Krátce z města

01.03.2021

 • V rámci Místního akčního plánu vzdělávání na Nymbursku budeme číst!
  První ze série medailonků nymburských osobností, které vám přiblíží svůj vztah ke čtení a knížkám. Kdo si četl s baterkou pod peřinou? Kdo hltal Foglarovky? Kdo si pravidelně čte před spaním? To a mnoho dalšího o čtení a knížkách se dozvíte v seriálu Nymburk čte dětem aneb Čtení je trefa!, který přichází v březnu, Měsíci knihy. První osobností seriálu je Marie Lebdušková, knihovnice dětského oddělení nymburské knihovny.

  Zdroj: Město Nymburk

01.03.2021

 • Dětská hřiště zatím fungují
  Město Nymburk se rozhodlo neuzavřít dětská hřiště. Pokyny ze strany vlády jsou doporučením a nemají charakter zákazu. Lidé s dětmi se mohou pohybovat jen v katastru města, navíc jsou jarní prázdniny. Nechceme jim vzít jednu z mála možností, jak dětem dopřát pohyb venku. Je však třeba apelovat na zodpovědnost rodičů, dodržování hygienických pravidel a platných nařízení.

  Zdroj: Město Nymburk

01.03.2021

 • Očkování - novinky
  Zarezervovat si očkování mohou nyní také občané 70+ a pedagogové a nepedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení.
  Veškeré informace naleznete zde:
  ▶️ https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/ ◀️

  Prvním krokem je vždy registrace, odkaz zde: www.registrace.mzcr.cz, kde vyplníte potřebné údaje. Po obdržení SMS a PIN 2 můžete provést rezervaci termínu očkování na www.rezervace.mzcr.cz.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

27.02.2021

 • Vláda vyhlásila nouzový stav (do 28. března)
  Od pondělí 1. března se zpřísňují pravidla. Co se změní?

  👉 Volný pohyb osob
  Od pondělí platí zákaz opouštět území okresu, na kterém má dotyčný trvalý pobyt nebo bydliště, bez zásadního důvodu, jakým je například cesta do zaměstnání či k lékaři a na úřad.
  Pro cesty mimo vlastní okres bude při cestě do zaměstnání potřeba například potvrzení zaměstnavatele. Pro cesty k lékaři či na úřady pak čestné prohlášení nebo formulář s místem, časem a cílem cesty.
  Vzory formulářů naleznete i na našem webu:
  ▶️ bit.ly/cestnePROHLASENI
  ▶️ bit.ly/cestaMIMOokres
  ▶️ bit.ly/cestaDOprace
  I v rámci okresu budou povoleny jen nezbytné cesty, například na nákupy, a to v nezbytném počtu osob. Návštěvy příbuzných v rámci okresu nebudou povolené, pokud nejde o zajištění nezbytných potřeb či nutné péče.
  Cesty do přírody a sportování - možné jen za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti a na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště. Venčení psů v noci bude možné do 500 metrů od bydliště.

  👉 Základní a mateřské školy
  Od pondělí se zavřou všechny školy, školky a dětské skupiny s výjimkou těch, které fungují při zdravotnických zařízeních a které jsou určené pro pracovníky záchranných složek (IZS). Vedení města společně s odborem školství, kultury a památkové péče zajistí péči o děti zaměstnanců IZS a dalších vybraných profesí kritické infrastruktury ve městě Nymburk, vyčleněna byla jedna z MŠ.

  👉 Fungování Městského úřadu Nymburk
  Provoz bude zajišťován v souladu s nařízením vlády pouze v nezbytně nutném rozsahu. Úřední hodiny zůstávají stejné, ale prosíme občany, aby omezili návštěvu jen na neodkladné záležitosti. Doklady, které pozbyly platnosti v době nouzového stavu platí i nadále.

  👉 Ochrana dýchacích cest
  Končí možnost v prodejnách, provozovnách a veřejné dopravě nosit dvě roušky místo respirátoru. V zastavěném území obce bude třeba vždy nosit minimálně chirurgickou roušku, mimo obec jen v blízkosti lidí nežijících ve stejné domácnosti.
  Ochrana dýchacích cest bude nově povinná i na pracovišti. Výjimku mají jen lidé, kteří jsou v místnosti sami, ochranné prostředky musí zaměstnancům zajistit zaměstnavatel.

  👉 Oblast maloobchodu a služeb
  Vláda zredukovala počet výjimek, nejsou mezi nimi nadále například prádelny a čistírny, prodejny textilního materiálu a textilní galanterie, zámečnictví, papírnictví nebo prodejny dětského oblečení a obuvi.
  Otevřené budou dál potraviny, lékárny, drogerie, optiky a výdejny zboží.
  U stravovacích provozů se režim nemění, nadále budou moci prodávat přes výdejní okénka.

