Nymburk

Územní studie Drahelická, zastavitelná plocha Z23

Textová část

Textová část [0 kB | pdf]

Výkresová část

Širší vztahy [0 kB | pdf]

Hlavní výkres [0 kB | pdf]

Doprava - směrové řešení [0 kB | pdf]

Doprava - výškové řešení [0 kB | pdf]

Technická infrastruktura [0 kB | pdf]

UliÄŤnĂ­ profil [0 kB | pdf]

Dokladová část

Dokladová část [0 kB | pdf]

Městský úřad Nymburk (Odbor životního prostředí) [0 kB | pdf]

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje [0 kB | pdf]

Městský úřad Nymburk (Odbor správy městského majetku) [0 kB | pdf]

Vyjádření MA Ing. arch. Jana Němce (Urbanistické požadavky na urbanistické záměry ve městě) [0 kB | pdf]

ÄŚEZ Distribuce, a. s. [0 kB | pdf]

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. [0 kB | pdf]

GasNet, s.r.o. [0 kB | pdf]

Za poliklinikou - ĂşzemnĂ­ studie

Textová část

Textová část [0 kB | pdf]

Výkresová část

Širší vztahy [0 kB | pdf]

RegulaÄŤnĂ­ prvky [0 kB | pdf]

Ilustrace možného zastavění [0 kB | pdf]

Nadhled od severozápadu [0 kB | pdf]

Nadhled od jihovýchodu [0 kB | pdf]

Doprava - směrové řešení [0 kB | pdf]

Doprava - výškové řešení [0 kB | pdf]

Technická infrastruktura [0 kB | pdf]

Modro - zelená infrastruktura [0 kB | pdf]

Páteřní komunikace (úsek BD) – 12 m [0 kB | pdf]

Páteřní komunikace (úsek RD) – 12 m [0 kB | pdf]

Obytná ulice – zelený pás [0 kB | pdf]

Obytná ulice – 8,5 m [0 kB | pdf]

Zpět na územní studie obcí