Žitovlice

Územní plán

Výrok

textová část [0 kB | pdf]

hlavní výkres [0 kB | pdf]

Výkres základního členění [0 kB | pdf]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [0 kB | pdf]

Odůvodnění

textová část [0 kB | pdf]

koordinační výkres [0 kB | pdf]

ĹĄirĹĄĂ­ vztahy [0 kB | pdf]

zĂĄbory ZPF [0 kB | pdf]

schĂŠma - rozbor kulturnĂ­ch hodnot, zĂĄsahĹŻ a moĹžnostĂ­ obnovy zĂĄstavby [0 kB | pdf]

Příloha 1 [0 kB | jpg]

Příloha 2 [0 kB | jpg]

Příloha 3 [0 kB | jpg]

Příloha 4 [0 kB | jpg]

Příloha 5 [0 kB | jpg]

Příloha 6 [0 kB | jpg]

Příloha 7 [0 kB | jpg]

Příloha 8 [0 kB | jpg]

Příloha 9 [0 kB | jpg]

Příloha 10 [0 kB | jpg]

Příloha 11 [0 kB | jpg]

AktualizovanĂŠ: 04.10.2022