Krátce z města

16.08.2021

 • Nemocnice Nymburk dostane na rozvoj 150 mil. Kč z EU
  Město Nymburk a Nemocnice Nymburk mohou oznámit radostnou zprávu. Projekt nemocnice na nákup přístrojového vybavení a přístavbu k pavilonu A uspěl v dotačním titulu REACT-EU a byl doporučen k financování. V rámci projektu o celkové výši 150 mil. Kč najde své místo nová multioborová JIP, která bude vyhovovat současnému rozložení zdravotní péče v objektech nemocnice, a v dalších patrech dovolí rozšířit oddělení chirurgie a gynekologicko-porodnické oddělení.

  Více informací naleznete v tiskové zprávě.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

12.08.2021

 • Kaple sv. Jana Nepomuckého má za sebou další úspěšně dokončenou etapu rekonstrukce
  Ta měla za cíl vrátit interiér do stavu, v jakém se nacházel v 19. století. Historický objekt poslední etapou získal statické zajištěni klenby, nová vitrážová okna, odsolení spodní části zdiva a nakonec omítky a interiérové malby. Na své místo se počátkem srpna vrátily zrestaurované boční i vstupní dveře.

  V poločase probíhající rekonstrukce budou prostory od 16. srpna do 24. září premiérově patřit I. ročníku výstavy VÝTVARNÝ SALÓN 2021 / VERNISÁŽ. Práce na rekonstrukci však stále ještě nekončí.

  Více informací naleznete v tiskových zprávách a v sekci projekty města.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous

11.08.2021

 • Park V Kolonii čeká změna
  Město hledá zhotovitele první etapy. Ta zahrnuje především zlepšení dopravní infrastruktury, doplnění parkovacích ploch včetně odvodnění, úpravy komunikací a chodníků, úpravy okolního terénu, dále nové přístřešky pro kontejnery, a to včetně veřejného osvětlení a nového dětského hřiště. Předpokládaná hodnota vypsané veřejné zakázky je 5,5 milionu korun - příjem nabídek končí 30.08.2021.

  Více v projektech města.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

10.08.2021

 • Nymburské kamínky se těší do světa
  V příštích dnech bude možné po městě nalézt speciální putovní kamínky ve vizuálním stylu města Nymburk. A co dělat, pokud takový kamínek najdete?

  Je to jednoduché – kamínek vyfoťte z obou stran a fotky přidejte na Facebook do skupiny Kamínky a opište PSČ bez mezer do textu. Kamínky je pak možné ve skupině najít a sledovat jejich putování světem. Kamínek si pak nechte na památku, nebo ho pošlete dál – na výletě, nebo třeba na cestě do práce ho položte na viditelné místo a sledujte, kam se dostane.

  Na čistě bílé kamínky namalovala Taťána Vodičková Zimanová (Tazi) ikony, které dotváří jednotnou vizuální identitu města Nymburka. Hádejte, co jednotlivé ikonky znamenají.

  Zdroj: Město Nymburk

09.08.2021

 • Sobota nabídla nejen Přístavní slavnost, ale i šachový turnaj
  7.ročník šachového turnaje o pohár starosty města Nymburk - Memoriál Radima Masáka se odehrál v Obecním domě a zúčastnilo se ho 135 hráčů včetně několika cizinců. Mezinárodní soutěž pořádal Šachový oddíl DDM Sokol Nymburk, a to pod záštitou města. Zahájení se ujal starosta Tomáš Mach společně s organizátorem Jiřím Sobotkou. Vítězem se stal jeden z našich nejsilnějších hráčů, účastník nedávného Světového poháru mezinárodní velmistr Vojtěch Plát, kterému gratulujeme! A už teď se těšíme na další ročník.

  Výsledky naleznete níže.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

07.08.2021

 • Baráčnická ulice prochází změnami
  Ačkoliv na první pohled změny nejsou tak velké, obyvatelé ulice je určitě zaznamenali. V ulici došlo k přeložení kabelů nízkého napětí do země a v rámci těchto úprav k opravě a přeložení dotčených chodníků. Ve spolupráci AZ Elektrostavu a technických služeb byly vyměněny dešťové žlaby. Město následně připravilo se společností VaK Nymburk pro obyvatele projektovou dokumentaci na zhotovení přípojek k vodovodnímu a kanalizačnímu řadu. Jedná se o 12 přípojek vody a dvou ke kanalizaci, které v dané ulici dosud nebyly realizovány. Pokud se podaří všechny přípojky zhotovit, plánuje zde město zcela nový povrch. Veškeré informace i projektovou dokumentaci předal obyvatelům ulice starosta Tomáš Mach na včerejší schůzce.

  Zdroj: Město Nymburk

06.08.2021

 • Nadupaná sobota se blíží!
  Přijďte si užít krásnou letní sobotu (7.8.) a pořádně se napít, najíst i zatančit.

