Aktuálně

a-1646050313.jpg

POMOC UKRAJINĚ – PŘEHLEDNĚ

Pomoc občanům Ukrajiny – Допомога громадянам України – Help to the citizens of Ukraine.
V Nymburce se zvedla obrovská vlna solidarity s těžce zkoušenou Ukrajinou.

a-1589786642.jpg

KORONAVIRUS: informace pro občany ORP Nymburk – PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNO

Aktuální informace o přijatých opatřeních a případné pokyny od odpovědných institucí budou průběžně zveřejňovány v této aktualitě.

uzavirka-doprava.jpg

Část ulice Sadová nesvítí

Upozorňujeme, že z důvodu probíhající revitalizace sídliště Jankovice bude část úseku v ul. Sadová bez veřejného osvětlení (viz foto). Na odstranění závady pracuje zhotovitel stavby společně s TS Nymburk.

Úsek bez veřejného osvětlení

Vloženo: 14.09.2022

Garant: Technické služby města Nymburka

a-1659520818.jpg

Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu

Český telekomunikační úřad oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Nicméně uvedená skutečnost může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu.

Kompletní informace ZDE

Vloženo: 03.08.2022

Garant: Český telekomunikační úřad

meu_oznameni.jpg

UPOZORNĚNÍ - Jednorázový příspěvek 5000 Kč na dítě

Upozorňujeme, že o dávku mimořádného příspěvku ve výši 5000 Kč na dítě bude možné požádat od 15. srpna 2022 na kontaktních místech veřejné správy (CzechPoint).

Vloženo: 01.08.2022

Garant: Odbor vnitřních věcí

uzavirka_dopravni.jpg

Oprava vozovky uzavře část Okružní ulice od 1. srpna

Od pondělí 1. srpna bude zcela uzavřen úsek Okružní ulice od křižovatky s ulicí Karla Čapka po křižovatku s ulicí Letců R.A.F. Důvodem je rekonstrukce povrchu vozovky. Uzavírka je plánována na dobu nezbytně nutnou pro realizaci stavby, tedy do 21. srpna 2022. Objízdná trasa bude vedena ulicí Jurije Gagarina a dotkne se dvou linek PID, viz níže.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

Více informací včetně náhledu naleznete v příloze - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

Vloženo: 27.07.2022

Garant: Odbor správy městského majetku

a-1658150450.jpg

Mluvme spolu! Anketa pro občany

Přehlednější webové stránky, mobilní aplikace nebo změny v hlášení městského rozhlasu – i to jsou náměty z dotazníku, kterým zjišťujeme, jak jsou občané Nymburka spokojení s komunikací města.

Máte jiný nápad nebo doporučení? Vyplňte ho také, netrvá to ani deset minut: https://bit.ly/mluvme_spolu_Nymburk

Připraveno v rámci projektu Moderní úřad Nymburk, který je financován z operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016728.

Vloženo: 18.07.2022

uzavirka-doprava.jpg

Porucha na veřejném osvětlení v Jankovicích

Upozorňujeme, že z důvodu závady na kabelovém vedení nesvítí veřejné osvětlení v městské části Jankovice. Jedná se o úsek u hřiště Jankoviště a část v ulici Sadová (viz foto). Na odstranění závady pracuje zhotovitel stavby společně s TS Nymburk.

Úsek bez veřejného osvětlení

Vloženo: 12.07.2022

Garant: Odbor správy městského majetku

meu_oznameni.jpg

Nestačili jste si vyřídit cestovní pas? Možná ho ani nepotřebujete.

K cestám do zahraničí je nutné vybavit sebe, ale i děti platným cestovním dokladem. Není přitom nutné žádat vždy o cestovní pas, řada zemí akceptuje jako cestovní doklad i občanský průkaz.
V současné době evidujeme enormní zájem občanů o vydávání cestovních pasů. Tím se ovšem adekvátně prodlužují lhůty pro předání hotových dokladů (lhůta v podstatě kopíruje zákonem stanovenou lhůtu 30 kalendářní dnů). U občanských průkazů jsou tyto lhůty podstatně kratší. Podrobné informace ZDE

Vloženo: 04.07.2022

Garant: Odbor správních činností

uzavirka_dopravni.jpg

Upozorňujeme na uzavírku ulic Tyršova, Eliščina třída a U Staré sladovny

Z důvodu obnovy kabelového vedení nízkého a vysokého napětí, bude uzavřena ulice Eliščina třída a část ulic Tyršova a U Staré sladovny. Stavební práce jsou rozděleny do několika etap:
od 01.07.2022 do 15.07.2022 – I. etapa – uzavírka Eliščina třída + chodník Tyršova
od 16.07.2022 do 19.08.2022 – II. Etapa – ČUZ ul. Tyršova a zjednosměrnění ul. Tyršova, uzavírka chodníku Tyršova
od 20.08.2022 do 31.08.2022 – III. etapa – uzavírka parkoviště a chodníku u divadla

Více informací včetně náhledu naleznete v příloze - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

Vloženo: 30.06.2022

Garant: Odbor správy městského majetku

uzavirka-doprava.jpg

Upozorňujeme na uzavírku silnice č. I/38 (obchvat)

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy upozorňuje na uzavírku silnice č. I/38, v km staničení cca 61,400 – 66,150, Velké Zboží – Chvalovice, okres Nymburk, z důvodu realizace stavby – I/38 Velké Zboží – Chvalovice, v termínu od 30.06.2022 do 07.10.2022. Více informací v rozhodnutí.

ROZHODNUTÍ

Vloženo: 28.06.2022

Garant: Krajský úřad Středočeského kraje

meu_oznameni.jpg

Skončí platnost starších vzorů bankovek

Připomínáme občanům, že dne 30. června 2022 skončí platnost starších vzorů bankovek nominálních hodnot 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč z let 1995 až 1999 (s tenkým stříbrným proužkem). Pokladny MěÚ od 01.07.2022 nejsou povinny přijímat platby v hotovosti provedené těmito bankovkami. Výše specifikované bankovky po 30.06.2022 vymění kterákoliv banka s hotovostní pokladnou a ČNB do 30.06.2024

https://www.cnb.cz/cs/bankovky-a-mince/bankovky/informace-k-ukonceni-platnosti-bankovek/ukonceni-platnosti-a-vymena-bankovek-tenky-prouzek/

Vloženo: 27.06.2022

Garant: Odbor ekonomický

meu_oznameni.jpg

Splatnost místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2022

Upozorňujeme občany, že dne 30.6.2022 je termín splatnosti místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2022.

Vloženo: 27.06.2022

Garant: Odbor ekonomický

meu_oznameni.jpg

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE O GRANT

V souvislosti s aktuálně běžícím II.kolem grantového programu pro rok 2022 upozorňujeme žadatele o grant na změnu v obsahu grantového programu. Je třeba, aby žadatelé o grant věnovali pozornost obsahu ČL. V Podání žádosti o grant bodům č. 3 a 4: (více v detailu aktuality)

V případě, že žadatelé o grant žádost již odeslali, je třeba žádost doplnit a zaslat požadované dokumenty v písemné podobě.

Vloženo: 22.06.2022

Garant: Odbor ekonomický

a-1654168394.jpg

Nymburk vyhlašuje druhý ročník participativního rozpočtu – Nymburský měšec

První ročník se vydařil a nyní se můžete přidat i vy. Pojďme udělat Nymburk ještě hezčí. Na vaše nápady je připraveno půl milionu korun a my se těšíme na každý z nich. Nezapomeňte, že svým nápadem můžete přispět ke zlepšení života ve městě. Přihlásit váš projekt můžete na stránkách: http://www.nymburskymesec.cz

Vloženo: 02.06.2022

ceska_posta.jpg

Pošta v ulici Mládežnická dočasně mění hodiny pro veřejnost

Česká pošta upozorňuje na změnu hodin pro veřejnost na své pobočce v Nymburce v ulici Mládežnická 2086. Rozsah hodin pro veřejnost bude z provozních důvodů omezen na nezbytně nutnou dobu ve dnech 23. 5. až 27. 5. 2022.

Změna hodin pro veřejnost v detailu aktuality

Vloženo: 20.05.2022

Garant: Česká pošta, s.p.

uzavirka_dopravni.jpg

Upozorňujeme na uzavírku ulic Jízdecká a Malé Valy

Z důvodu konání společenské akce (Múzy na Valech) dojde k uzavírce ulice Jízdecká a Malé Valy, a to v sobotu 25. června 2022 od 7 do 23.50 hodin.

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

Vloženo: 04.05.2022

Garant: Odbor správy městského majetku

uzavirka_dopravni.jpg

Upozorňujeme na uzavírku ulic Jízdecká a Vodárenská

Z důvodu konání kulturní akce (festival Ve stínu Vodárenské věže) dojde k uzavírce ulice Vodárenská a části ulice Jízdecká, a to v sobotu 22. května 2022 od 7 do 22 hodin.

