Centrum pro integraci cizinců


obec: pobočka Kolín
adresa: Zahradní 46, 280 02 Kolín

IČ: 26631997
Právní forma: obecně prospěšná společnost

Web: www.cicpraha.org
Telefon: +420 312 310 322
E-mail: michalamusilova@cicpraha.org


Charakteristika: Centrum pro integraci cizinců je nestátní nezisková organizace, která poskytuje odborné sociální poradenství imigrantům, kteří žijí v ČR. Posláním služby je pomoc imigrantům, kteří jsou ohroženi zhoršením své sociální situace vlivem jazykové bariéry, neznalostí reálií, svých práv a povinností. Poradenství zahrnuje oblast práce, vzdělávání, sociálního zabezpečení, zdravotnické péče, bydlení, rodiny a pracovně-právní poradenství.