Setkání radních s občany v Jankovicích

Vloženo: 01.06.2016

Autor: Mgr. Olga Vendlová

Radní se v Jankovicích setkali s občany opět po roce ve čtvrtek 26. května 2016. V této lokalitě je o setkání s radními tradičně zájem, přišlo kolem čtyřiceti lidí. Starosta předeslal dotazům občanů, že mnoho nedostatků bude řešených v rámci revitalizace Jankovic. „Nyní je aktuální pátá etapa revitalizace sídliště, která se týká Drahelic. Poté následuje vypracování projektové dokumentace na revitalizaci Jankovic, do které budou zahrnuty připomínky místních občanů,“ sdělil starosta Tomáš Mach. „Nyní bude výběrové řízení na projekt nového bezdrátového městského rozhlasu, a pokud vše dobře půjde, do konce roku by mohl být osazen,“ zodpověděl radní Zdeněk Vocásek dotazy na doplnění městského rozhlasu. Také připomněl prodej bývalé výtopny pro stavbu parkovacího domu.

Občané vznesli mnoho připomínek a stížností více či méně, rychleji či pomaleji řešitelných ze strany města. Ukázal, že si všímají dění v místě svého bydliště. Na závěr zaznělo i poděkování za zájem vedení města a příchod mezi lidi. Od loňského setkání pochválili doplnění odpadkových košů a zklidnění Topolové ulice.

Pro akutní řešení problémů je všem Nymburákům k dispozici bezplatná linka 156 Městské policie Nymburk a web www.bezpecnynymburk.cz, kde najdou aktuality od nymburských strážníků a policistů, z dopravy a dalších oblastí pro bezpečnost ve městě. Mohou sem zároveň psát své dotazy a najdou zde i aplikaci na webu Technických služeb města Nymburk, kam lze vkládat text a fotografie problematického místa či závady.

Další setkání radních s občany se uskuteční 9. června v lokalitě sídliště. Sraz příchozích je v 17 hodin u Dřeváku.