Hořátev

Územní plán

Územní plán - textová část [0 kB | pdf]
Územní plán - odůvodnění [0 kB | pdf]

Schéma urbanistické koncepce [0 kB | pdf]

Hlavní výkres [0 kB | pdf]
Základní členění [0 kB | pdf]
Koordinační výkres [0 kB | pdf]
Širší vztahy [0 kB | pdf]
Veřejně prospěšné stavby [0 kB | pdf]
Zábor půdního fondu [0 kB | pdf]

Vyhodnocení předpokládaných vlivů návrhu územního plánu Hořátev na udržitelný rozvoj území

SEA dokumentace [0 kB | pdf]