Chrást

Úplné znění po vydání změn č. 1 a 2A

Textová část [0 kB | pdf]
Hlavní výkres [0 kB | pdf]
Základní členění [0 kB | pdf]
Veřejně prospěšné stavby [0 kB | pdf]
Koordinační výkres - odůvodnění [0 kB | pdf]

Vyhodnocení vlivů Územního plánu Chrástu - dokumentace SEA

Dokumentace SEA [0 kB | pdf]

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Chrástu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP Chrástu na udržitelný rozvoj území [0 kB | pdf]