Bobnice

NĂĄvrh ĂşzemnĂ­ho plĂĄnu

NĂĄvrh

Textová část

Textová část [0 kB | pdf]


Grafická část

Výkres základního členění [0 kB | pdf]

Hlavní výkres [0 kB | pdf]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [0 kB | pdf]

Výkres etapizace [0 kB | pdf]

Odůvodnění

Textová část

Textová část [0 kB | pdf]

Příloha odůvodnění [0 kB | pdf]


Grafická část

Koordinační výkres [0 kB | pdf]

Výkres ťirťích vztahů [0 kB | pdf]

Výkres předpokládaných záborů ZPF [0 kB | pdf]
NĂĄvrh zadĂĄnĂ­ ĂşzemnĂ­ho plĂĄnu [0 kB | pdf]

Zpråva o uplatňovåní územního plånu obce Bobnice [0 kB | pdf]

Územní studie - lokalita Z 02.1 - návrh

UzemnĂ­ studie - text [0 kB | pdf]

UrbanistickĂ˝ nĂĄvrh [0 kB | pdf]

DopravnĂ­ infrastruktura [0 kB | pdf]

TechnickĂĄ infrastruktura [0 kB | pdf]

Koordinační situace/limity [0 kB | pdf]

Historie vývoje osídlení [0 kB | jpg]

Fotodokumentace [0 kB | jpg]

Územní plán obce

Změna č. 02 územního plánu obce Bobnice [0 kB | pdf]

Odůvodnění návrhu změny č.02 ÚPO Bobnice [0 kB | pdf]


Hlavní výkres [0 kB | pdf]

Hlavní výkres - nåvrh v yuŞití území sídel [0 kB | pdf]

TechnickĂĄ infrastruktura, doprava, Ăşses [0 kB | pdf]

zĂĄsobovĂĄnĂ­ vodou - Bobnice, Kovansko [0 kB | pdf]

OdkanalizovĂĄnĂ­ [0 kB | pdf]

ZĂĄsobovĂĄnĂ­ plynem [0 kB | pdf]

Elektrorozvody, telekomunikace [0 kB | pdf]

PĹŻdnĂ­ fond, Ăşses [0 kB | pdf]

Veřejně prospěšné stavby [0 kB | pdf]