Vydaná závazná stanoviska - ovzduší

Informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a o závazných stanoviscích, které byla vydána na základě těchto žádostí Městským úřadem Nymburk, odborem životního prostředí podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Dokument ke stažení   [*.xls | 877 kB]

Poslední aktualizace: 26.05.2023