Oblastní charita Kutná Hora – Středisko rané péče


obec: Kutná Hora
adresa: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora

IČ: 49543547
Právní forma: církevní právnická osoba

Web: www.ranapece-kutnahora.webnode.cz
Telefon: 327 311 493
E-mail: strediskonasione@kh.hk.caritas.cz

Charakteristika: Středisko rané péče při Oblastní charitě Kutná Hora poskytuje terénní a ambulantní služby rodinám dětí se specifickými potřebami (děti předčasně narozené, s opožděným vývojem, s mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením, s poruchami autistického spektra) od narození do 7 let věku. Cílem je podporovat kompetence rodiny tak, aby porozuměla potřebám dítěte a nacházela způsob, jak je rozvíjet a spokojeně žít ve svém přirozeném prostředí.