Respondeo


obec: Nymburk
adresa: Náměstí Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk (budova České spořitelny, 2. patro)
IČ: 26631628
právní forma: zapsaný spolek

web: www.respondeo.cz
telefon: 731 588 632 (Občanská poradna), 775 561 844 (Intervenční centrum), 325 511 148
e-mail: poradna@respondeo.cz

Charakteristika: Tato nezisková organizace sídlící v Nymburce pomáhá lidem v nepříznivé sociální situaci, učí je znát jejich práva a povinnosti a umět je hájit.
Občanská poradna řeší majetkoprávní spory, dluhovou problematiku (exekuce, oddlužení atd.), pracovněprávní vztahy, ochranu spotřebitele a další.
Intervenční centrum poskytuje pomoc a podporu obětem domácího násilí. Vedle profesionální právní a bezpečnostní pomoci nabízí i podporu psychickou. Obětem domácího násilí zaručuje individuální přístup a absolutní diskrétnost.
Pomoc rodinám s dětmi - podpora rodinám s dětmi do 18 let, které se dostaly do nepříznivé životní situace, jsou v agendě Orgánu sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD) a bydlí v obcích s rozšířenou působností (ORP) Nymburk, Poděbrady a Mladá Boleslav.
Pomoc a podpora je vždy bezplatná, realizuje ji tým Respondea, z. s. v úzké spolupráci s příslušnými rodinami a OSPODy. Služba je poskytována převážně terénní formou, konzultace jsou možné po telefonické domluvě také v prostoru Respondea, z. s.
Služba pro oběti trestných činů - pomoc obětem trestných činů s orientací v trestním řízení, vysvětlením jejich práv a povinností, psychická podpora a pomoc s praktickými kroky