VĹĄechlapy

NĂĄvrh ĂşzemnĂ­ho plĂĄnu

NĂĄvrh - upravenĂ˝

Textová část

Textová část [0 kB | pdf]


Grafická část

Výkres základního členění [0 kB | pdf]

Hlavní výkres [0 kB | pdf]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [0 kB | pdf]


Odůvodnění

Textová část

Textová část [0 kB | pdf]


Grafická část

Koordinační výkres [0 kB | pdf]

Schéma - Koordinační výkres [0 kB | pdf]

Výkres předpokládaných záborů ZPF [0 kB | pdf]


NĂĄvrh

Textová část

Textová část [0 kB | pdf]


Grafická část

Výkres základního členění [0 kB | pdf]

Hlavní výkres [0 kB | pdf]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [0 kB | pdf]


Odůvodnění

Textová část

Textová část [0 kB | pdf]


Grafická část

Koordinační výkres [0 kB | pdf]

Schéma - Koordinační výkres [0 kB | pdf]

Výkres předpokládaných záborů ZPF [0 kB | pdf]ZadĂĄnĂ­ ĂşzemnĂ­ho plĂĄnu [0 kB | pdf]

Výkres limitů vyuŞití území [0 kB | pdf]

Zpråva o uplatňovåní územního plånu [0 kB | pdf]