Krátce z města

19.09.2022

 • Vítejte na novém webu www.mesto-nymburk.cz
  Dnes pro vás spouštíme nové webové stránky města. Jejich součástí je i Portál občana, díky němuž můžete kupříkladu snadno on-line platit poplatky i mimo úřední hodiny. Během zkušebního provozu, který potrvá zhruba měsíc, uvítáme vaše připomínky a podněty. Použijte prosím náš google formulář. Zároveň děkujeme za pochopení případných počátečních nedostatků. Více v tiskové zprávě.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Tiskové oddělení

19.09.2022

 • Kdo získá peníze na svůj projekt? Hlasujte už jen do zítra
  Hlasování o letošních projektech v Nymburském měšci se chýlí ke konci. Do zítřejší půlnoci máte ještě možnost podpořit jeden z pěti návrhů Vašich spoluobčanů na vylepšení života v Nymburce. Prozatím svůj hlas udělilo přes čtyři sta z Vás. Které projekty získají peníze na realizaci? Hlasujte pro projekty v odkazu.

  PŘEHLED PROJEKTŮ V NYMBURSKÉM MĚŠCI 🔵 www.nymburskymesec.cz
  1. Šachové stolky
  2. Úprava Parku Na Hradišti
  3. Pergola na Kopečku
  4. Za krásný chodník před domy v ulici Boleslavská třída
  5. Grilujme na sídlišti
  Odkaz: zde

  Zdroj: Tiskové oddělení

16.09.2022

 • Vyjádření starosty Tomáše Macha k případné stavbě domu pro seniory
  Město si žádné podmínky neklade, ani nemůže. O povolení stavby rozhoduje stavební úřad, tedy státní správa. Já jim nemohu stavbu zakázat, ale jako zástupce samosprávy stojím pochopitelně na straně občanů. Místní s touto stavbou v klidové zóně nesouhlasí, což podpořili navrženou peticí. Já jen říkám, že takto velký objekt s velkým parkovištěm do klidové zóny Jankovic nepatří. Tato lokalita není na podobnou stavbu připravena. Již na prvním jednání jsem zástupce investora upozornil na
  problém s dopravní obslužností.
  Poprvé jsem se o záměru výstavby domu pro seniory dozvěděl z médií. Okamžitě se na mě obraceli lidé, kteří v místě bydlí, co se bude dít. Pozval jsem tedy zástupce investora na radnici a oni mi potvrdili, že chtějí vystavět dům pro seniory. Upozornil jsem je na klíčový problém s dopravní
  obslužností v této lokalitě, který vyvstává již nyní, natož když v místě zesílí doprava potřebná k obsluze domu se 140 lůžky, stravováním a službami. Druhým rozporem je odmítavý postoj místních obyvatel, kteří zde žijí kvůli klidové zóně, a chtějí se bránit peticí. Seznámil jsem tedy zástupce
  investora se situací a oni se asi na půl roku odmlčeli. Poté mi sdělili, že prověřili jiné varianty dopravní obslužnosti plánovaného objektu a museli vrátit ke stávající cestě.
  Vítám rozšiřování služeb pro naše seniory, zatím je však možné počítat pouze se vznikem domu pro seniory místo bývalých Doků. O tomto záměru jsme věděli od samého počátku a vzhledem k požadavku investora na odkup části okolních pozemků v majetku města jsme měli i možnost ovlivnit jeho podobu.

  Zdroj: Tiskové oddělení

16.09.2022

 • Cyklus letošních setkání s občany jsme uzavřeli v Jankovicích. Děkujeme za zájem Nymburáků!
  V Jankovicích probíhá třetí etapa revitalizace sídliště https://bit.ly/jankoviceIII, kde stavební práce potrvají do konce letošního roku. Právě k ní se vázalo mnoho dotazů a připomínek a také k výsledku etap předchozích. Na místě spolu s vedením města odpovídali vedoucí dotčených odborů. Místní mají například zájem o více laviček, doplnění chodníčků i mobiliáře jako jsou odpadkové koše. Zajištění většího komfortu pro obyvatele během stavebních prací, na základě konkrétních podnětů, vyjednáme se zhotovitelem. Kontrola zeleně včetně vzrostlých stromů je v plánu na podzim. Všechny zapsané podněty budou řešit odpovědné odbory a technické služby. Aktuální problém je vždy možné zadat do naší mobilní aplikace Hlášení závad. Ze setkání vzešel také důrazný apel na spoluobčany: Nekrmte kachny a nutrie! Jsou přemnožené, což působí hned několik problémů. Děkujeme za konstruktivní debatu, v níž nechyběl ani humor a za trpělivost do skončení stavebních prací.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Tiskové oddělení