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

Vloženo: 04.05.2022

Garant: Odbor správy městského majetku

uzavirka_dopravni.jpg

Stavba mostu přes Lidušku na rohu ulic Karla Čapka a Brigádnická začne zítra

Stávající přemostění bylo provizorním řešením pro převedení silnice přes potok v době výstavby sídliště a zatrubnění se již nachází v havarijním stavu. Nově půjde o stavbu rámového železobetonového mostu a v rámci výstavby dojde k přeložení dotčených inženýrských sítí a vybudování chodníku (viz mapka). Pro řidiče to znamená uzavírku ulic Brigádnická a Karla Čapka od 20. dubna do 31. října 2022. Předpokládaná hodnota díla je 7,5 milionu Kč bez DPH, zhotovitelem je firma TANNACO. Podrobné informace najdete v Projektech města.

Mapa s přechodným dopravním značením najdete zde: Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

Vloženo: 19.04.2022

Garant: Odbor správy městského majetku

meu_oznameni.jpg

Pořízení nádob na směsný komunální odpad pro občany Ukrajiny

Postup k pořízení nádob na směsný komunální odpad pro občany Ukrajiny, kteří dočasně pobývají v nemovitostech na území města Nymburka: O další nebo novou nádobu na komunální odpad může žádat výhradně majitel nemovitosti, ve které jsou ukrajinští spoluobčané ubytováni. Žadatel se zaregistruje na pokladně nebo podatelně MěÚ, kde obdrží známku na popelnici a současně potvrzení s pokynem, aby mu TS Nymburk zapůjčily do konce roku 2022 další (novou) nádobu na odpad (formulář - potvrzení k výdeji zapůjčené nádoby). Poté se žadatel s potvrzením dostaví do TS, kde mu bude nádoba zapůjčena. TS si rovněž povedou evidenci zapůjčených nádob pro interní potřebu včetně potvrzení o zapůjčení nádoby.

Pokyn k zapůjčení nádoby na směsný komunální odpad pro rok 2022 [31,5 kB / DOC]

Vloženo: 05.04.2022

Garant: Odbor správy městského majetku

a-1649058065.jpg

Pozor část ulice V Lodici nesvítí

Upozorňujeme, že z důvodu rekonstrukce nadjezdu bylo odpojeno veřejné osvětlení na levé části mostu a toto odpojení má vliv i na část úseku veřejného osvětlení V Lodici.

Úsek bez veřejného osvětlení

Vloženo: 04.04.2022

Garant: Technické služby města Nymburka

uzavirka-doprava.jpg

Oprava uzavře nadjezd přes železniční trať

V pátek 1. dubna zahájí kraj dlouho očekávanou opravu opravu nadjezdu. Ten bude uzavřen od pátku 1. dubna kolem 10. hodiny. Plánovaná i řidiči obávaná oprava uzavře nadjezd přes železniční trať na předpokládaných devět měsíců, tedy zhruba do konce listopadu. Chodníky přes nadjezd zůstanou pro pěší průchozí. Doprava bude vedena objízdnou trasou přes nymburský obchvat, která dále povede přes silnici třídy č. I/38, č. II/330 v Nymburce ul. Poděbradská, ul. Velké Valy a silnice č. II/503 ul. Boleslavská třída (obousměrně). Změna se dotkne autobusových linek PID 434, 436, 499 a 676. Středočeský kraj a Krajská správa a údržba silnic se omlouvají za související komplikace. Kruhový objezd u nemocnice bude do uzavření nadjezdu již zprůjezdněn.

Mapa s objízdnými trasami a změnami v PID

Vloženo: 22.03.2022

Garant: Odbor správy městského majetku

ts_rad.jpg

Strojní čištění ulic 2022

Upozorňujeme, aby občané věnovali zvýšenou pozornost přechodnému dopravnímu značení v termínech úklidu. Dopravní značky budou vždy v předstihu informovat o termínu čištění v dané ulici. Blokové čištění komunikací začne 5. dubna 2022 (dále dle rozpisu).
Provozovatelé vozidel stojících na vozovkách jsou povinni zajistit odstranění těchto vozidel v den čištění a umožnit tak čištění komunikací a veřejných prostranství ve vybraných ulicích. Vlastník nebo provozovatel vozidla se při nerespektování dopravního značení vystavuje riziku sankcí ze strany městské policie a dále pak riziku odtažení vozidla na jeho náklady ve smyslu ust. § 19 a, b zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
Plán strojního čištění v roce 2022 - ZDE

Vloženo: 17.03.2022

Garant: Technické služby města Nymburka

uzavirka-doprava.jpg

Průjezd Zbožskou ulicí je dočasně zúžen a část chodníků uzavřena

Ode dneška platí zúžení vozovky a uzavření chodníků po obou stranách mostku přes Lidušku u železničního přejezdu ve Zbožské ulici. Důvodem je havarijní stav chodníkových konstrukcí. Opravy město bezodkladně řeší a o dalším postupu budeme informovat. Omlouváme se za nečekanou dopravní komplikaci a děkujeme za pochopení.

Vloženo: 08.03.2022

Garant: Odbor správy městského majetku

uzavirka-doprava.jpg

Uzavírka ulice Komenského a chodníku v ulici Boleslavská třída

Upozorňujeme, že z důvodu pokládky vedení kabelu NN bude ve dnech od 01.03. do 30.03 uzavřen chodník v ulici Boleslavská třída a ve dnech 03.03. do 10.03. uzavřena část ulice Komenského (v úseku od ulice Purkyňova k ulici Boleslavská třída).

Místo uzavírky a stanovení přechodné úpravy provozu

Vloženo: 28.02.2022

Garant: Odbor správy městského majetku

radnice_n.jpg

Projekt městského bazénu má vydáno stavební povolení

Město Nymburk má aktuálně k dispozici kompletní projektovou dokumentaci pro stavbu bazénu a přilehlé lokality. V nejbližších dnech nabyde stavební povolení právní moci. Zároveň je zpracován rozpočet celé akce, který zahrnuje více stavebních objektů: bazén, parkoviště a další. Z toho je stavba bazénu projektově oceněna na 289 milionů korun bez DPH. Připravujeme podklady pro jednání zastupitelů, jehož předmětem bude také otázka financování stavby a provozních nákladů bazénu.

Vloženo: 16.02.2022

Garant: Odbor rozvoje a investic

enko_meu.jpg

Upozorňujeme žadatele o individuální i programové dotace a současně žadatele o návratnou finanční výpomoc

Upozorňujeme žadatele o individuální i programové dotace a současně žadatele o návratnou finanční výpomoc, že v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZESM") a v souladu s novelizovaným ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, došlo od 01.06.2021 ke změně právní úpravy minimálních náležitostí, které musí obsahovat žádost o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc.

Nově jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis z evidence skutečných majitelů, který není starší než 6 měsíců od data podání žádosti o dotaci.

Vloženo: 14.02.2022

Garant: Odbor ekonomický

a-1642793488.jpg

Informace týkající se programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2022.

Informace týkající se programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2022. Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, oznamuje ve smyslu vládních opatření ohledně úspory finančních prostředků ze státního rozpočtu, že pro rok 2022 nebude vyhlášen program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.
Děkujeme Vám za pochopení.

Vloženo: 21.01.2022

Garant: školství, kultury a pam. péče

uzavirka-doprava.jpg

Pozor: nesvítí část veřejného osvětlení v Jankovicích

Při pracích na probíhající revitalizace sídliště došlo k poškození kabelového vedení na veřejném osvětlení. Na odstranění závady pracuje firma Sovis. Výpadek se týká vnitrobloku mezi ulicemi Topolová a Jasmínová a mezi ulicemi Jasmínová a Růžová. Děkujeme za pochopení.

Vloženo: 20.01.2022

Garant: Odbor správy městského majetku

a-1641221581.jpg

Novoroční videomapping oslavil řeku, která nás spojuje

Páry i rodiny, které se na Nový rok večer prošly podél Labe, se na osm i více minut zastavily pod hradbami, aby se na chvilku nechaly unést novoročním videomappingem. Ten letošní na téma řeka Labe byl virtuální prohlídkou nymburských památek a staveb spojených s Labem – řekou, která nás spojuje. Videomapping podle zadání Nymburského kulturního centra vytvořila firma specializující se na vizuální technologie Vision factory (www.visionfactory.cz). Děkujeme! Pod hradbami se během dvou hodin vystřídaly stovky lidí.
Vidět jej můžete i ze záznamu: https://youtu.be/Pq7sUyiUYDo

Vloženo: 03.01.2022

enko_meu.jpg

Vidimace a legalizace a úkony CzechPointu

Upozorňujeme, že v týdnu od 13.12.2021 do 17.12.2021 se provádí vidimace a legalizace a úkony CzechPointu, pouze v kancelářích 315 a 414 v budově "C" na adrese U Staré sladovny 390, Nymburk.

Vloženo: 13.12.2021

Garant: Odbor správních činností

a-1637747582.jpg

Krajská veterinární správa ČR informuje

Státní veterinární správa ČR informuje všechny chovatele, myslivce a ostatní občany o rizicích afrického moru prasat (AMP), o jeho šíření i o metodách boje s AMP. Dále informuje o zdrojích a příznacích ptačí chřipky a radí jaká provést preventivní opatření proti jejímu šíření. Viz. informační letáky.

