Povinně zveřejňované informace dle standardu ISVS

číslo
název položky
zveřejněné informace
1
Název
Městský úřad Nymburk
2
Důvod a způsob založení
Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích ke dni 24.11.1990.
3
Organizační struktura
Viz. webové stránky města Nymburk
3.b
Seznam organizací
Viz. webové stránky města Nymburk
4
Kontaktní spojení
Sídlo
Městský úřad Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163/20
288 02 Nymburk
4.1
Kontaktní poštovní adresa
Městský úřad Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163/20
288 02 Nymburk
4.2
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Náměstí Přemyslovců 163/20
Náměstí Přemyslovců 165
U Staré sladovny 390

Mapa rozmístění a činností
4.3
Úřední hodiny
pondělí 8.00 - 17.30
středa 8.00 - 17.00
čtvrtek 7.00 - 12.00
4.4
Telefonní čísla
4.5
Čísla faxu
325 514 283
4.6
Adresa internetové stránky
4.7
Adresa e-podatelny
4.8
Další elektronické adresy
5
Bankovní spojení
19-0504359359/0800 příjmy plateb
IBAN: CZ90 0800 0000 1905 0435 9359
(číslo účtu pro platby ze zahraničí)
6
00239500
7
DIČ
CZ00239500
8
Dokumenty
8.1
Seznamy hlavních dokumentů
8.2
Rozpočet
9
Žádosti o informace
Písemným dotazem, osobně, telefonicky, mailem - elektronická podatelna
10
Příjem žádostí a dalších podání
viz. bod 9
11
Opravné prostředky
Odvolání, případně jiné opravné prostředky se podávají prostřednictvím příslušného odboru Městského úřadu Nymburk, který napadené rozhodnutí vydal.
12
Formuláře
K vyzvednutí na jednotlivých odborech, nebo ke stažení na webových stránkách města Nymburk.
13
Návody pro řešení životních situací
Písemným dotazem, osobně, telefonicky, mailem - elektronická podatelna, nebo na webových stránkách. - Potřebuji si vyřídit
14
Předpisy
14.1
Nejdůležitější používané předpisy
14.2
Vydané právní předpisy
Viz. vyhlášky a nařízení města Nymburk na webových stránkách města Nymburk
15
Sazebník úhrad za poskytování informací
Viz. sazebník úhrad za poskytování informací
16
Licenční smlouvy
16.1
Vzory licenčních smluv
16.2
Výhradní licence
17
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Viz. webové stránky města Nymburk
18
Obecné informace o zpracování osobních údajů
Viz. webové stránky města Nymburk
Kontakt na pověřence:
Mgr. Petr Černohous
tel.: 325 501 309, 727 983 547
e-mail: poverenec@meu-nbk.cz
adresa: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk