Bobnice

Územní plán

NĂĄvrh

Textová část

Textová část [0 kB | pdf]


Grafická část

Výkres základního členění [0 kB | pdf]

Hlavní výkres [0 kB | pdf]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [0 kB | pdf]

Výkres etapizace [0 kB | pdf]

Odůvodnění

Textová část

Textová část [0 kB | pdf]

Příloha odůvodnění [0 kB | pdf]


Grafická část

Koordinační výkres [0 kB | pdf]

Výkres ťirťích vztahů [0 kB | pdf]

Výkres předpokládaných záborů ZPF [0 kB | pdf]


Zpråva o uplatňovåní územního plånu obce Bobnice [0 kB | pdf]