Zastupitelstvo města

Členové zastupitelstva města zvoleného 05. - 06. 10. 2018

Jméno: Bártl Tomáš
Emailová adresa: bartltomas@email.cz
Telefon: 739 544 924
Politická strana: Nymburští demokraté
Jméno: Černovský Ivan, Mgr. et Mgr.
Emailová adresa: cernovskyivan@gmail.com
Telefon: 605 713 491
Politická strana: Nymburští demokraté
Jméno: Černý Bořek, Mgr.
Emailová adresa: borek.cerny@meu-nbk.cz
Telefon: 734 750 570
Politická strana: Nymburk s klidem
Jméno: Danzer Tomáš, Mgr.
Emailová adresa: danzer@seznam.cz
Telefon: 603 423 822
Politická strana: Změna pro Nymburk
Jméno: Dyňka Zdeněk, MUDr.
Emailová adresa: z.dynka@seznam.cz
Telefon: 604 733 733
Politická strana: Změna pro Nymburk
Jméno: Fojtík Pavel, PhDr.
Emailová adresa: fojtik.nymburk@seznam.cz
Telefon: 776 861 407
Politická strana: Změna pro Nymburk
Jméno: Gabrielová Adriena, Mgr.
Emailová adresa: adrienagabrielova@seznam.cz
Telefon: 774 096 186
Politická strana: ANO 2011
Jméno: Lazarová Simona
Emailová adresa: simona.lazarova@meu-nbk.cz
Telefon: 605 472 821
Politická strana: Nymburk s klidem
Jméno: Mach Tomáš, Ing. Ph.D.
Emailová adresa: tomas.mach@meu-nbk.cz
Telefon: 602 485 810
Politická strana: Nymburk s klidem
Jméno: Ndzahabato Félix, MUDr.
Emailová adresa: felix.ndzahabato@seznam.cz
Telefon: 777 611 097
Politická strana: ČSSD
Jméno: Petřík Jan, Mgr.
Emailová adresa: petrik3@seznam.cz
Telefon: 777 311 220
Politická strana: Zdravý Nymburk
Jméno: Petera Miloš, Ing.
Emailová adresa: petera@vak-nymburk.cz
Telefon: 602 357 432
Politická strana: ČSSD
Jméno: Ritter Jan, Ing. arch.
Emailová adresa: janritter.jr@gmail.com
Telefon: 774 285 222
Politická strana: Nymburští demokraté
Jméno: Sitná Dagmar, PhDr. Ph. D.
Emailová adresa: dagmarsitna@seznam.cz
Telefon: 601 566 648
Politická strana: Nymburk s klidem
Jméno: Sobotka Jiří, JUDr.
Emailová adresa: jiri.sobotka@aknymburk.cz
Telefon: 603 266 266
Politická strana: Nymburk s klidem
Jméno: Šmíd Petr
Emailová adresa: pentia.smid@seznam.cz
Telefon: 601 346 869
Politická strana: Nymburk s klidem
Jméno: Štencl Jaroslav
Emailová adresa: stencl.zelfarm@seznam.cz
Telefon: 723 227 521
Politická strana: ANO 2011
Jméno: Tichá Stanislava
Emailová adresa: stanislava.ticha@meu-nbk.cz
Telefon: 731 178 945
Politická strana: Nymburk s klidem
Jméno: Toman Aleš, MUDr. MBA
Emailová adresa: toman@gynekologietoman.cz
Telefon: 775 148 792
Politická strana: ODS
Jméno: Vocásek Zdeněk
Emailová adresa: vocasek@prometheus-nb.cz
Telefon: 604 847 775
Politická strana: ODS
Jméno: Vokálová Kateřina, Mgr.
Emailová adresa: vokalova.k@gmail.com
Telefon: 727 980 331
Politická strana: Nymburští demokraté