Centrum sociálních a zdravotních služeb


obec: Poděbrady (pobočka Nymburk)
adresa: Soudní 21, 288 02 Nymburk

IČ: 27395286
Právní forma: obecně prospěšná společnost

Web: www.centrum-podebrady.info
Telefon: 775760 673 – Bc. Lenka Pavelková
E-mail: pavelkova@centrum-podebrady.info


Charakteristika: Centrum sociálních a zdravotních služeb ,o.p.s. je nezisková organizace poskytující služby seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám s chronickým onemocněním. Poskytuje pečovatelské služby, služby osobní asistence, odlehčovací služby, domácí zdravotní péči a provozuje denní stacionář. Dále jako pověřená osoba doprovází pěstounské rodiny se kterými má uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče.