Potřebuji si vyřídit (přehled životních situací)

Životní situace pro živnostenský odbor naleznete na stránkách Portal.gov.cz

Přehled životních situací dle odborů

odbor
název životní situace
detail
tisk
Odbor vnitřních věcí
Vydání průkazu zmocněnce (fyzické osoby a fyzické osoby podnikající) nebo průkazu příjemce (právnické osoby)
image
image
Odbor vnitřních věcí
Reklamace nesplnění poštovní smlouvy
image
image
Odbor ekonomický
Žádost o proplacení jízdného
image
image
Odbor správy městského majetku
Návrh na změnu dopravního značení
image
image
Odbor správy městského majetku
Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdů nebo nájezdů, propojení komunikací)
image
image
Odbor správy městského majetku
Uzavírka pozemní komunikace
image
image
Odbor správy městského majetku
Žádost o přidělení městského bytu
image
image
Odbor správy městského majetku
Zapojení do bioodpadu
image
image
Odbor správy městského majetku
Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod.
image
image
Odbor správních činností
Hlášení trvalého pobytu
image
image
Odbor správních činností
Ověřování listin (vidimace) a podpisů (legalizace)
image
image
Odbor správních činností
Oznámení přestupku
image
image
Odbor správních činností
Registrace nového, dosud neregistrovaného, vozidla
image
image
Odbor správních činností
Řidičské průkazy – udělení řidičského oprávnění (prvopis)
image
image
Odbor správních činností
Rodný, oddací, úmrtní list, povolení nahlédnout do matriční knihy, vyhledávání v matričních knihách, vydání doslovného výpisu z matriční knihy
image
image
Odbor správních činností
Trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel
image
image
Odbor správních činností
Uzavření manželství
image
image
Odbor správních činností
Vítání občánků
-
Odbor správních činností
Vydání cestovního pasu
image
image
Odbor správních činností
Vydání mezinárodního řidičského průkazu (MŘP)
image
image
Odbor správních činností
Vydání občanského průkazu s čipem
image
image
Odbor správních činností
Výměna řidičského průkazu
image
image
Odbor správních činností
Výměna řidičského průkazu za řidičský průkaz vydaný cizím státem
image
image
Odbor správních činností
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“)
image
image
Odbor správních činností
Žádost o upuštění výkonu zbytku správního trestu zákazu činnosti (řízení motorových vozidel).
image
image
Odbor správních činností
Zprostředkování kontaktu
image
image
Odbor správních činností
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
image
image
Odbor správních činností
Ztráta nebo odcizení občanského průkazu
image
image
Odbor sociálních věcí
Osoby se zdravotním postižením - EUROKLÍČ
image
image
Odbor sociálních věcí
Osoby se zdravotním postižením - parkovací karty
image
image
Odbor sociálních věcí
Osoby se zdravotním postižením, senioři - Ustanovení zvláštního příjemce důchodu
image
image
Odbor životního prostředí
Náhrada škody způsobené zvěří
image
image
Odbor životního prostředí
Odborný lesní hospodář
image
image
Odbor životního prostředí
Těžba dříví v lese
image
image
Odbor životního prostředí
Umístění stavby na lesním pozemku.
image
image
Odbor životního prostředí
Vydání loveckého lístku
image
image
Odbor výstavby
Pořizování územních plánů a urbanistických studií
image
image
Odbor výstavby
Územní plán při koupi nemovitosti, přípravě výstavby
image
image