Letáky: Africký mor prasat – informace pro chovatele, Africký mor prasat – informace pro myslivce, Africký mor prasat – informace pro občany, Ptačí chřipka – informace pro chovatele

Vloženo: 24.11.2021

Garant: Odbor životního prostředí

enko_meu.jpg

Opatření v rámci MěÚ Nymburk

Na základě doporučení vlády, ze dne 19. listopadu, k přijímání opatření proti šíření onemocnění covid-19, s účinností od 22. listopadu 2021, žádá Městský úřad Nymburk všechny obyvatele, aby při kontaktu s MěÚ využívali především možnosti telefonické a elektronické komunikace a návštěvy omezili na nezbytně nutnou dobu. Dále žádáme o důsledné dodržování rozestupů a užívání ochranných pomůcek tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví návštěvníků a chodu úřadu.

Vloženo: 22.11.2021

Garant: Mgr. Aleš Růžička - tajemník

a-1636987955.jpg

Vysvětlení k víkendovým výpadkům proudu a osvětlení lávky

Ředitel TSN Martin Netolický vysvětlil hlavní příčiny opakovaných výpadků elektrického proudu, které trápí lidi především ve třech lokalitách: sídliště Jankovice, lokalita R.A.F. a Tyršova ulice, Zálabí.

Více v detailu aktuality

Vloženo: 15.11.2021

Garant: Technické služby města Nymburka

a-1636465116.jpg

Milostivé léto se netýká závazků u Finanční správy

Finanční správa reaguje na množící se dotazy veřejnosti ohledně tzv. Milostivého léta, které lidem umožňuje zbavit se určitých exekucí u veřejnoprávních institucí. Milostivé léto se podle zákona vztahuje pouze na veřejnoprávní dluhy vymáhané v soudní exekuci a netýká se daňových a správních exekucí, kterými finanční úřady vymáhají daňové pohledávky.

Více informací v letáku: ZDE

Vloženo: 09.11.2021

Garant: Finanční správa ČR

str_kraj.png

Krizová linka – Bohemia Energy

Středočeský kraj od dnešního dne pro lidi postižené pádem Bohemia Energy a dalších dodavatelů energií spustil krizovou linku.
Linka 800 710 710 je dostupná každý pracovní den od 08.00 hodin do 16.00 hodin a je zdarma.

Vloženo: 04.11.2021

Garant: Odbor sociálních věcí

a-1635783247.jpg

Mostní váha je opět v provozu

V areálu Technických služeb města Nymburk dokončili generální opravu mostní váhy. Mostovka v separačním dvoře je opět v provozu. Její předchozí havarijní stav si vyžádal opravu včetně výroby, dodání a montáže nové nosné ocelové konstrukce spodního rámu váhy. Provozní dobu najdete zde: https://www.ts-nymburk.cz/sberny-dvur/.

Vloženo: 01.11.2021

Garant: Technické služby města Nymburka

a-1634895986.png

Kraj zjišťuje zájem o kotlíkové dotace pro rok 2021+

DOTAZNÍK NALEZNETE ZDE

Středočeský kraj začíná zjišťovat zájem o dotaci na výměnu neekologických kotlů. Žádosti o kotlíkové dotace by pak měl kraj začít přijímat v 1. čtvrtletí roku 2022. Na výměnu kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy mají jejich majitelé už méně než rok. Od 1. září 2022 totiž bude platit zákaz používání kotlů, které nesplňují minimálně 3. emisní třídu.

Každý, kdo nestihne výměnu kotle zrealizovat do 1. září 2022, ale alespoň do tohoto termínu zažádá o dotaci, nebude v případě kontroly z úřadů finančně sankcionován. Pokud někdo výměnu nestihne, čeká jej dle Ministerstva životního prostředípokuta v desítkách tisíc korun.
Zájemce o dotaci může nyní vyjádřit svůj zájem vyplněním dotazníku, v kterém uvede své jméno, příjmení a kontaktní údaje, dále místo realizace výměny zdroje a o jaký typ nového zdroje má zájem.

Poskytnutí Vašich kontaktních údajů zaručí, že Vám budou zasílány aktuální informace k připravované dotační výzvě.
Pro řádné vyplnění dotazníku prosíme zájemce, aby si před vyplněním dotazníku přečetli základní informace ke kotlíkovým dotacím 2021+.

Otázky a odpovědi - kotlíkové dotace 2021+
Informace ke kotlíkovým dotacím 2021+

V případě nejasností se můžete obrátit:

telefon: 257 280 991 (pondělí a středa 8:00 – 12:00)

email: kotliky@kr-s.cz

Vloženo: 22.10.2021

Garant: Odbor životního prostředí

dusicky.jpg

Změna ceníku kremačních služeb

Ceny za kremační služby v Nymburce podraží od 1. října 2021 přibližně o 10 %. Rada města schválila navrhovaný ceník provozovatele krematoria vzhledem k navýšení cen plynu a elektřiny. Ke zdražení kremačních služeb dochází opět od roku 2008 (v roce 2013 došlo ke změně DPH).

Aktuální ceník kremačních služeb v detailu aktuality.

Vloženo: 01.10.2021

radnice_n.jpg

Zapojení bytových domů do systému svozu tříděného odpadu od domu

Informace pro obyvatele bytových domů o probíhající změně svozu komunálních odpadů v Nymburce a možnosti zapojení bytových domů do systému svozu tříděného odpadu v daných lokalitách naleznete v přiloženém letáku.

Leták s informacemi o zapojení bytových domů

Vloženo: 21.09.2021

Garant: Odbor správy městského majetku

a-1630935700.jpg

Vyhlídková věž kostela sv. Jiljí se otevřela veřejnosti

Podrobnosti k provozním hodinám, ceně vstupenek a další důležité informace naleznete v detailu aktuality.

Vloženo: 06.09.2021

a-1627558036.jpg

Parkování - Kostelní náměstí

Vyjádření pana starosty Tomáše Macha k parkování na Kostelním náměstí v detailu aktuality.

Vloženo: 29.07.2021

a-1624888564.jpg

Nymburská lávka (přesun konstrukce) – sledujte online

Mostovka s oblouky je naložena na lodi a čeká se na vyplutí. Samotný přesun 400 tunové konstrukce po Labi začne zítra 29. června od 6 hodin. Město pro vás připravilo živý přenos z této technicky i technologicky náročné operace. Sledujte zde: https://bit.ly/NBKlavka_presun

Pokud se přijdete podívat osobně, dodržujte platná bezpečnostní opatření a nevstupujte na staveniště nebo kamenný most. Bezpečné zóny ke sledování naleznete ZDE

Vloženo: 28.06.2021

radnice_n.jpg

Pomozme s námi zničeným obcím, které zasáhlo tornádo

Město Nymburk soucítí s občany zasažených obcí a nabízí finanční i materiální pomoc.

Vloženo: 25.06.2021

uzavirka-doprava.jpg

II. etapa revitalizace Jankovic - pozor na dopravní omezení

Z důvodu zahájení II. druhé etapy revitalizace sídliště Jankovice, upozorňujeme na uzavření ulice Jasmínová a části ulice Sadová. Uzavření se předpokládá po dobu provádění stavebních prací od pondělí 14. června 2021 do pátku 31. prosince 2021. Více informací v přiloženém Dopravním inženýrském opatření.

Stanovení přechodné úpravy provozu, Náhradní parkoviště

Vloženo: 09.06.2021

Garant: Odbor správy městského majetku

radnice_n.jpg

Vyjádření města k přesunu očkovacího dne z 3.6.2021 na 5.6.2021

Město Nymburk provozuje sály obecního domu prostřednictvím své příspěvkové organizace Nymburské kulturní centrum. Nemocnice Nymburk využívá malý sál pro účely očkovacího centra...

Vloženo: 02.06.2021

a-1622471351.jpg

Možnost podání elektronické žádosti o řidičský průkaz

Nově od 1. června 2021 lze podat prostřednictvím internetu elektronickou žádost o výměnu řidičského průkazu po uplynutí jeho platnosti nebo blížícího se konce platnosti (ne však dříve než 90 dnů před koncem platnosti).

Podmínkou pro podání žádosti je mít přístup do Portálu občana a mít zde připojenou datovou schránku. Blíže viz leták

Vloženo: 31.05.2021

Garant: Odbor správních činností

enko_meu.jpg

Snížení nájmu o 30 % za první čtvrtletí roku 2021 u provozoven

Rada města dne 7.4.2021 usnesením č. 130 schválila snížení nájmu o 30 % za první čtvrtletí roku 2021 u provozoven, u nichž byl v rámci druhého nouzového stavu (pandemie SARS CoV-2) zakázán maloobchodní prodej a prodej služeb. Snížení nájmu se vztahuje na žadatele, kteří splní podmínku bezdlužnosti vůči pronajímateli k 05.01.2021 a měli řádně uhrazené smluvené nájemné k 05.01.2021, dle uzavřené nájemní smlouvy. Žádosti na předepsaném formuláři musí být podány nejpozději do 15.05.2021.

