Úřad pro zastupování ve věcech majetkových


obec: Nymburk
adresa: Eliščina třída 470
PSČ: 288 02

odbor Odloučené pracoviště Kolín
Ředitel: Ing. Karel Žáček
Tel.: 321 744 121
E-mail: karel.zacek@uzsvm.cz
www: www.uzsvm.cz

GPS: 50°11'9.668"N, 15°2'22.877"E

Charakteristika : Sídlem Úřadu je Praha. Úřad je organizační složkou státu a samostatnou účetní jednotkou. Úřad jedná v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu namísto organizačních složek, které jsou příslušné hospodařit s tímto majetkem podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a podle zákona č. 202/2002 Sb., kterým se mění zákon. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákon č. 182/1963 Sb., o Ústavním soudu, Jednání Úřadu zahrnuje veškeré procesní úkony, které by v řízení podle zvláštního předpisu za stát mohla vykonat organizační složka. Úřad zpracovává právní stanoviska v jednotlivých věcech týkajících se majetku na základě žádosti organizačních složek státu a státních organizací nebo Státního pozemkového úřadu.

Svoji činnost Úřad vykonává prostřednictvím svých územních pracovišt, která působí v sídlech krajských soudů a v hlavním městě Praze. Územní pracoviště zajištují činnost pro územní obvody krajských soudů a pro území hlavního města Prahy. Ze zákona jsou územní pracoviště zároveň podacími místy.

Otevírací doba
den čas
Po - Pá po dohodě