Třebestovice

Územní studie zastavitelné plohy Z13

Textová část [0 kB | pdf]

Výkres širších vztahů [0 kB | pdf]

Výkres urbaninistické koncepce [0 kB | pdf]

Koordinační výkres [0 kB | pdf]

ĂšzemnĂ­ studie plochy SMS32

ĂšzemnĂ­ studie plochy SMS32 [0 kB | pdf]

StavebnĂ­ pozemky [0 kB | pdf]

PodmĂ­nky vyuĹľitĂ­ [0 kB | pdf]

Limity vyuĹľitĂ­ [0 kB | pdf]

Architektonicko urbanistické řešení [0 kB | pdf]

Zpět na územní studie obcí