Žádost o snížení nájmu [129 kB]

Vloženo: 14.04.2021

Garant: Odbor správy městského majetku

Vloženo: 12.04.2021

Garant: Středočeský kraj

uzavirka-doprava.jpg

Částečná uzavírka v ulici Kostomlátecká

Z důvodu výstavby vodovodní a kanalizační přípojky, bude od pondělí 19. dubna do 30. dubna 2021 částečně uzavřena ulice Kostomlátecká. Bude volný jeden jízdní pruh na semafory.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Vloženo: 12.04.2021

Garant: Odbor správy městského majetku

a-1617275560.jpg

Participativní rozpočet – Nymburský měšec: Hlasujte a vybírejte z osmi projektů

Rozpočet jsme otevřeli loni na podzim. Nejprve jste vymýšleli a vybírali název a vyhrál „Nymburský měšec“, poté jste zasílali do měšce své nápady a projekty, jak zlepšit život v našem městě. Nyní je na vás, abyste z osmi z nich vybrali ten, který chcete v Nymburce realizovat. Hlasujte v anketě. K hlasování je třeba registrovat své telefonní číslo, následně budete mít k dispozici 4 hlasy (body). Ty můžete dle své vůle rozdělit jednotlivým projektům, anebo je věnovat pouze jednomu z nich. Hlasovat lze za pomoci formuláře ve foyer radnice nebo elektronicky zde: http://bit.ly/PRNMhlasovani. Veškeré informace i hlasování naleznete také na webu: www.nymburskymesec.cz.

Vloženo: 01.04.2021

uzavirka-doprava.jpg

Omezení průjezdnosti v Jičínské ulici

Z důvodu havárie inženýrských sítí, v pondělí 29. března, upozorňujeme na úplnou uzavírku v Jičínské ulici, a to v úseku mezi ulicemi Komenského a 28. října. Na odstranění závady se pracuje. Dopravní omezení se předpokládá do konce tohoto týdne. O případných změnách vás budeme informovat.

Vloženo: 29.03.2021

Garant: Odbor správy městského majetku

a-1616503979.jpg

Revitalizace zeleně - cyklostezka - PROSÍME O POZORNOST

Dnes proběhl kontrolní den k první etapě revitalizace zeleně. Byly označeny stromy a s hlavním kácením na cyklostezce by se mělo začít zítra. S tím je spojené omezení pohybu v místě od hasičárny až po ústí potoka do Labe.

Vloženo: 23.03.2021

radnice_n.jpg

Reakce na otevřený dopis.

Město dopis ve skutečnosti nedostalo, byl zveřejněný v Nymburském deníku v sekci "Čtenář-Reportér", odkaz zde: http://bit.ly/NDdopis. Protože je však psán formou oslovení a žádosti o stanovisko, rozhodla se radnice reagovat rovněž veřejně a oslovila poradce pro městskou zeleň Ing. Jana Lukeše, jehož vyjádření uvádíme v detailu aktuality.

Vloženo: 04.03.2021

a-1614690505.jpg

Zemřel Ladislav Kutík

Starostoval našemu městu dlouhých dvacet let. Je držitelem dvou městských vyznamenání – Nymburských lvů I. třídy za zásluhy o rozvoj města (1998) a za obětavou práci pro rozvoj nymburského basketbalu (2009). Za dlouholetou práci pro město Nymburk mu v lednu 2011 udělilo zastupitelstvo města čestné občanství. Nedávno oslavil 80. narozeniny. Nyní odešel a nám nezbývá, než mu věnovat tichou vzpomínku a vyjádřit upřímnou soustrast jeho blízkým. V podloubí radnice město umístilo kondolenční knihu. "Mám město v srdci," řekl kdysi v jednom z rozhovorů pro tisk. A to město na to nikdy nezapomene...

Vloženo: 02.03.2021

a-1613663761.jpg

Výzva občanům k dodržování opatření

Radní pro zdravotnictví města Nymburk MUDr. Aleš Toman, MBA, a předseda okresního sdružení České lékařské komory v Nymburce MUDr. Martin Dvořák apelují na občany, aby dodržovali základní protiepidemická opatření. Upozorňují na to, že záleží na zodpovědném přístupu každého z nás.

Výzva v detailu aktuality nebo v PDF

Vloženo: 18.02.2021

a-1613395353.png

Pravidla pro řešení situací spojených s výskytem ptačí chřipky pro období jaro 2021 ve Středočeském kraji

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj stanovila pravidla pro řešení situací spojených s výskytem ptačí chřipky pro období jaro 2021 ve Středočeském kraji. Potřebné informace naleznete v přiložených souborech. Jedná se informace pro drobnochovatele, komerční chovy, seznam asanačních svozců na území Středočeského kraje a postup očisty po sběru volně žijících uhynulých ptáků.

Ptačí chřipka – informace pro drobnochovatele [PDF/137kB],
Seznam asanačních svozců na území Středočeského kraje k 1.1.2021 [PDF/213kB],
Pravidla pro řešení situací spojených s výskytem vysocepatogenní aviární influenzy pro období jaro 2021 ve Středočeském kraji [PDF/112kB],
Postup očisty po sběru volně žijících uhynulých ptáků [PDF/197kB]

Vloženo: 15.02.2021

Garant: Odbor životního prostředí

enko_meu.jpg

Městský úřad rozšiřuje úřední hodiny pro veřejnost

O víkendu vláda zrušila platnost nařízení omezujících úřední hodiny úřadů. V souvislosti s tím město mění, počínaje středou 17. února, otevírací hodiny. V pondělí a ve středu bude úřad otevřen pro veřejnosti v době 8 - 12 hodin a 13 - 17 hodin. Současně se znovu spouští rezervační systém. Ve čtvrtek budou obslouženi pouze předem objednaní, a to v době od 8 do 12 hodin. Pokladna je nově otevřena v pondělí a ve středu v 8 - 12 hodin a 13 - 17 hodin. Podatelna a Czech POINT jsou navíc přístupné i v úterý a ve čtvrtek v čase od 8 do 12 hodin, v pátek je zavřeno. Vše přehledně viz leták. Prosíme občany, aby se i nadále snažili komunikovat hlavně přes telefon a elektronickou cestou. Samozřejmě ani radnici se nemoc nevyhnula. Dosud se však dařilo zajistit plný chod jednotlivých odborů i díky rozdělení úředníků na týmy, které se nepotkávají. Tato praxe se osvědčila, je tak minimalizováno riziko zavření celého odboru, k čemuž už v jiných městech dochází. I nadále apelujeme na občany, aby zvážili cestu na radnici a chránili tak i sebe. Děkujeme za pochopení.
Upravené úřední hodiny [PDF/695kB]

Vloženo: 15.02.2021

a-1612969147.jpg

Nejúspěšnější sportovec roku pro okres Nymburk

Dnes bylo spuštěno hlasování o nejúspěšnějšího sportovce pro okres Nymburk. Hlasovat lze na na stránkách https://www.nejuspesnejsisportovecroku.cz/

Vloženo: 10.02.2021

a-1611818512.gif

Státní veterinární správa vyhlásila mimořádná opatření kvůli ptačí chřipce

Vzhledem k novým případům ptačí chřipky u volně žijících vodních ptáků v různých lokalitách jižních Čech, rozhodla Státní veterinární správa (SVS) o vyhlášení mimořádných veterinárních opatření s celorepublikovou působností. Nařízení se týkají zákazu chovu drůbeže ve volném výběhu v evidovaných chovech, přemísťování a prodeje živé drůbeže chovatelům a pořádání svodů drůbeže a ptactva. Cílem opatření je minimalizovat riziko zavlečení nákazy do chovů drůbeže a zamezení dalšího šíření nákazy.
Více informací v tiskové zprávě SVS: Ptačí chřipka je potvrzena v dalších dvou lokalitách, SVS přijímá veterinární opatření v celé ČR (eAGRI)

Vloženo: 28.01.2021

Garant: Odbor životního prostředí

ts_rad.jpg

Odvoz odpadů "od domu" v novém roce.

Technické služby města Nymburka připomínají plán svozu odpadu z třídění přímo od domu pro lokalitu "Jankovice - nové domy".

Plán svozu pro rok 2021: ZDE

Vloženo: 31.12.2020

Garant: Technické služby města Nymburka

radnice_n.jpg

Informace o poplatku za svoz odpadu v roce 2021.

Od nového roku se zvyšuje poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na 860 Kč za osobu. Děti do šesti let a důchodci od 70 let stále platí 500 Kč. Pytlový sběr se ruší, ale úlevy za rok 2020 si občané mohou uplatnit. Snahou města je zvýšit komfort třídění. Sběrná místa jsou posílena o kontejnery na tuky a kov, rozšířen bude systém třídění přímo od domů, který od března funguje v lokalitě Jankovice-rodinné domy. Nově nemusíte na radnici pro známku na popelnice, pokud jste si ji počátkem letošního roku už vyzvedli. Stačí pouze uhradit poplatek pod správným variabilním symbolem. Více v tiskové zprávě https://bit.ly/TZodpady21

Vloženo: 16.12.2020

Garant: Pavla Kukalová (tisková mluvčí)

uzavirka-doprava.jpg

Pozor – kruhový objezd u nemocnice bude od úterý průjezdný!