15.09.2022

 • Ze zasedání zastupitelů ve středu 14. září 2022. Co zastupitelé mimo jiné schválili
  - Memorandum o výstavbě Integrovaného záchranného centra Nymburk mezi Městem Nymburk, Středočeským krajem a Zdravotnickou Záchrannou službou Středočeského kraje a zadání studie proveditelnosti výstavby Integrovaného záchranného centra v režimu společném postupu zadavatelů. Centrum má vzniknout v následujících třech letech na pozemku města v Drahelicích, v areálu bývalého velkoobchodu zeleniny naproti Cejpovně. Důvodem akce jsou nevyhovující, provizorní prostory, ve kterých v současnosti fungují.
  - Odkoupení pozemku mezi prodejnami Lidl a Kaufland Na Zálabí o výměře více než 200 m2 za kupní cenu 1 210 Kč pro účely výstavby chodníku pro bezpečnější a komfortnější pohyb občanů. Chodník bude napojením z Pražské ulice.
  - Poskytnutí dotací z rozpočtu města Nymburk na rok 2022 z Programu na úpravu a údržbu vnějšího pláště vzhledu budov, které se nacházejí v Městské památkové zóně Nymburk v částce nad 50 000 Kč jednotlivým žadatelům. Město tím již šestým rokem podporuje například výměnu oken či střešní krytiny u domů v historickém centru. Letos přispělo celkem 740 665 Kč. Více čtěte: https://bit.ly/dotace_centrum

  Zápis bude zveřejněn na www.mesto-nymburk.cz.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Tiskové oddělení

14.09.2022

 • Historicky první Průvod králů projde městem už v sobotu. Přijďte oslavit Elišku Přemyslovnu
  Ke kořenům našeho města se na chvíli vrátíme ve středověké atmosféře sobotních oslav 730. výročí narození královny Elišky Přemyslovny. Velkolepý průvod 20 králů projde městem včetně královen a potomků, za doprovodu jejich družin. Od pátku do neděle budou mít ležení pod hradbami a hlavní průvod vyrazí v sobotu ve 13:15 hodin. Doprovodný program nabídne po celý víkend dobové atrakce, stánky, historický kolotoč, lukostřelbu, ražbu mincí, bojové ukázky včetně zbraní a zbroje i ukázky dobových tanců a soutěže o ceny pro diváky. Poznáte jednotlivé krále? Pomůže Galerie středověkých českých králů.

  Zdroj: Tiskové oddělení

13.09.2022

 • Setkejte se s vedením města, tentokrát v ulicích Jankovic
  Máte dotaz, podnět nebo řešíte problém v místě, kde bydlíte? Přijďte si promluvit s vedením města, tentokrát o lokalitě Jankovice. Poslední z letošního cyklu Setkání s občany v ulicích Nymburka - JANKOVICE zahájíme v 17 hodin u Jednoty v Sadové ulici a zakončíme na Jankovišti. Již od 15 hodin se na hřišti koná akce pro děti Toulky Nymburkem I. s Krejčíkem Honzou - Dětská hřiště.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Tiskové oddělení

12.09.2022

 • Odhalili jsme nové kameny zmizelých. Podpořte naše studenty, kteří se o ně zasloužili, svým hlasem
  V neděli odpoledne jsme za přítomnosti příbuzných odhalili kameny zmizelých členů židovských rodin Löwitů, Steinerů a Pollaků, kteří pocházeli z Nymburka a zahynuli v koncentračních táborech. Zavražděné uctil modlitbou vrchní zemský rabín Karol Sidon. Pietní akce se zúčastnili také místostarostka Stanislava Tichá, historik Zdeněk Hazdra, ředitel Gymnázia Bohumila Hrabala Jiří Kuhn a studenti z Klubu moderní historie při gymnáziu, kteří po osudech zmizelých již dva roky pátrají a mají za sebou úžasné výsledky. Díky nim byly odhaleny před rokem první kameny v Nymburce. Pátrání našich studentů ocenila i organizace Člověk v tísni, která uděluje Cena Gratias Tibi 2022. Projekt Po stopách rodiny Pickových aneb první Stolpersteiny v Nymburce je ve finále. Kromě odborné poroty může hlasovat i veřejnost v kategorii Cena veřejnosti České televize. Hlasovat je možné do 18. září v odkazu.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Tiskové oddělení

09.09.2022

 • Náhrobek Gustava Červinky je zpět a jako nový
  Památka na významného nymburského rodáka je obnovena. Náhrobek Gustava Červinky je jedním z dochovaných pozůstatků bývalého Svatojiřského hřbitova u zimního stadionu v majetku města, kterému se dostalo potřebné péče. Po třech měsících v péči restaurátora se vrátil na své původní místo, jen o kousek dále od chodníku. Kdo byl Gustav Červinka? Profesor brněnské techniky a stavitel železničních tunelů, který je vyobrazen na právě zrestaurovaném pomníku. Finální úpravy budou na místě provedeny v nejbližších dnech.

  Zdroj: Tiskové oddělení

09.09.2022

 • Jaký sport zvolit pro malé Nymburáky? Pomohl Den pro sport. Děkujeme sportovním klubům!
  Začátkem školního roku jsme děti rozhýbali na akci Den pro sport, který jsme uspořádali v areálu Vesláku. Akce musela být bohužel kvůli nepřízni počasí předčasně ukončena. Přesto moc děkujeme za spolupráci a stanoviště: Volleyball Nymburk - Volejbal, SK Polaban Nymburk – Fotbal, Sokol Nymburk – Florbal, Basketball Nymburk - Basketbal, HC Nymburský Lev - Mládež – Hokej, Daisho – Chanbara, Bezpečí pro všechny – Krav Maga, Artistic skating club Roller – Krasobruslení na kolečkových bruslích.

  Zdroj: Tiskové oddělení

08.09.2022

 • Objevte běžně nepřístupná místa v našem městě. Blíží se Dny evropského dědictví
  Nymburk již tradičně otevírá některé budovy nejširší veřejnosti v rámci Dny evropského dědictví (European Heritage Days, EHD). Již tuto sobotu otevřou své brány Nymwag CS Podnikatelský inkubátor Nymburk a minipivovar BiyrLab , Pivovar Nymburk - Postřižinské pivo, věž kostela sv. Jiljí či Staré děkanství. Na programu jsou komentované prohlídky města, zlatá hodinka pro fotografy na ochozu věže, košt vín nebo koncert pro Bohuslava Matěje Černohorského. Kompletní program najdete pod příspěvkem a v události Dny evropského dědictví 2022 Zbývá posledních pár míst na prohlídku Pivovaru Nymburk a Podnikatelského inkubátoru s minipivovarem BiyrLab - místa je možné rezervovat v průběhu dneška. Prohlídky Nymwagu jsou bohužel již plně obsazené.

  Zdroj: Tiskové oddělení

08.09.2022

 • Obyvatele starého sídliště trápí hlavně doprava a hluk, na setkání požádali o lavičky a pochválili novinky
  Šesté letošní setkání vedení města s občany se uskutečnilo na Sídlišti. Zaznělo mnoho podnětů, postřehů a žádostí i technických připomínek od místních. Nejčastěji se jednalo o větší potřebu laviček ve veřejném prostoru, porušování provozního řádu hřiště, vandalismus a rušení nočního klidu. Obyvatelé poukázali na nedodržování rychlosti a přednosti zprava projíždějících řidičů. Spokojeni jsou naopak s novým povrchem v Okružní ulici a převážně také s péčí o zeleň. Uvítali by například také častější návštěvy pojízdných prodejen. Konkrétní požadavky budou evidovány v aplikaci Hlášení závad a úřad je bude postupně řešit. Do této aplikace mohou všichni občané psát své postřehy přímo i s fotografií problému a dostane se jim adresně odpovědi. Příští setkání v ulicích Nymburka se uskuteční ve čtvrtek 8. září od 17 hodin v Jankovicích.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Tiskové oddělení

07.09.2022

 • Nové kameny zmizelých připomenou další nymburské oběti holocaustu
  Zástupci města a Klubu moderní historie při Gymnáziu Bohumila Hrabala odhalí další kameny zmizelých. Pietní akce Kameny zmizelých /Stolpersteine/ se uskuteční v neděli 11. září 2022. Zúčastnění se sejdou ve 14 hodin u budovy Gymnázia Bohumila Hrabala. Odhalení kamenů v Komenského ulici a na Náměstí Přemyslovců bude následovat prezentace rodinných příběhů a další program v Městském kině Sokol od 15:30 hodin.
  Nové kameny zmizelých doputovaly do Nymburka v srpnu. Po vloni uctěné památce rodiny Pickových se jedná o kameny připomínající památku MUDr. Františka Löwita a rodiny Steinerů a Pollaků. Více najdete v tiskové zprávě.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Tiskové oddělení

07.09.2022

 • Dnes se vedení města opět vypraví za vámi do ulic, tentokrát na Sídliště
  Máte dotaz, podnět nebo řešíte problém v místě, kde bydlíte? Přijďte si promluvit s vedením města, tentokrát o lokalitě Sídliště. Sejdeme se v 17 hodin u hřiště v ulici Jurije Gagarina. Po prázdninách pokračujeme v cyklu Setkání s občany v ulicích Nymburka. Tato lokalita je také zastoupena v návrzích do Participativního rozpočtu Nymburský měšec, a to projektem s názvem Grilujme na sídlišti. Více na www.nymburskymesec.cz.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Tiskové oddělení

06.09.2022

 • Seznamte se s jednotlivými návrhy Participativního rozpočtu. Dáte hlas úpravě Parku Na Hradišti?
  Pět projektů v Nymburském měšci čeká na váš hlas, který mu dá šanci na realizaci. Hlasujte pro projekty v odkazu.

  2. Úprava Parku Na Hradišti
  Popis projektu: Park Na Hradišti je opomíjenou lokalitou v centru města. Úprava zahrnuje nové dřeviny s podsadbou trvalek, doplnění nového mobiliáře (lavičky a odpadkové koše), podél zdi u hřiště na pétanque, výsadbu kvetoucí zeleně. Nápad i fotografie vizualizace jsou použity se souhlasem paní Aleny Mocové.
  Předpokládané náklady projektu: 200 000 Kč
  Umístění projektu: Park Na Hradišti
  Předkladatelka projektu: Ivana Rychetská
  ____________________________________________________________
  PŘEHLED PROJEKTŮ V NYMBURSKÉM MĚŠCI / www.nymburskymesec.cz
  1. Šachové stolky
  2. Úprava Parku Na Hradišti
  3. Pergola na Kopečku
  4. Za krásný chodník před domy v ulici Boleslavská třída
  5. Grilujme na sídlišti
  Odkaz: zde

  Zdroj: Tiskové oddělení

06.09.2022

 • Dnes se v rámci města přestěhoval třímetrový obraz. Svatý Jan Nepomucký je zpět ve své kapli
  Oltářní obraz Josefa Vojtěcha Hellicha sv. Jan Nepomucký Almužník z roku 1860 se dnes po mnohaletých snahách přestěhoval z kostela sv. Jiljí zpět do kaple Jana Nepomuckého. Samotný přesun obrazu zajistila specializovaná firma a neobešel se bez lešení. Restaurátorka Eva Kolmanová provedla očištění obrazu ještě před samotným jeho připevněním na oltář. Více o dnešní akci čtěte v Tiskových zprávách. Přijďte si obraz prohlédnout již tuto neděli do kaple na koncert Pocta Janu Nepomuku Zedrichovi, viz odkaz.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Tiskové oddělení

06.09.2022

 • Lávka se v soutěži Stavba roku 2022 dostala do užšího výběru
  Naše nová lávka byla včera večer vyhlášena z pódia v Národním technickém muzeu v Praze jako jedna z letošních staveb, které získaly nominaci na prestižní titul Stavba roku 2022. Ze 79 přihlášených staveb z celé České republiky byla nymburská lávka vybrána odbornou porotou mezi 31 nominovaných. Konečný výsledek se dozvíme na slavnostním galavečeru 13. října 2022 tradičně v Betlémské kapli v Praze. Pro lávku můžete stále hlasovat také on-line jako pro Stavbu roku Středočeského kraje 2022, kde je aktuálně na 4. místě.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Tiskové oddělení

05.09.2022

 • Seznamte se s jednotlivými návrhy Participativního rozpočtu. Dáte hlas šachovým stolkům?
  Pět projektů v Nymburském měšci čeká na váš hlas, který mu dá šanci na realizaci. Hlasujte pro projekty v odkazu.

  1. Šachové stolky
  Popis projektu: Čtyři šachové stolky, které mají šachovnici a jsou pevně umístěny ve veřejném prostoru (ideálně park). Setkávali by se tam lidé hrající šachy. Jako příklad v Central Parku v New Yorku. Přispělo by to k popularizaci šachu a podpořilo by to Šachový oddíl DDM Sokol Nymburk.
  Předpokládané náklady projektu: 160 000 Kč
  Umístění projektu: Například Park Na Rejdišti, park u Obecního domu, na Nymburské Špičce.
  Autor projektu: Jiří Chvojka
  ____________________________________________________________
  PŘEHLED PROJEKTŮ V NYMBURSKÉM MĚŠCI / www.nymburskymesec.cz
  1. Šachové stolky
  2. Úprava Parku Na Hradišti
  3. Pergola na Kopečku
  4. Za krásný chodník před domy v ulici Boleslavská třída
  5. Grilujme na sídlišti
  Odkaz: zde

  Zdroj: Tiskové oddělení

05.09.2022

 • Vedení města Nymburk ocení dárce krve
  Již šestým rokem oceňuje vedení města bezpříspěvkové dárce krve. V minulých letech bylo oceněno více než sto občanů města Nymburk. Město poskytne finanční dar za 10, 20, 40, 80, 120 a 160 dosažených odběrů, a to částkou v rozmezí od pěti set do deseti tisíc korun. Bezpříspěvkoví dárci, kteří od října 2021 do konce září 2022 dosáhli nebo dosáhnou 10, 20, 40, 80, 120 či 160 odběrů (a nebyli již za tyto odběry oceněni v minulém roce), se mohou přihlásit do konce října 2022.

  Jak na to?
  Pro vystavení darovací smlouvy je nutné doložit počet odběrů, sdělit jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště a číslo účtu – podmínkou je trvalý pobyt v Nymburce. Vše je možné poslat poštou, osobně doručit na úřad či poslat e-mailem. Finanční prostředky si po uzavření smlouvy dárci vyzvednou v hotovosti na pokladně úřadu, nebo jim budou zaslány na účet uvedený ve smlouvě. Potvrzení o počtu odběrů nebo scan průkazky posílejte do 31. října na Odbor školství, kultury a památkové péče, Markéta Tomčíková - tel. 352 501 306, e-mail: skolstvi@meu-nbk.cz.

  Zdroj: Tiskové oddělení

02.09.2022

 • HLASUJTE a vybírejte z pěti projektů v Participativním rozpočtu – Nymburský měšec
  Do měšce jste zasílali své nápady a projekty, jak zlepšit život v našem městě. Nyní je na vás, abyste z pěti projektů vybrali ten, který chcete v Nymburce realizovat. Hlasujte! K hlasování je třeba e-mailová adresa a následně budete mít k dispozici 4 hlasy (3 kladné body a 1 záporný). Ty můžete dle své vůle rozdělit jednotlivým projektům, anebo je věnovat pouze jednomu z nich. Hlasovat lze za pomoci formuláře ve foyer radnice nebo elektronicky na www.nymburskymesec.cz, kde naleznete i veškeré informace.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Tiskové oddělení