  👉 Více informací naleznete i na webu města v průběžně aktualizované sekci v odkazu.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous

26.02.2021

 • Příběh lávky - jedeme dál!
  Zatímco v sokolovské firmě Lemonta se svařuje konstrukce naší budoucí lávky, přímo ve městě se na její stavbě pracuje za každého počasí. Firmu Hochtief nezastavil mráz ani mlha, jen na pár dní práce brzdil koronavirus a vzedmutá hladina řeky. Ale důležité je, že jedeme dál!!! Postup prací můžete sledovat v Projektech města.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

25.02.2021

 • Minimální síť sociálních služeb pro rok 2021 až 2023 je známá
  Poskytovatelé zahrnutí do této sítě zajišťují péči a odborné poradenství pro znevýhodněné a zranitelné skupiny osob z našeho regionu. Zastupitelé včera na svém zasedání odsouhlasili vstup do minimální sítě sociálních služeb na léta 2021 - 2023 celkem jedenácti subjektům, které pro město zajistí třiadvacet druhů služeb od poradenství až po terénní programy. O práci a poslání sítě sociálních služeb se dozvíte na webu města.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

24.02.2021

 • Technické služby oznamují omezení kontaktu s veřejností
  Z důvodu špatné epidemické situace týkající se onemocnění covid-19, technické služby omezily administrativní provoz. Veškerou komunikaci je třeba vyřizovat telefonicky nebo přes e-mailovou korespondenci. Údržba města a sběr odpadu funguje bez omezení. Více informací a kontakty jsou uvedeny na webových stránkách www.ts-nymburk.cz.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous

23.02.2021

 • SOUTĚŽ PRO FOTOGRAFY!
  Až do 15. března pokračuje soutěž pro fotografy, kterou vyhlásilo Nymburské kulturní centrum . Tématem fotografií je NADĚJE.
  📍ÚČAST: Amatérští i profesionální fotografové nymburského regionu.
  📍PODMÍNKY ÚČASTI: fotografové zašlou nejvýše 5 kusů fotografií v náhledu ve standardním rozlišení na mailovou adresu holasova@nkc-nymburk.cz do 15. března 2021. Nutné je doplnit jméno, adresu a kontakt.
  📍ORGANIZACE SOUTĚŽE: Tříčlenná komise složená z berlínského fotografa Pavla Štichy, nymburského spisovatele a fotografa Jana Řehounka a ředitele NKC Ladislava Langra vybere 10 až 15 fotografií. Ty budou zvětšeny na formát A1 a umístěny po dobu jednoho měsíce na vybraných místech ve městě. Všichni postupující autoři (není podmínkou, že jeden autor musí být zastoupený jen jednou fotografií) obdrží písemné poděkování starosty města Nymburk za úspěšnou účast. Ve spolupráci s Turistickým informačním centrem bude vytvořená orientační mapka s místy vystavených fotografií a s anketou pro veřejnost. Ta určí hlavní diváckou cenu ve výši 4 tisíce korun. Cena vítěznému fotografovi bude předána společně s diplomem na základě nejvyššího počtu platných odevzdaných hlasů v anketě. Po skončení výstavy budou fotografie vydraženy ve veřejné aukci a celý výtěžek bude věnován na rekonstrukci schodů věže kostela sv. Jiljí v Nymburce.

  Zdroj: Město Nymburk

22.02.2021

 • VOLNÉ TERMÍNY OČKOVÁNÍ 80+, 70+ A UČITELÉ 55+
  V pondělí jsme zahájili očkování ve velkokapacitním očkovacím centru. Každý den v tomto týdnu máme v plánu naočkovat 200 osob.
  Očkovací kapacity jsou stále pouze pro osoby starší 80 let s platnou rezervací.
  V pátek večer otvíráme sloty na pondělí pro 80+, 70+ a učitele 55+.
  Zkontrolujte, prosím, své mobilní telefony nebo pomozte svým blízkým, zda neobdrželi zprávu s PIN, pomocí kterého si v centrálním registračním systému zarezervují svůj termín.

  Informace k očkování či pomoc pro rezervaci na očkování najdete na bezplatné informační lince 1221, nebo na 800 124 111 (linka Středočeského kraje pro pomoc s registrací), případně na krizové lince Města Nymburk 724 107 093 ve všední dny 8.00–15.00, anebo u svého praktického lékaře.

