Mluvme spolu! Anketa pro občany

Vloženo: 18.07.2022
Přehlednější webové stránky, mobilní aplikace nebo změny v hlášení městského rozhlasu – i to jsou náměty z dotazníku, kterým zjišťujeme, jak jsou občané Nymburka spokojení s komunikací města.

Máte jiný nápad nebo doporučení? Vyplňte ho také, netrvá to ani deset minut: https://bit.ly/mluvme_spolu_Nymburk

Připraveno v rámci projektu Moderní úřad Nymburk, který je financován z operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016728.
Přehlednější webové stránky, mobilní aplikace nebo změny v hlášení městského rozhlasu – i to jsou náměty z dotazníku, kterým zjišťujeme, jak jsou občané Nymburka spokojení s komunikací města.

Radnice chce tímto způsobem zjistit, jaké informační kanály občané města sledují, jaká témata je zajímají a zda v komunikaci vnímají nějaké rezervy. Dotazník umožňuje také navrhnout, jak komunikaci a šíření informací zlepšit.

Máte jiný nápad nebo doporučení? Vyplňte ho také, netrvá to ani deset minut: https://bit.ly/mluvme_spolu_Nymburk

Připraveno v rámci projektu Moderní úřad Nymburk, který je financován z operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016728.