Základní škola Nymburk Tyršova


obec: Nymburk
adresa: Tyršova 446
PSČ: 288 02

telefon: 325 512 756, 325 514 468
www: www.zstyrsova.cz
email: skola@zstyrsova.cz

GPS: 50°11'2.425"N, 15°2'22.539"E


Základní škola Nymburk, Tyršova 446 je úplnou základní školou. Její bohatá historie
sahá až do roku 1881, kdy začala výstavba budovy občanské
a měšťanské školy, první školy tohoto druhu v Nymburce. Budova leží nedaleko centra
města na břehu řeky Labe.
Škola má celkem 28 učeben, ekologickou laboratoř, pracovnu pro výuku vaření, auditorium,
keramickou dílnu, tělocvičnu a malý fitness sál. Dvě učebny jsou specializované pro
výuku výpočetní techniky, tři pro výuku jazyků. Pracovny chemie, fyziky, přírodopisu,
hudební a výtvarné výchovy slouží zároveň jako učebny kmenové, tři třídy jsou k dispozici
školní družině. Pro výuku TV je rovněž využívána budova nedaleké sokolovny. V nové
přístavbě je vybudována také školní jídelna a šatny pro žáky.
V letošním školním roce 2013/2014 otevíráme 22 tříd a 6 oddělení školní družiny pro žáky
z prvních až pátých ročníků.