Zvěřínek

Změna č.1

NĂĄvrh

Textová část

Textová část [0 kB | pdf]

Textová část - srovnávací text [0 kB | pdf]


Grafická část

Výkres základního členění [0 kB | pdf]

Hlavní výkres [0 kB | pdf]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [0 kB | pdf]

Odůvodnění


Grafická část

Koordinační výkres [0 kB | pdf]

Ĺ irĹĄĂ­ vztahy [0 kB | pdf]

Předpokládané zábory ZPF a PUPFL [0 kB | pdf]

Zpråva o uplatňovåní uzemního plånu 2016

Zpråva o uplatňovåní územního plånu 2016 [0 kB | pdf]

Územní plán [0 kB | jpg]