JĂ­kev

Zpráva o uplatňování ÚP Jíkev

Zpråva o uplatňovåní územního plånu [0 kB | pdf]

Územní plán

Textová část [0 kB | doc]

Základní členění území [0 kB | pdf]

Hlavní výkres [0 kB | pdf]

Infrastruktura [0 kB | pdf]

Koordinační výkres [0 kB | pdf]

Ĺ irĹĄĂ­ vztahy [0 kB | pdf]

Stavby [0 kB | pdf]

ZĂĄbory ZPF [0 kB | pdf]