KostelnĂ­ Lhota

Územní plán ve znění změny č.1

Textová část [0 kB | pdf]

Základní členění [0 kB | pdf]

Hlavní výkres [0 kB | pdf]

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace [0 kB | pdf]

Koordinační výkres [0 kB | pdf]

ĂšzemnĂ­ studie - lokalita Z3D

Územní plán - lokalita Z3D [0 kB | pdf]

Výkresy [0 kB | pdf]

Vizualizace [0 kB | pdf]