkubátoru uskutečnilo setkání starosty a místostarosty s významnými místními podnikateli. Jednání se neslo v neformálním a přátelském duchu a jeho posláním bylo propojit město s těmi, kteří mohou a chtějí pomoci zdejšímu společenskému a kulturnímu životu. Podnikatelé se seznámili s možnostmi, jak podpořit místní akce a jaké možnosti nabízí naopak město jim a jejich firmám. Více v odkazu.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

04.10.2020

 • Hledáme vánoční strom, který nám prozáří adventní čas!
  Podmínkou je vzrůst alespoň deset metrů a pěkně rostlý rovný kmen. A také se k němu musí dostat těžká technika, protože zajistíme kácení a odvoz. Dárce odměníme. Volejte prosím panu Bednářovi (Správa městského majetku) 325 501 210.
  Děkujeme!

  Zdroj: Město Nymburk

02.10.2020

 • Zveme vás na víkendové akce
  Dnes je připraveno setkání v kině Sokol s Lukášem Kladívkem a jeho výstavou o street artu - Sokol 76. V sobotu následuje Den architektury v Nymburce 2020: Bijáky a kulturáky a v neděli kaskadérská show - Flott Cascaders Team v Nymburce.

  Zdroj: Město Nymburk

02.10.2020

 • Dnes startují krajské volby
  Hlasování začíná dnes 2. října ve 14 hodin, kdy se otevřou volební místnosti napříč republikou a zavřou se ve 22 hodin. V sobotu mohou lidé přijít volit od 8 do 14 hodin. O hladký průběh voleb se v Nymburce postará celkem 15 volebních okrskových komisí a jejich 113 členů. Vzhledem k současné epidemiologické situaci jsou letošní volby trochu jiné. I přesto však přejeme šťastnou ruku a dobrou volbu.

  Zdroj: Město Nymburk

01.10.2020

 • Platanka opět svítí
  Veřejné osvětlení v úseku od kamenného mostu k parkovišti hotelu Ostrov je obnoveno. Současně byly instalovány chybějící cedule naučné stezky.

  Zdroj: Město Nymburk

01.10.2020

 • Nové netradiční lavičky potěší při procházce u Labe
  Zástupce sdružení Nymburk s klidem JUDr. Jiří Sobotka předal tajemníkovi Městského úřadu v Nymburce Mgr. Aleši Růžičkovi v areálu Technických služeb dárek pro Město Nymburk. Odpočinkové lavice už jsou instalovány v travnatém pásu u cyklostezky, v místech pod Okresním soudem. Vysloužilé poškozené lavičky byly demontovány, a tak nové pohodlné sezení/ležení přivítají určitě všichni, kdo se rádi kochají místní poklidnou atmosférou. Neváhejte se pohodlně usadit a odpočívat!

  Zdroj: Město Nymburk

30.09.2020

 • Lávka přes zdymadlo se právě otevírá
  Děkujeme Policii ČR i dalším zainteresovaným za bezodkladné vyřízení žádosti města o předčasné užívání stavby. Lávka byla okamžitě otestována jak dvounohými, tak čtyřnohými uživateli. Odstranění drobných nedodělků a další finální úpravy proběhnou již za provozu.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

29.09.2020

 • Nevzhledné místo u sv. Jiljí se promění
  Zeď a plácek vedle ní v Kostelní ulici dlouhá léta kazí dojem z turisticky atraktivního místa u kostela sv. Jiljí. To se změní. Jako první krok je třeba opravit zeď na hranici pozemku města, práce započnou ještě letos, výsledek výběrového řízení na zhotovitele putuje k odsouhlasení do rady města. Zeď nemá status kulturní památky, ale nachází se v městské památkové zóně. Při opravě je tedy nutné dodržet podmínky stanovené v závazném stanovisku Odboru školství, kultury a památkové péče.

  Zdroj: Město Nymburk

29.09.2020

 • Lávka přes hydroelektrárnu je ve finále
  Dnes máme za sebou kontrolní prohlídku díla. Lávka prošla celkovou kontrolou, řešila se také bezpečnost stavby v současném stavu. Město okamžitě zažádalo dotčené orgány o předčasné užívání stavby, dle příslibu se první lidé projdou po lávce koncem týdne. Za provozu pak firma Strabag provede finální práce, lávku osadí schodištěm k hotelu Ostrov a dokončí terénní úpravy. Je to moc dobrá zpráva, ze které máme upřímnou radost. Spojení pro pěší mezi městem a Zálabím se obnoví.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

28.09.2020

 • Výstava „Otazníky nad naší svobodou“ na Náměstí Přemyslovců
  Zajímavou panelovou expozici můžete v těchto dnech zhlédnout přímo na náměstí. Výstavu Otazníky nad naší svobodou připravil Ústav pro studium totalitních režimů, a to u příležitosti 30. výročí prvních svobodných voleb po listopadu 1989. V rámci Nymburského historického podzimu bude k vidění až do konce října.⌛️
  Citáty na výstavních panelech pocházejí zejména z období krátce po listopadu 1989. Třináct známých osobností promlouvá na téma „svoboda“. Mezi jinými prezident Václav Havel, publicista Ivan Medek nebo písničkář Karel Kryl či tehdejší ministr financí Václav Klaus.

  Více v odkazu:
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

27.09.2020

 • Pamětní deska na budově soudu odhalena
  Trvale bude připomínat oběti nacistické zvůle, soudce JUDr. Vladimíra Pírka a advokáta JUDr. Tomáše Sedláčka, kteří byli popraveni v červnu roku 1942. Slavnostního aktu se zúčastnili příbuzní pana Pírka, vedení nymburského soudu, vedení radnice, paní Marcela Pachmanová, která za znovunavrácením pamětní tabule na budovu soudu stojí, a další hosté. Je důležité nezapomínat!

  Zdroj: Město Nymburk