Farní charita Nymburk


obec: Nymburk
adresa: Tyršova 696, 288 02 Nymburk

IČ: 73634794
Právní forma: evidované církevní právnické osoby

web: http://nymburk.charita.cz
telefon: +420 735 708 880, +420 735 708 882, +420 731 646 973
e-mail: charita.nymburk@centrum.cz

Charakteristika: Posláním Farní charity Nymburk je v duchu křesťanských hodnot pomáhat lidem v nouzi, vyhledávat ty, kdo potřebují pomoc, a vytvářet příležitosti pro zkvalitňování života. Při poskytování služeb a realizování projektů má na zřeteli důstojnost každého člověka s jeho tělesnými, duševními, sociálními i duchovními potřebami a také respekt k jeho pohledu na svět. Po celou dobu činnosti podporuje lidi bez přístřeší a sociálně slabé rodiny a spolupracuje s úřadem práce, sociálním odborem a s městem Nymburk. Zároveň úzce spolupracuje s organizacemi Respondeo, Romodrom a Pedagogicko-psychologickou poradnou.