  🔵 Beer & Food Fest Nymburk - od 10 do 20 hodin
  Pivo poteče proudem a k tomu jen ten nejlepší street food (burgery, grill ze všech koutů světa, belgické hranolky, jamajský street food, peruánský street food a další).

  🔵 Přístavní slavnost 2021 - od 13,15 do 23 hodin
  Jednodenní hudební free festival pro všechny věkové kategorie. Připraven je celodenní kulturní a hudební program.

  Vstup na akce je ZDARMA

  Zdroj: Město Nymburk

06.08.2021

 • Při vzpomínce na děsivé události roku 1634 zazní Mozartovo Requiem
  Každé město uchovává ve své paměti časy prosperity i doby temné a zlé. Pro Nymburk se stal černým dnem 16. srpen Léta Páně 1634. Toto významné výročí si město připomene odbornou přednáškou v městské knihovně, komentovanou prohlídkou města a slavnostním provedením díla Requiem W. A. Mozarta.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

05.08.2021

 • Svatý Václav z rohu radnice odjíždí do lázní
  Socha byla osazena 3. září 1939 a jejím autorem je významný sochař Břetislav Benda. Dnes byla 85 kg vážící bronzová socha svatého Václava sundána z výšky 6 metrů a projde renovací. Socha bude převezena do ateliéru, kde ji čeká očištění, revize vnitřního prostoru, narovnání poškozeného kopí a konzervace, podstavec bude odsolen a očištěn. Restaurování se ujme renomované Pasířství Houska & Douda s.r.o., které má za sebou řadu zajímavých realizací – například zábradlí v Národním divadle, plastiku pohovky S. Freuda a další.... restaurování bude stát 107 690 Kč.

  Zdroj: Město Nymburk

04.08.2021

 • Prázdninová soutěž Nymburské sportovní puzzle je tady
  K získání všech 9 dílků a tím úspěšnému ukončení hry vede jednoduchá cesta. Zkrátka si zasportujte a ještě budete odměněni a tím získáte kompletní puzzle. A jako bonus si v Turistické informační centrum Nymburk můžete po předložení sestavených puzzlů vyzvednout malý dárek. Veškeré další informace se dozvíte v TICu nebo na jejich webu.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

03.08.2021

 • Pasport městské zeleně je nově on-line
  Po zpřístupnění mapy odpadového hospodářství město zveřejnilo další pasport/inventarizaci, tentokrát s podrobnou mapou našich stromů. Jde o téma, o které máte rovněž mimořádný zájem. Rádi vám proto poskytneme dostatek informací právě prostřednictvím on-line aplikace. Ošetřování, kácení i sázení stromů má svůj řád a pravidla. Město postupuje podle daného konceptu a pod dohledem odborníků na zeleň. Podkladem, z něhož při péči o stromy město vychází, je právě mapa, kterou máte nyní k dispozici také vy. Data do pasportu zadávají TS Nymburk.

  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

02.08.2021

 • Zpřístupnění hradeb Na Rejdišti nabídne nové pohledy
  Bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele, příjem nabídek končí 20. srpna. Ve dvou hradebních věžích bude vybudováno točité schodiště propojené ochozem, návštěvníkům se nabídne nevšední pohled na park a řeku. Z podobné perspektivy se kdysi na Labe dívali i obránci městských hradeb. V rámci stavebních úprav se předpokládá minimální zásah do stávající konstrukce opevnění, práce budou probíhat pod přísným dohledem památkářů. Hradby se tak po věži kostela sv. Jiljí stanou další památkou, kterou město otevře pro veřejnost.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

15.07.2021

 • Nymburk poskytne pomoc poničeným obcím
  Na svém včerejším mimořádném jednání o tom rozhodli zastupitelé města. Schváleno bylo poskytnutí finančního daru 300 tisíc korun z rozpočtu města na obnovu dvou obcí. Konkrétně se jedná o obec Hrušky na Břeclavsku zasaženou tornádem, které Nymburk poskytne 200 tisíc korun. Dále poskytne město 100 tisíc korun obci Stebno (spadá pod město Kryry) v lounském okrese, kterou zasáhla extrémně silná bouře a krupobití.

  Ve spolupráci s Hasiči města Nymburk byla ještě v červnu zorganizována materiální sbírka.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

14.07.2021

 • Nymburk rozšiřuje systém sběru tříděného odpadu od domů
  Projekt projekt byl spuštěn v loňském roce a letošním bude rozšířen o další lokality. Při jejich výběru město vycházelo z výsledků veřejné ankety z roku 2019 a z toho, co je pro TS proveditelné s ohledem na ekonomiku a svozový plán. Připraveno je 950 popelnic na plast a 950 na papír. Cílem je snížit množství komunálního odpadu, a naopak zvýšit objem recyklovatelného odpadu. V nových místech by měl fungovat svoz tříděného odpadu, konkrétně plastů a papíru od září 2021.