Dopravní režim na náměstí se mění už v neděli. Kruhový objezd je technicky dokončený a v úterý se otevírá pro dopravu. Boleslavská třída se opět stává hlavní dopravní tepnou města a také hlavní silnicí! Dočasné dopravní řešení na náměstí, kdy silnice od mostu do zatáčky v ulici Tyršova byla hlavní, se ruší a vrací k původnímu dopravnímu režimu – Boleslavská je hlavní silnicí, Tyršova ulice vedlejší silnicí. ‼️Řidiči, buďte opatrní a pozorní‼️ Také novým kruhovým objezdem jezděte opatrně, protože projíždíte stavbou. Zbývá třetí etapa výstavby, a to bude kruhový objezd u městského bazénu. Investor Středočeský kraj počítá s jeho výstavbou na jaře příštího roku.

Více v tiskové zprávě

Vloženo: 21.11.2020

enko_meu.jpg

Platnost řidičských průkazů se prodlužuje, propadlý průkaz není potřeba měnit

V rámci nouzového stavu na území České republiky se považují řidičské průkazy, jimž vypršela platnost, za platné. Lidé s propadlým průkazem tak mohou dál řídit, na doklad se hledí jako na platný a nehrozí žádné pokuty.

Vloženo: 22.10.2020

Garant: Odbor správních činností

a-1603270363.jpg

Pomoc seniorům od Farní charity Nymburk

Jste v seniorském věku, žijete osamoceně nebo máte průkaz TP, ZTP nebo ZTP-P? Nemáte nikoho, kdo by vám mohl pomoci s NÁKUPY nebo VYZVEDNUTÍM LÉKŮ? Nebo vy ostatní – znáte někoho, kdo by s tímto potřeboval pomoci?
Obraťte se na naši linku (pondělí-pátek 9-12h): 735 708 884 nebo 732 186 883. My k vám nebo dotyčnému člověku vyšleme dobrovolníka, který rád pomůže s nákupy nebo léky. Službu zajišťuje Farní charita Nymburk, skautská střediska Cefeus, Krahujec a Modrá flotila za podpory Města Nymburk.

Vloženo: 21.10.2020

radnice_n.jpg

Vedení města k současné situaci

Milí spoluobčané / Nymburáci,
tak jako před několika měsíci jsme se opět ocitli v nouzovém stavu. Znovu čelíme tvrdým opatřením hygieniků a státu. Už mnoho měsíců omezuje epidemie naše životy a zasahuje nás ve společenském a kulturním životě, ve vzdělávání, v práci, v podnikání...

Vloženo: 12.10.2020

Garant: Vedení města

a-1601731735.jpg

Volby do zastupitelstev krajů 2020

Konečné výsledky voleb do zastupitelstva Středočeského kraje - volby.cz, idnes.cz, denik.cz

Vloženo: 03.10.2020

str_kraj.png

Vyjádření krajského úřadu k výstavbě kruhových objezdů

Zveřejňujeme oficiální stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, majitele a investora stavby.

Oficiální stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje

Vloženo: 10.09.2020

Garant: Středočeský kraj

a-1597331357.jpg

Spouštíme první ročník participativního rozpočtu

Finance z tohoto rozpočtu totiž půjdou na projekty, které sami navrhnete a nejlepší z nich hlasováním vyberete. A město má za úkol zvolený nápad realizovat. V rozpočtu máme nyní připraveno 250 tisíc korun, o nichž rozhodnete. Více se dozvíte v Tiskové zprávě https://bit.ly/TZppRozpocet.

Vloženo: 28.08.2020

Garant: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

radnice_n.jpg

Nový ceník hřbitovních prací

Vážení občané města, informujeme Vás, že Rada města Nymburka dne 22.7.2020 projednala a usnesením č.316/2020 schválila nový ceník hřbitovních prací, tzn. ceny služeb zajišťovaných správcem pohřebiště. Ceník je platný od 1. září 2020 (viz příloha).

Vloženo: 21.08.2020

Garant: Odbor správy městského majetku

uzavirka-doprava.jpg

Odpojení části veřejného osvětlení na sídlišti Jankovice

Upozorňujeme, že z důvodu pokračujících prací na revitalizaci sídliště Jankovice byla odpojena část veřejného osvětlení. Odpojení má vliv i na část veřejného osvětlení v ulici Jasmínova a Topolová. Omezení potrvá do konce září.

Vyznačená část s nefunkčním veřejným osvětlením

Vloženo: 29.07.2020

Garant: Odbor rozvoje a investic

uzavirka-doprava.jpg

V části parku Na Ostrově nesvítí veřejné osvětlení

Při procházkách Platankou dbejte prosím na opatrnost. Z důvodů navážení mostních dílů na staveniště lávky přes zdymadlo byla provedena některá opatření. Jsou demontovány 3 kusy veřejného osvětlení a 2 kusy turistických informačních tabulí. V úseku od kamenného mostu k parkovišti hotelu Ostrov nesvítí veřejné osvětlení. Omezení potrvá do konce srpna. Děkujeme za pochopení.

Vyznačená část s nefunkčním veřejným osvětlením

Vloženo: 29.07.2020

Garant: Odbor rozvoje a investic

a-1595927063.jpg

Zemřel JUDr. Karel Ruml - Čestný občan města Nymburka

V sobotu 25. července 2020 zemřel Čestný občan města Nymburka JUDr. Karel Ruml. Čest jeho památce a upřímnou soustrast pozůstalým.
Karel Ruml se narodil dne 25. 6. 1928 v Praze. Dětství a mládí prožil v Nymburce, ve vile na Zálabí, v bývalé ulici Tomáše Černého (dnes Kolínská ulice). Absolvoval Masarykovu obecnou školu a reálné gymnázium v Nymburce, kde v roce 1947 maturoval. Ze studií na Právnické fakultě UK v Praze byl při prověrkách v roce 1949 vyloučen. Od 30. 9. 1951 byl v evidenci města Nymburka veden jako „nezvěstný“. Podařilo se mu totiž 11. září 1951 ujet tzv. „Vlakem Svobody“, (stejnojmenná kniha, kde popisuje své zážitky, vyšla v brněnském nakladatelství Barrister&Principal v roce 2001).

Vloženo: 28.07.2020

a-1595430784.jpg

Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích

MěÚ Nymburk, odbor životního prostředí, informuje všechny vlastníky nestátních lesů o možnosti požádat si o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích (Ln.2019) za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Příjem žádostí probíhá od 21.7.2020 do 18.9.2020 a to dle „Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019“. Výše příspěvku je dána součinem objemu jehličnatého dříví z nahodilých těžeb v uvedeném období a sazbou, která představuje rozdíl mezi průměrnou tržní cenou jehličnatého dříví z nahodilých těžeb v jednotlivých čtvrtletích a cenou, která je nutná pro zajištění prostředků na financování obnovy lesa, následné péče o les a odborné správy lesa. Objem jehličnatého dříví z nahodilých těžeb bude muset být prokázán příslušnými účetními, daňovými nebo výrobními doklady.
Žádost (jedna souhrnná za uvedené období) se bude podávat ke krajskému úřadu kraje, na jehož území byla nahodilá těžba jehličnatého dříví provedena. Žádost se bude sestavovat ve formulářové aplikaci (tzv. modulu pro žadatele), která bude zveřejněna na internetových stránkách: eagri.cz.
Veškeré aktuální informace o výše uvedeném dotačním titulu jsou dostupné na odkazu: eagri.cz/prispevky-kurovec

Vloženo: 22.07.2020

Garant: Odbor životního prostředí

radnice_n.jpg

Dnes pokračovalo projednání žaloby vůči společnosti Automotive Paintig Partners s.r.o. (dříve AZOS)

Před Krajským soudem v Praze dne 23. 6. 2020 pokračovalo projednání žaloby, kterou město Nymburk podalo vůči společnosti Automotive Paintig Partners s.r.o. (dříve AZOS), kvůli obtěžování zápachem.
Až během jednání jsme byli seznámeni s pravomocným rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, kterým byla povolena osmá změna integrovaného povolení pro provoz v průmyslové zóně města Nymburk. Z té vyplynula důležitá a pozitivní informace, že APP na Zálabí definitivně ukončila provoz zinkovací a odlakovací linky. Ty budou do konce června demontovány bez náhrady a uskladněny v areálu skupiny APP v obci Břehyně. Ve vedení sporu budeme samozřejmě nadále pokračovat, ale již dosažení této změny považujeme za velký úspěch, který by se nepodařil bez důrazného tlaku všech zúčastněných.

Vloženo: 25.06.2020

a-1592410995.jpg

Milí pejskaři, DOGpark bude!

Město Nymburk uspělo s projektem DOGparku v prvním ročníku Participativního rozpočtu Středočeské kraje (oficiální stránka).
Za dotaci 400 tisíc korun bude možné realizovat psí park, který nabídne všem milovníkům psích kamarádů svůj jedinečný prostor. Všechny podpořené projekty bude schvalovat Rada Středočeského kraje dne 22. června.

Vloženo: 17.06.2020

enko_meu.jpg

Výzva k výměně neplatných občanských průkazů

S ohledem na omezení pohybu osob za trvání nouzového stavu v souvislosti s koronavirovou pandemií byly občanům výjimečně uznávány osobní doklady, které pozbyly platnosti. Tato výjimka však platila pouze po dobu trvání nouzového stavu, který skončil dnem 17. května 2020.
Po skončení nouzového stavu již nelze prokazovat totožnost neplatným dokladem. Z tohoto důvodu vyzývá Městský úřad Nymburk občany, kterým skončila platnost občanského průkazu, aby si co nejdříve požádali o nový občanský průkaz.

