Petice a stížnosti

Petice a stížnosti jsou vyřizovány dle "Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností" schválených usnesením rady města č. 377 ze dne 08.08.2018.

Bližší informace podá útvar interního auditu.

kontakt:
Petra Andrlová: petra.andrlova@meu-nbk.cz / 325 501 410
Radka Poklopová: radka.poklopova@meu-nbk.cz / 325 501 460