MilÄŤice

Změna č.1

Odůvodnění

textová část [0 kB | pdf]

koordinační výkres [0 kB | pdf]

zábory ZPF [0 kB | pdf]

Výrok

textová část [0 kB | pdf]

hlavní výkres [0 kB | pdf]

Výkres základního členění [0 kB | pdf]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [0 kB | pdf]

Koncepce veřejné infrastruktury [0 kB | pdf]

Vymezení zastavěného území a zastavitelných ploch [0 kB | pdf]

Úplné znění

srovnávací textová část [0 kB | pdf]

hlavní výkres [0 kB | pdf]

Výkres základního členění [0 kB | pdf]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [0 kB | pdf]

Koncepce veřejné infrastruktury [0 kB | pdf]

Výkres koncepce uspořádání krajiny [0 kB | pdf]

koordinační výkres [0 kB | pdf]

Územní plán

textová část [0 kB | pdf]

textová část - odůvodnění [0 kB | pdf]

základní členění [0 kB | pdf]

hlavní výkres [0 kB | pdf]

koordinační výkres [0 kB | pdf]

hlavní výkres se zvýrazněnými změnami [0 kB | pdf]

veřejná infrastruktura [0 kB | pdf]

zábory ZPF [0 kB | pdf]

širší vztahy [0 kB | pdf]

koncepce uspořádání krajiny [0 kB | pdf]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [0 kB | pdf]