Rožďalovice

Úplné znění po změně č.2

Textová část [0 kB | pdf]

Výkres základního členění území [0 kB | pdf]

Hlavní výkres [0 kB | pdf]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [0 kB | pdf]

Koordinační výkres [0 kB | pdf]

Změna č. 2

Textová část [0 kB | pdf]

Srovnávací text [0 kB | pdf]

Výkres základního členění území [0 kB | pdf]

Hlavní výkres [0 kB | pdf]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [0 kB | pdf]

Koordinační výkres [0 kB | pdf]

Výkres širších vztahů [0 kB | pdf]

Úplné znění po změně č.1

Textová část [0 kB | pdf]

Výkres základního členění území [0 kB | pdf]

Hlavní výkres [0 kB | pdf]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [0 kB | pdf]

Koordinační výkres [0 kB | pdf]

Koordinační výkres - legenda [0 kB | pdf]

Změna č.1

Textová část [0 kB | pdf]

Návrh

Textová část [0 kB | pdf]

Grafická část - Výkres základního členění území [0 kB | pdf]

Grafická část - Hlavní výkres [0 kB | pdf]

Odůvodnění

Textová část [0 kB | pdf]

Grafická část - Koordinační výkres [0 kB | pdf]

Grafická část - Koordinační výkres legenda [0 kB | pdf]

Grafická část - Výkres předpokládaných záborů ZPF [0 kB | pdf]