  Více informací, přesný seznam ulic a REGISTRACI naleznete v odkazu.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

13.07.2021

 • Ve školní zahradě je jako v ráji
  Konec školního roku prověřil nové venkovní učebny na Základní škola Letců R.A.F. Nymburk. Po návratu žáků do školy na ně čekalo milé překvapení. Perfektně vybavená zahrada nejen na zábavu, ale i na netradiční výuku. Jedná se o prostor s řadou dřevěných prvků a staveb, vyvýšenými záhony pro pěstování rostlin, pískovištěm, slunečními hodinami, budkami pro ptáky nebo hmyzím domkem. Nechybí ani ohniště s posezením, nově vysázené keře a spousta dalších věcí. Zahrada se stala báječným místem pro školní družinu, žáky i učitele. Rekonstrukce zahrady byla z 95 % financována EU z dotační výzvy MAS Podlipansko.
  Více v Projektech města.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

12.07.2021

 • Kruháky dokončí jiná firma
  Středočeský kraj jako majitel komunikace a hlavní investor stavby ukončí spolupráci s firmou MaGe, která doposud stavěla oba kruhové objezdy. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (KSÚS) chce co nejrychleji předat stavbu jiné firmě. Bude vypsáno nové zkrácené výběrové řízení na nového zhotovitele. Ten by měl stavbu dokončit do konce října letošního roku. Poptávány budou jen firmy u nichž si je kraj jistý kvalitou práce a schopností garantovat dohodnutý termín. Stavební práce by se podle představitelů kraje měly zastavit jen na minimálně nutnou dobu. Podle ředitele KSÚS Jana Lichtnegera a náměstka hejtmanky Martina Kupky bude nejprve dokončen stávající kruhový objezd u Policie ČR, a poté firma opraví kruhový objezd u mlýna.
  Z důvodu zvýšené dopravní zátěže na objízdných trasách, domluvilo město s krajem navýšení finančních prostředků na jejich následnou opravu.

  Zdroj: Město Nymburk

12.07.2021

 • Zajímá vás okolní krajina? Jaký k ní máte vztah?
  Jak vnímáte změny v souvislosti s měnícím se klimatem v místě, kde žijete? Pomozte vyplnit dotazník k Adaptační strategii MAS Podlipansko! Už jen do 18. července.

  Dotazník naleznete v odkaze.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

09.07.2021

 • Najděte v Skrytý příběh a pomozte Elišce Přemyslovně
  Prázdniny jsou tu a my pro vás máme zajímavý tip, který ocení zejména rodiny s dětmi. Pokud vás baví historie, hádanky a digitální technologie, nenechte si ujít Skryté příběhy – Lov na Elišku. Potřebujete k tomu chytrý telefon a aplikaci, která je zdarma.

  Tvůrci si pro vás připravili nenáročnou trasu, dlouhou pět kilometrů s celkem osmi zastávkami, kde budete plnit jednoduché úkoly. Pomůžete krásné princezně na její strastiplné cestě?

  Trasy se Skrytými příběhy jsou rozmístěny po celém území České republiky.
  Lov na Elišku Rok 1310 | Nymburk | délka 5 km | 8 zastavení | trvání 1.5h

  Hru naleznete v odkazu.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

08.07.2021

 • Jankovické sídliště se mění k nepoznání
  První etapa revitalizace je hotová a druhá etapa je v plném proudu. Město má však v plánu upravit i zelenou plochu v severní části sídliště. Zmíněné prostranství s již nevyhovujícím hřištěm není součástí revitalizace a město na něj má samostatný projekt s názvem „Hřiště pro všechny generace“. Ten zahrnuje výstavbu nového multifunkčního hřiště a parkové úpravy celé plochy. Účelem stavby je vytvoření místa pro relaxaci a sportování. Obyvatelé se mohou těšit na sportovní vybavení, herní prvky, nové veřejné osvětlení a zeleň, nový trávník a hřiště s umělým trávníkem.

  Nabídky je možné podat do 19. 7. 2021.

  Zdroj: Město Nymburk

07.07.2021

 • Dnes začíná Nymburský street art / Město=Galerie Nymburk 2021
  Zahájení celé akce proběhne dnes od 18 hodin v Kino Sokol Nymburk a za účasti všech umělců. Čeká vás projekce, občerstvení, bude možné zakoupit originální grafické listy a budete mít jedinečnou možnost seznámit se s umělci, kteří budou měnit Nymburk v galerii. Letošním hlavním a největším tahákem bude tvorba tří velkoformátových obrazů.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk