Domácí hospic Nablízku, z. ú.


IČ: 04066502
Právní forma: zapsaný ústav
Adresa: Husovo nám. 550/5, Lysá nad Labem, PSČ 289 22
Web: http://hospic-lysa.cz

Ambulance paliativní medicíny: Masarykova 176/1, Lysá nad Labem, PSČ 289 22
Ordinační hodiny: Středa, 17 - 19h
Telefon: 731 268 306
Na telefonu nás zastihnete v pracovní dny v době od 8 do 16h
Email: poradna@hospic-lysa.cz
Charakteristika: Domácí hospicová péče vychází z úcty k životu a z úcty k člověku, jako jedinečné a neopakovatelné bytosti. Zajišťuje nemocnému úlevu od nesnesitelných bolestí, přistupuje s respektem k jeho lidské důstojnosti a zajišťuje, aby v posledních chvílích života nezůstal osamocen.