  Zdroj: Město Nymburk

21.02.2021

 • Připojte své připomínky a náměty k návrhu strategie
  Pomozte MAS Podlipansko svými připomínkami a náměty k návrhu strategie na období 2021 – 2027. Nymburk je členem této Místní akční skupiny již několik let a díky získaným financím bylo u nás uskutečněno již několik projektů (zahrada školní družiny při ZŠ RAF, odborné učebny na ZŠ Tyršova…).
  Děkujeme za vaši pomoc.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

19.02.2021

 • Odpadové hospodářství ve městě občany zajímá
  Nejčastěji dotazy směřují k umístění nádob na ukládání tříděného odpadu na území města. Město se proto rozhodlo umožnit veřejnosti přístup do on-line mapy, která občanům poskytne spolehlivé informace. Najdete zde místo i druhy odpadu, který na daném místě můžete odložit. A to včetně odpadkových košů.

  Aplikaci lze nalézt na webu města v sekci Geoportál.
  Více v informací v tiskových zprávách.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

17.02.2021

 • Mrzne a sněží, ale stavba lávky pokračuje
  Nedávno bylo pracoviště podél ulice Na Bělidlech zaplavené vodou, nyní tu máme sníh a mráz. Ale stavba jede dál. Dnes je z velké části dokončena opěra na straně centra města. Z  prostoru parkoviště vidíme dvě šikmé stojky lávky. Ačkoliv se to nezdá, stojky jsou mimořádně složité konstrukce, neboť mají v patě i hlavě tzv. vrubové klouby, které umožňují dilatační posuny mostovky, k nimž dochází zejména vlivem teplotních změn. Na Zálabí bude brzy postavena další obdobná stojka. Nejvíce jsou ale viditelné práce v prostoru Na Bělidlech, kde byla vztyčena prostorová skruž a na ní sestaveno bednění mostovky střední části lávky. ❄⛄Až počasí dovolí, uloží se betonářská i předpínací výztuž a následně dojde k betonáži středního dílu mostovky. Mezitím firma Lemonta vyrábí v Sokolově ocelové konstrukce oblouků. Postup prací můžete sledovat v Projektech města.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

16.02.2021

 • Dnes nám napadl nový sníh
  Není ho moc, ale dost na to, aby působil lidem starosti. A tak už od půl druhé ráno po městě jezdí pracovníci Technických služeb a protahují ulice a solí. Také je třeba uvědomit si, že jsou tu silnice, které městu nepatří - a to jsou všechny hlavní tahy - Boleslavská třída, Velké Valy (od nemocnice na Poděbrady), Poděbradská (od Slávie), Kolínská, Pražská, Tyršova (od Purkyňovy k Drahelické), Drahelická, Kostomlátecká, F. Schulze, Zbožská, Purkyňova (od Zbožské k Tyršově). Tam je majitelem kraj a za údržbu ručí Správa a údržba silnic. Městské ulice udržují Technické služby. Veškerá činnost je zaznamenána v deníku zimní údržby a na GPS. V případě nutnosti kontaktujte prosím ředitele Technických služeb Ing. Netolického telefon: 313 036 143, e-mail: reditel@ts-nymburk.cz, mobil 734 322 133. Děkujeme za pochopení!

  Zdroj: Město Nymburk

16.02.2021

 • Se stromy se brzy seznámíte zblízka
  Včera se na radnici uskutečnila schůzka ohledně pasportu městských stromů, které se účastnilo vedení města, zástupci Technických služeb, dotčených odborů města a poradce pro městskou zeleň Jan Lukeš. Co je to pasport stromů?? Jedná se o seznam / inventarizaci stromů na pozemcích města, které byly prohlédnuty a posouzeny odborníkem. Tady mají stromy své identifikační číslo, přesně označené stanoviště a popis stavu, v jakém se aktuálně nacházejí. Pasport je samozřejmě stále aktualizován.
  ☝️Jedná se účinný nástroj pro evidenci a plánování péče o zeleň. Na základě této databáze se pak plánují i na několik let dopředu vlastní zásahy (např. zdravotní, bezpečnostní a výchovné řezy nebo kácení). Údržbu zeleně mají na starosti Technické služby, které využívají služby poradce pro zeleň a podle charakteru zásahu i externí firmy, případně hasiče.
  Víme, že péče o zeleň je téma, které občany velmi zajímá. I na základě opakujících se dotazů na jednotlivé stromy ve městě chce město v nejbližší době pasport stromů zpřístupnit.
  Brzy přineseme další informace.

  Zdroj: Město Nymburk

12.02.2021

 • Učinili jsme další krok k zpřístupnění věže kostela sv. Jiljí.
  Město vyhlásilo veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Věž i celková konstrukce jsou v dobrém stavebně technickém stavu, je ale třeba provést opravy schodů, zábradlí, navazujících konstrukcí či elektroinstalace. Objekt je od roku 1958 veden jako kulturní památka, nachází se v majetku církve. A protože pohled z ochozu věže je jedinečný a lákavý, město už dlouho usiluje o zpřístupnění tohoto zážitku veřejnosti. Nyní našlo způsob, jak věž kostela opravit bez peněz z vlastního rozpočtu. Spuštěna je sbírka (transparentní účet 028249-0504359359/0800 u České spořitelny) a chystá se velmi zajímavý projekt, o kterém vás brzy budeme informovat. Stejně jako o výsledku výběrového řízení, příjem nabídek končí 25. února 2021.


  Zdroj: Město Nymburk

11.02.2021

 • Sportovec roku čeká na tvůj hlas!
  Projekt Nejúspěšnější sportovec roku 2020 je v běhu. Hlasujte o nejlepšího sportovce roku v našem regionu. Za celou dobu konání ankety byl ten loňský rok sportovně nejproblematičtější vzhledem k nemoci covid-19. Dotklo se to také ankety, která bude letos jiná - menší, skromnější, přesto snad stejně zábavná. Projekt zavítá do 24 měst naší republiky, včetně našeho města. Cílem celého projektu je ocenění nejúspěšnějších sportovců, kteří reprezentují jednotlivá města, okresy, kraje a celou Českou republiku na domácí i zahraniční scéně v kategoriích od mládeže až po veterány. Hlasovat můžete až pro pět svých favoritů www.nejuspesnejsisportovecroku.cz, více v TZ.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

10.02.2021

 • CO SE DĚJE VE MĚSTĚ - Drážní hasiči jsou blíže novému zázemí
  Jak informuje Jiří Zima, velitel jednotky zdejších drážních hasičů, Správa železnic pracuje na přípravě projektové dokumentace nové hasičské stanice. Nová stanice profesionálních drážních hasičů se má začít stavět letos, a to na pozemku v ulici Nádražní, kde se dříve nacházely Sběrné suroviny (viz foto). Správa železnic zakoupila uvedený pozemek od Českých drah. Pokud se vše podaří podle plánu, v ulici Nádražní vyroste poměrně velký komplex budov, složený z garážových stání pro hasičskou techniku, včetně myčky nákladních automobilů, dílny a skladů strojní, chemické, technické, spojové a informační služby a prostoru pro ubytování jednotky. Nebude chybět administrativní část se zasedací místností a operačním a informačním střediskem. Dominantou stavby se stane multifunkční hasičská věž. Drážní hasiči existují v Nymburce od roku 1954! V současnosti je jednotka umístěná v bývalém závodě ŽOS Nymburk, dnes NYMWAG CS a.s. Nymburk. Přítomnost profesionálních drážních hasičů v Nymburce významně přispívá ke zvýšení bezpečnosti cestujících na železnici.

  Zdroj: Město Nymburk

09.02.2021

 • Město Nymburk - informace (Covid-19)
  Radnice a nemocnice informují občany o situaci ve městě.

  Zdroj: Město Nymburk

08.02.2021

 • Pojďme na procházku městem!
  Možnost kulturního vyžití je značně omezená, a tak Nymburské kulturní centrum nabízí hravé procházky Nymburkem. V únoru, v březnu a v dubnu připravilo vždy 10 otázek, které si můžete sami, s rodinou, s dětmi či s přáteli „ošlapat“, abyste získali správnou odpověď. Odměnou bude procházka na čerstvém vzduchu a poznání zajímavých míst našeho města. První „Procházka Nymburkem“ běží do konce února. Otázky jsou připraveny v odkazu a můžete si je také vyzvednout v úředních hodinách v kancelářích NKC nebo v Obecním domě. Najdete je rovněž v krabici v podloubí radnice. V březnu a v dubnu bude stránka s otázkami součástí Nymburského zpravodaje. Vyplněnou stránku s odpověďmi, jménem a kontaktem můžete do konce měsíce zaslat e-mailem na adresu NKC, nebo vložit přímo do schránky NKC v Eliščině třídě 470, Nymburk. Na pět úspěšných vylosovaných řešitelů každý měsíc čeká krásná knížka s nymburskou tématikou.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

05.02.2021

 • Výzva pro výtvarníky, umělce či grafiky – navrhněte skřítka Nárožníčka
  Město Nymburk plánuje do ulic města umístit skřítky Nárožníčky. Co jsou tihle skřítkové zač? Nárožníčci žijí pod nárožními kameny, které bývaly u každého rohového domu. Jsou to skřítci, kteří do svých deníků pečlivě zapisují veškeré události týkající se jejich uličky a obyvatel zde žijících. V Nymburce je máme, o tom není pochyb. Vždyť o tom vypráví kniha Pověsti z Kaplanky nymburského spisovatele Jana Řehounka. Jen je nikdo pořádně neviděl, a tak to chceme napravit. Hledáme výtvarníky, kteří jim vdechnou podobu.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk