Kostomlaty

Návrh územního plánu

Návrh

Textová část

Textová část [0 kB | pdf]


Grafická část

Výkres základního členění [0 kB | pdf]

Hlavní výkres [0 kB | pdf]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [0 kB | pdf]

Odůvodnění


Textová část


Textová část [0 kB | pdf]

Grafická část

Koordinační výkres [0 kB | pdf]

Výkres širších vztahů [0 kB | pdf]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [0 kB | pdf]

Aktualizované: 04.04.2023