Semiramis


obec: Nymburk
adresa: Sadová 2107, 288 02 Nymburk

IČ: 70845387
Právní forma: zapsaný ústav

Web: www.os-semiramis.cz
Telefon: +420 495 401 565
E-mail: info@os-semiramis.cz

Charakteristika: Nezisková organizace Semiramis sídlící v Nymburce poskytuje Odborné služby osobám ohroženým užíváním návykových látek formou terénních, ambulantních a poradenských
programů, především na území Středočeského kraje s cílem minimalizovat negativní dopady užívání drog. V rámci poskytovaných služeb funguje také Centrum primární prevence, které poskytuje služby v oblasti specifické primární prevence rizikového chování. Další službou, je Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM). Cílem služby je zlepšit kvalitu života dětí a mládeže předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Centrum rodinného poradenství podporuje rodinu jako jedinečné a pro dítě nenahraditelné místo zdravého vývoje. Poskytuje dlouhodobé Odborné poradenství, pomoc a podporu rodině jako celku. Poskytované služby vedou ke zlepšení kvality rodinného soužití, včetně překonání či odstranění problémů za pomoci přirozených zdrojů rodiny.