Vloženo: 10.06.2020

Garant: Odbor správních činností

a-1590648331.jpg

Hřbitovní správa přijímá platby platební kartou

Od dnešního dne máte nově možnost platit platební kartou na Hřbitovní správě. Kancelář hřbitova je otevřena denně v čase 8-12 hodin a 13-15 hodin.

Vloženo: 28.05.2020

Garant: Technické služby města Nymburka

a-1590479595.jpg

Technické služby pro vás nabízí novou službu

Na základě častých stížností našich občanů, že se v našem městě objevují zakázané černé skládky, jsme ve spolupráci s Technickými službami Nymburk zajistili možnost odvozu odpadu na objednávku. Nově si tak můžete za jednorázovou cenu 300,- K objednat multikaru k vám domů a velkoobjemový odpad nechat odvézt. Pokuta za neoprávněné zakládání černých skládek nebo odkládání odpadu mimo vyhrazená místa může dosáhnout výše až 50 000,- Kč! Využijte tuto službu, možnost objednání na tel. čísle 325 517 961 nebo na e-mailu: info@ts-nymburk.cz.

Vloženo: 26.05.2020

Garant: Technické služby města Nymburka

radnice_n.jpg

Nová dočasná parkovací místa na Boleslavské třídě

Nedávno jsme avizovali, že vedení města vyjednává ve spolupráci s Policií ČR dočasnou možnost parkování na Boleslavské třídě, v místě prodejny Řehák. Zadařilo se a dnes bylo instalováno přenosné dopravní značení a vy máte možnost využít těchto parkovacích míst, zatímco nakupujete v místních obchodech. Tato možnost bude platit po dobu, co bude tento úsek uzavřen z důvodu výstavby nových kruhových objezdů.

Vloženo: 19.05.2020

uzavirka-doprava.jpg

Nové kruhové objezdy na Boleslavské třídě

Investiční akce Středočeského kraje, na které se podílí i město Nymburk, výstavba nových kruhových objezdů na Boleslavské třídě, je ve fázi realizace. Aktuálně se nachází v plánované II. etapě celého projektu a prováděcí firmou je společnost MaGe Construction. Ta převzala staveniště, včetně zákresů všech pozemních vedení, která měla projít revitalizací. Při vlastní výměně těchto přeložek a provedených sondách bylo ovšem zjištěno, že zakreslený stav těchto přeložek nekoresponduje s realitou. Tudíž je nutné přeložit tyto sítě s ohledem na dodržení všech prostorových norem kladených na jednotlivé přeložky, a proto se práce na stavbě momentálně zpomalily. Během čtvrtečního kontrolního dne byl stanoven další postup oprav jednotlivých přípojek. Současně s výstavbou kruhových objezdů probíhá i rekonstrukce mostů přes Malá a Velká Vala, jejímž investorem je výhradně Středočeský kraj a prováděcí firmou společnost Strabag a.s.

Vloženo: 09.05.2020

Garant: Odbor správy městského majetku

a-1588934265.jpg

Sportovní víceúčelové hřiště ZŠ Tyršova a Skatepark

Dne 29. dubna v 9:30 hodin proběhla schůzka, svolaná na přání pana zastupitele Ing. arch. Jana Rittera, které se také zúčastnili paní Semecká a vedení radnice, pan starosta Tomáš Mach, pan místostarosta Bořek Černý a paní místostarostka Stanislava Tichá. Hlavním tématem byl skatepark, nacházející se v blízkosti ZŠ Tyršova a obavy příchozích, že dojde k odstranění stávajících prvků, což neměla radnice nikdy v plánu. Již před tímto setkáním město objednalo kontrolu prvků revizním technikem a plánovalo jejich opravu. Zhodnocení bezpečnostního stavu bylo provedeno tento týden a v příštím týdnu nám bude doručena revizní zpráva, dle které budou provedeny nutné opravy a stanoven bezpečnostní a provozní řád.
Výsledkem jednání ze dne 29. dubna, byla společná shoda na následném postupu. Do konce letošního roku by měla být vypracována projektová dokumentace na vybudování sportovního víceúčelového hřiště při ZŠ Tyršova, finance na jeho realizaci pak budou zahrnuty do rozpočtu města v roce 2021. Následně, po dokončení této etapy, patrně v roce 2022 zahrne město do rozpočtu realizaci nového skateparku. S navrženým postupem všichni přítomní souhlasili a shodli se, že prioritně bude realizováno školní hřiště u ZŠ Tyršova, tak jak bylo radnicí vždy plánováno. Nyní město postupuje a naplňuje jednotlivé kroky tak, aby celá lokalita v tomto zákoutí Nymburka byla funkční, moderní a nejen pro Nymburáky atraktivní.

Vloženo: 08.05.2020

a-1586604540.jpg

Zemřel profesor Zdeněk Jičínský

Ve čtvrtek 9. dubna 2020 ve věku 91 let zemřel profesor Zdeněk Jičínský. Jeden z architektů české ústavy, signatář Charty 77, komentátor Práva a dlouholetý poslanec ČSSD. Profesor Jičínský se živě zajímal o události v Nymburce, sám přišel s několika nápady a uvažoval, že by svou rozsáhlou knihovnu předal městu.

Vloženo: 11.04.2020

radnice_n.jpg

Vedení města vyzvalo majitele zimního stadionu

S ohledem na množící se dotazy ohledně neutěšenému stavu zimního stadionu, vyzvalo vedení města majitele k vyřešení této situace.

Otevřený dopis si můžete přečíst - ZDE

Vloženo: 07.04.2020

a-1585909714.jpg

Autobusy budou nově více navazovat na vlaky

Městskou autobusovou dopravu dnes kopírují dvě linky 433 a 434 a na základě podnětů bude od 4. dubna zlepšena návaznost na vlaky od Prahy. Autobusy budou i v případě zpoždění vyčkávat 5 - 10 min. na tyto vlaky. Obdobně bude zlepšena návaznost i v opačném směru, tj. na vlaky směr Praha/Kolín. Zároveň dojde k požadovanému posílení linky 433 ve večerním období a nově bude zajištěn odvoz od nádraží i v 19 a ve 21 hodin. V souvislosti s touto změnou spoje linky 434 jedoucí po městě Nymburk budou převedenu pod linku 433. Tímto opatřením dojde k výraznému zlepšení orientace pro cestující, protože původní linku MAD bude zajišťovat pouze linka 433 (jeden jízdní řád).

Informace od PID, Jízdní řád 433, Schéma Hl. nádraží, Schéma linek PID

Vloženo: 03.04.2020

a-1585221088.jpg

Informace k doručování zásilek správními orgány po dobu trvání nouzového stavu

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu

Vloženo: 26.03.2020

uzavirka-doprava.jpg

Přechodná úprava provozu v ulici Nerudova

Od 19. 3. do 19. 5. dojde k přechodné úpravě provozu (zákaz zastavení) v ulici Nerudova. Přechodná úprava provozu bude provedena na základě žádosti Nemocnice Nymburk, a to z důvodu aktuální mimořádné situace v souvislosti výskytu onemocněním COVID - 19.

 zobrazit v mapě

Vloženo: 18.03.2020

Garant: Odbor správy městského majetku

a-1583494763.jpg

Město vyhlásilo sbírku na zpřístupnění věže kostela sv. Jiljí

Hlavním cílem sbírky je umožnit Nymburákům i turistům unikátní pohled na město z věže kostela. Přispět mohou jednotlivci i organizace. Veřejná sbírka probíhá do 31. prosince 2020.

Přispět je možné několika způsoby: zaslat finanční prostředky na transparentní účet 28249-504359359/0800 u České spořitelny, nebo přispět finanční hotovostí do kasiček, které jsou umístěny přímo v kostele sv. Jiljí a v Turistickém informačním centru na Náměstí Přemyslovců.

Vloženo: 06.03.2020

Garant: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

a-1582880957.jpg

Informace pro podnikatele – Realitní zprostředkování

Dne 3. března 2020 nabude účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., kterým se mimo jiné mění také živnostenský zákon.
Od 3. března 2020 se zavádí nová vázaná živnost „Realitní zprostředkování", která se dosud provozovala v rámci živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona". Více informací v detailu aktuality

Vloženo: 28.02.2020

Garant: Odbor živnostenský

a-1582285282.jpg

Kotlíkové dotace naposledy

Dosavadní velký zájem žadatelů podnítil Středočeský kraj k dalšímu jednání s Ministerstvem životního prostředí, které vyústilo v úspěšné navýšení alokace na tento dotační titul. Finanční alokace programu kotlíkových dotací ve Středočeském kraji bude navýšena o nedočerpané prostředky první a druhé výzvy, a také o zbylé finanční prostředky získané přerozdělením zbylých unijních prostředků v rámci všech kotlíkových dotací a národního podprogramu Nová zelená úsporám. Středočeský kraj proto stále pokračuje v přijímání žádostí o kotlíkovou dotaci. A vyzývá všechny potencionální žadatele, kteří mají zájem, aby si podali žádost.

