Nymburský zpravodaj

logo
Nacházíte se na starých webových stránkách. Za 3s budete přesměrování na nové stránky města: www.mesto-nymburk.cz

Pravidla a statut Nymburského zpravodaje

pravidla [ 84 kB | *.pdf ]

statut [ 36 kB | *.doc ]

Termíny uzávěrek pro Nymburský zpravodaj a ceník komerční inzerce

termíny a ceník [138 kB | pdf]

formulář komerční inzerce [35 kB | doc]

Jednotlivá čísla Nymburského zpravodaje za rok 2023

Nymburský zpravodaj vychází zpravidla první čtvrtek v měsíci. Distribuci do všech domácností v Nymburce provádí Česká pošta, a. s.

Zpravodaj si také můžete vyzvednout v Turistickém informačním centru, v Městské knihovně Nymburk, Hálkově městském divadle a v Nymburském kulturním centru. Zpravodaje máme rovněž na podatelně MěÚ.

Redakce Nymburského zpravodaje

Šéfredaktor: Mgr. Petr Černohous, DiS. (e-mail: Petr.Cernohous@meu-nbk.cz, tel: 325 501 309).
Příjem inzerce: Bc. Ivana Myslivečková, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk (e-mail: inzerce-zpravodaj@meu-nbk.cz, ivana.mysliveckova@meu-nbk.cz, tel.: 325 501 202)
Redakční rada: Ing. Jiří Černý, Mgr. Markéta Tomčíková, Mgr. Jana Kavánová, Mgr. Jan Červinka, Jan Řehounek, Pavla Kukalová, Diana Brzáková, Bc. Alžběta Otradovská, PhDr. Ladislav Langr
Distribuce: Česká pošta, s. p., zdarma do všech domácností.
Vydává: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk, IČO 00239500.

Názory vyjádřené v příspěvcích nereprezentují názory redakce.