Podrobné informace a návod „Jak vyplnit elektronickou žádost“ jsou uveřejněny na krajských webových stránkách Středočeského kraje v sekci kotlíkových dotací (zde: https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu//kotlikove-dotace-2019-2023).

Leták - ZDE

Vloženo: 21.02.2020

Garant: Středočeský kraj

radnice.jpg

Stavební úřad v Mladé Boleslavi, přerušil řízení o dodatečném povolení stavby pro APP (dříve AZOS)

Magistrát města Mlada Boleslav a jeho stavební úřad zjistil, že žádost o dodatečném povolení stavby neobsahuje požadované náležitosti, bez kterých nelze v řízení dále pokračovat (řízení zahájeno 20. 3. 2014). Při ohledání na místě stavby 10. ledna 2020, shledal rozdíly v předložené dokumentaci, v porovnání se skutečným stavem. Z uvedeného důvodu byl rovněž vyjádřen nesouhlas dotčeného orgánu na úseku ochrany veřejného zdraví. Stavebník byl proto vyzván k doplnění žádosti a odstranění nedostatků. Stavební úřad rozhodl o přerušení řízení do doby, než budou nedostatky odstraněny.

Vloženo: 10.02.2020

a-1580831899.jpg

Společné prohlášení starosty města Nymburk a ředitelky Nymburského kulturního centra

Prohlášení v detailu aktuality

Vloženo: 04.02.2020

a-1580747766.jpg

Prohlášení vedení Města Nymburk k situaci v Nymburském kulturním centru

Vedení města chce zareagovat na zavádějící informace, které se během víkendu objevily na veřejnosti v souvislosti se situací v Nymburském kulturním centru. Vedení se problémy v NKC zabývá již několik týdnů na základě výsledků veřejnosprávní kontroly, která v příspěvkové organizaci proběhla koncem minulého roku. Z kontroly vyplynulo několik pochybeni v různé míře závažnosti, důležitosti a naléhavosti.

V závěru minulého týdne se proto představitelé města sešli s ředitelkou NKC Ivetou Friedelovou. „Chceme vyvrátit spekulace, že paní Friedelová byla odvolána z funkce ředitelky, i když i tato varianta byla během jednání na stole. Dnes proběhla další schůzka mezi mnou a paní ředitelkou, na které jsme projednali možná řešení. V brzké době budeme informovat o dalším postupu,“ uvedl starosta Nymburka Tomáš Mach.

Vloženo: 03.02.2020

a-1580458499.jpg

Městský úřad Nymburk upravil úřední hodiny

MěÚ Nymburk ve snaze vyjít vstříc občanům města upravil od 1. 2. 2020 úřední hodiny. Nově je tak možné navštívit úřad a vyřídit své záležitosti v pondělí až do 17.30 hod a ve čtvrtek již od 7.00 hod. Úprava hodin byla možná i díky tomu, že po projednání se zaměstnanci byla dosavadní pevně stanovená pracovní doba stanovena jako pružná.

Vloženo: 30.01.2020

a-1580283274.jpg

Zemřela čestná občanka města Nymburka MUDr. Eva Rumlová

V úterý 21. ledna 2020 se ve věku nedožitých 90 let završila životní pouť nymburské rodačky MUDr. Evy Rumlové, čestné občanky města Nymburka. Pocházela ze známé nymburské rodiny, rovněž její bratr JUDr. Karel Ruml, který žije v USA, je čestným občanem našeho města.

Vloženo: 29.01.2020

Garant: Vedení města

a-1579865873.png

Nové známky na popelnice si vyzvedněte do konce února

S rokem 2020 přichází i nové evidenční známky na popelnice s trvalou platností. Nově občané už nebudou muset každý rok chodit na městský úřad pro známku. Známka má nejen novou podobu, ale i své pořadové číslo, které zajistí evidenci počtu nádob v domácnosti. Více v aktualitě.

Vloženo: 24.01.2020

Garant: Odbor správy městského majetku

radnice.jpg

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu, jako stavební úřad, ve věci žádosti o dodatečné povolení stavby ,,Stavební úpravy hlavního výrobního objektu (SO.1), pomocných technických provozů (SO.3) a expedice (SO.4), v areálu společnosti Colegium Reality s.r.o., ul. Pražská č. p. 2589, Nymburk na pozemku st. p. 2585/1, 2585/3, 2587 v katastrálním území Nymburk" oznamuje, že ruší termín ústního jednání k projednání žádosti, které nařídil na den 14. ledna 2020 (úterý) v 9:00 hodin (v budově Magistrátu města Mladá Boleslav 2. NP, Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav). Jednání je zrušeno na základě výsledků ohledání na místě stavby dle § 129 odst. 2 stavebního zákona, které bylo provedeno dne 10.1.2019. Řízení bude následně do odstranění nedostatků podání přerušeno - viz příloha.

Vloženo: 13.01.2020

ts_rad.jpg

Technické služby a radnice jednotně v péči o Nymburk

Hned začátkem nového roku se sešli starosta Tomáš Mach, místostarosta Bořek Černý, vedoucí odboru správy městského majetku Jiří Konhefr a ředitel Technických služeb Martin Netolický nad ekonomickou uzávěrkou minulého roku.

Vloženo: 08.01.2020

Garant: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

a-1576768239.png

Končí každoroční chození pro známky na popelnice

S blížícím se novým rokem přichází i nová služba pro občany ve formě zavedení nových evidenčních známek s trvalou platností, pro nádoby na komunální odpad a bio odpad. Vedení města ve spolupráci s technickými službami zavádí nový systém evidenčních známek pro nádoby na komunální a bio odpad.

Více informací v sekci město a jeho správa - odpadové hospodářství - známky na popelnice

Vloženo: 19.12.2019

Garant: Odbor správy městského majetku

radnice.jpg

Místní poplatek z pobytu od 1. 1. 2020

V návaznosti na přijatou změnu zákona 565/1990 SB., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme ubytovatele na některé zásadní změny v systému výběru tohoto místního poplatku s účinností od 1. 1. 2020.

Vloženo: 02.12.2019

Garant: Ekonomický odbor

a-1572964270.jpg

Nymburk zavádí systém sběru tříděného odpadu od domů

Vedení města ve spolupráci s technickými službami připravilo společný pilotní projekt na třídění papíru a plastu do speciálních nádob přímo u domů. S ohledem na avizované omezení skládkování komunálních odpadů by měl tento systém snížit množství odpadů ukládaných na skládku, a naopak zvýšit objem recyklovatelného odpadu. Věříme, že se projekt osvědčí a budou následovat i další lokality. Děkujeme, že pečlivě třídíte a že se účastníte tohoto systému. Více informací o tomto systému v SEKCE ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Vloženo: 05.11.2019

Garant: Technické služby města Nymburka

radnice.jpg

Osoby bez přístřeší na území města Nymburka

Vyjádření k této problematice - ZDE

Vloženo: 01.11.2019

a-1572611045.jpg

Město Nymburk začíná třídit kovy.

Od 1. listopadu mohou občané odkládat kovový odpad do nových kontejnerů. Technické služby rozmístily po městě 25 kusů šedých kontejnerů, do kterých lze odkládat plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky a další drobné kovové odpady.

Seznam a mapu jednotlivých stanovišť naleznete ZDE nebo ji najdete webu TS a města Nymburk.

Vloženo: 01.11.2019

Garant: Technické služby města Nymburka

a-1572424803.jpg

Bioodpad bude vyvážen celoročně

Původně byl bioodpad vyvážen pouze od dubna do října. Nově zavádí technické služby města jeho celoroční svoz. Od listopadu až do února budou zajištěny mimořádné svozy. S přihlédnutím k aktuálním klimatickým podmínkám v tomto období se předpokládá zvětšení rozestupu mezi úterními svozy.

Vloženo: 30.10.2019

Garant: Technické služby města Nymburka

a-1569921239.jpg

S tuky a oleji už Nymburáci nemusí do sběrného dvora

Od 1. října mohou občané odkládat jedlé oleje a tuky na určených stanovištích (viz mapa). Technické služby již umístily po městě deset nádob, které jsou určeny na použité oleje z domácností, ne však motorové oleje. Tento druh odpadu ukládejte do sběrných nádob pouze v uzavíratelných plastových PET lahvích.

Mapa - ZDE

Vloženo: 01.10.2019

Garant: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

kontejnery_velkoobjem.jpg

Středeční kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistavovány častěji

Soboty zůstávají zachovány ve stejném režimu (první a druhou sobotu v měsíci) a zachován bude i svozový den každou středu. Na základě podnětu občanů se Technické služby města Nymburk rozhodly změnit časy přistavení kontejnerů. Ke změně dochází pouze v době a délce přistavení středečních kontejnerů. Od října budou přistavovány na určená místa již od 7 hodin vždy po dobu 45 minut. Kontejner bude přistaven na šesti vytipovaných místech dle aktuálního rozpisu. Pokud se plánovaná změna osvědčí, bude zachována na stálo.

Vloženo: 26.09.2019

Garant: Technické služby města Nymburka

a-1566479500.png

Podat hlášení do systému AirQ je možné i v papírové podobě

Radnice nabízí občanům, kteří nemají chytrý telefon nebo přístup k internetu, možnost podat hlášení o zápachu do systému AirQ také v papírové podobě. Stačí vyplnit předtištěný formulář, který je dostupný na podatelně MěÚ, v TIC nebo na webových stránkách města. Vyplněný formulář je pak třeba doručit na podatelnu. Technologie AirQ umí vyhodnocovat oprávněnost stížností zápachu a identifikovat jeho zdroj. Stížnosti mohou zadávat obyvatelé pomocí telefonů do systému, který porovná počasí, směr větru a emise z jednotlivých podniků. K posouzení oprávněnosti stížnosti systém využívá meteostanici.
Více info zde

Vloženo: 22.08.2019

Garant: Odbor životního prostředí

a-1561637371.jpg

Vlastivědné muzeum UZAVŘENO!

Z důvodu rekonstrukce budovy muzea v Nymburce bude od 1. července 2019 několik let muzeum uzavřené. V době rekonstrukce můžete navštívit další pobočky Polabského muzea a to v Poděbradech, Lysé nad Labem a v Přerově nad Labem.

Vloženo: 27.06.2019

Garant: Vlastivědné muzeum v Nymburce

a-1559113232.jpg

Informace pro vlastníky a správce lesních majetků

Zveřejňujeme informace a důležité odkazy pro vlastníky a správce lesních majetků, které mají za cíl zlepšit povědomí o kůrovcové kalamitě (https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/344), sumarizovat základní odborné informace o ochranných opatřeních a současně poskytnout bližší podrobnosti o dotačních nástrojích (https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/prispevkylesnictvi-20182019sk, https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/prispevkylesnictvi-20182019mze), které pomohou eliminovat finanční dopady na ekonomiku subjektů hospodařících v lesích. V příloze jsou vloženy informace o možnostech finanční podpory v oblasti lesního hospodářství a myslivosti platné k 1.červnu 2019.

DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOST - ZDE

Vloženo: 29.05.2019

Garant: Odbor životního prostředí

a-1553162331.jpg

Nový informační portál Nekrm brouka

Vznikl nový informační portál pro drobné vlastníky lesů NEKRMBROUKA.CZ, který přináší jednoduché a srozumitelné informace, jak postupovat v ochraně lesa v době kůrovcové kalamity a je jedním z kroků, jak plošně zapojit maximum vlastníků do boje s kůrovcovou kalamitou.

Kalamitní kůrovcové desatero - ZDE

Vloženo: 21.03.2019

Garant: Odbor životního prostředí

a-1551441308.png

Výzva pro vlastníky lesů - opatření proti kůrovci

Rozsah kůrovcové kalamity je největší v historii ČR! Současná kritická situace vyžaduje vaši aktivní účast! Vlastníci a nájemci lesů jsou odpovědní za zachování lesa. Důsledkem zanedbání péče o lesní porosty jsou významná finanční ztráta a porušení právních předpisů.

Celá výzva k nahlédnutí: ZDE

Vloženo: 01.03.2019

Garant: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

a-1546876671.jpg

Parkovací karty je možné rezervovat i přes on-line systém

O rezidentní a abonentní parkovací karty, pro rok 2019, si občané mohou žádat nově i elektronicky. Město Nymburk tak přichází s novinkou, která by měla celý proces zjednodušit. Letos poprvé bude možné si objednat karty v on-line systému, který bude spuštěn na těchto webových stránkách v sekci otevřená radnice.

Odkaz ZDE

Vloženo: 07.01.2019

Garant: Odbor správy městského majetku

a-1537876080.jpg

Prostřednictvím aplikace hlášení závad se již vyřešilo 513 požadavků

V sekci Otevřená radnice najdou občané odkaz na aplikaci, která umožňuje rychle a jednoduše nahlásit všechny nedostatky a závady ve městě, v ulicích či parcích. Může se jednat o různé opravy nebo doplnění mobiliáře (koše, lavičky atd.), úpravu zeleně (stromy, tráva) či výtluky v komunikacích. Aplikace funguje necelý rok a jejím prostřednictvím již bylo vyřešeno 513 hlášení a 37 je nyní v řešení. Nově byla přidána i analýza hlášení závad, kde mají občané možnost nalézt archiv všech hlášení s možností různých filtru pro lepší přehlednost.

Vloženo: 25.09.2018

Garant: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

a-1536945746.jpg

Porota vybrala návrh nové lávky přes Labe

Dnes 14. září vybrala odborná porota vítězný návrh nové lávky přes Labe. Vítězem se stal návrh od společnosti Stráský, Hustý a partneři, s.r.o. Konstrukci nové lávky bude tvořit oblouková konstrukce navržená tak, aby co nejméně konkurovala okolí. Pokud výběr schválí zastupitelstvo 19. září, začne město spolupracovat s vítězem na samotné projektové dokumentaci. Nová lávka by se finančně měla pohybovat okolo 40 mil. bez DPH a odhadovaný termín realizace je rok 2020.
Šest návrhů užší soutěže o návrh bylo posuzováno anonymně, aniž by porotci znali jména jednotlivých autorů. Až po vyhlášení vítěze se ukázalo, která společnost vyhrála.

Více informací v tiskových zprávách. Výsledky soutěže o návrh - ZDE
Vizualizace v detailu aktuality.

Vloženo: 14.09.2018

Garant: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

a-1536761093.jpg

Město zavádí první půlhodinu parkování zdarma

Město Nymburk od 20. září dovolí řidičům parkovat první půlhodinu zdarma. Cílem je umožnit občanům snadněji si vyřídit pochůzky i nákupy v centru města, aniž by museli platit za parkovné. Současně také přibudou místa i pro zásobování a dojde ke sjednocení cen. První půlhodina zdarma a každá další půlhodina i započatá 10 Kč na náměstí a v ostatních ulicích v centru. Výjimkou zůstává parkoviště Pod Eliškou, kde je první půl hodina také zdarma, ale každá další půl hodina i započatá stojí jen 5 Kč. Navíc je zde možnost celodenního stání za 50 Kč. Prokazování ceny v případě bezplatného půlhodinového stání je možné parkovacím kotoučem, na kterém se nastaví čas zaparkování (k zakoupení v TIC).

Režim a podmínky parkování pro abonenty a rezidenty zůstává nezměněn.

Tisková zpráva - ZDE
Parkovací řád a ceník - ZDE

Vloženo: 12.09.2018

Garant: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

op_spravni.jpg

Změny při vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů

S účinností od 1. 7. 2018 budou vydávány všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji pouze s kontaktním elektronickým čipem. Dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají nadále v platnosti (nebude probíhat hromadná výměna dokladů). Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů vyhotovované na úřadech (tzv. blesk) budou vydávány pouze pro účely využití volebního práva anebo bezprostředně po nabytí státního občanství ČR.

Vloženo: 19.06.2018

Garant: Odbor správních činností

a-1529301124.png

Cesty do místa trvalého bydliště pro nový řidičský průkaz jsou minulostí

- Nový řidičský průkaz a paměťovou kartu do tachografu získáte nově na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností
- Při změně bydliště se řidičský průkaz už nemění
- K žádosti už nepotřebujete papírovou fotografii

Od 1. července 2018 přichází malá revoluce pro řidiče. Nejen řidičský průkaz si totiž nově vyřídíte na libovolném úřadě obce s rozšířenou působností. Nadále platí, že výměna dokladu, kterému končí platnost, je zdarma a nově s sebou už nemusíte nosit ani papírovou fotografii.

Více informací v detailu aktuality nebo v letáku zde.

Vloženo: 18.06.2018

Garant: Odbor správních činností

obr_pen.jpg

Žádosti o individuální dotace

Žadatelé o individuální dotace z rozpočtu města Nymburka mohou předávat vyplněné žádosti o finanční podporu na podatelnu MěÚ nebo přímo na ekonomický odbor. Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách města (Úřad - formuláře ke stažení - formuláře ostatní - žádost o ind. dotaci).

Vloženo: 26.01.2018

Garant: Odbor ekonomický

a-1514988248.jpg

Město Nymburk má svou koncepci vizuální komunikace

Doposud město využívalo jako jediný jednotící prvek pouze heraldický znak města, který současným potřebám marketingu již nedostačuje a je vhodné jej používat při důležitých a významných událostech. Stejně jako v jiných městech, i Nymburk přistoupil k vytvoření návrhů koncepce nové vizuální identity, kterou se město bude prezentovat a komunikovat se širokou veřejností.

Vloženo: 03.01.2018

Garant: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

logo_ispop.jpg

Informace ke změnám v ohlašování přepravy nebezpečných odpadů od 1.1.2018

Ohlašování se provádí od 1.1.2018 elektronicky prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností – ISPOP (www.ispop.cz), resp. přes jeho subsystém SEPNO – Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů.

Bližší informace na následujícím odkazu: zde

Vloženo: 27.10.2017

Garant: odbor životního prostředí

a-1483975884.jpg

Změna ohlašovací povinnosti pro přepravu nebezpečných odpadů

Dokument k nahlédnutí zde

Vloženo: 09.01.2017

Garant: odbor životního prostředí