POMOC UKRAJINĚ – PŘEHLEDNĚ

V Nymburce se zvedla obrovská vlna solidarity s těžce zkoušenou Ukrajinou. Děkujeme všem, kteří se zapojili a nabídli pomocnou ruku.

NABÍZÍTE / POPTÁVÁTE

pomoc pro lidi z Ukrajiny přicházející do Nymburka a okolí?


Naším cílem je, aby byla pomoc distribuována rychle, účelně a pomohla cíleně právě tomu, kdo ji bude v daném okamžiku potřebovat. Vaši nabídku či žádost zaevidujeme a v případě, že najdeme příjemce (primárně uprchlíky přicházející do NBK a okolí), dojde ke zprostředkování pomoci.
Pomoc může mít různou podobu: nabídka ubytování, zaměstnání. vybavení, doprava materiálu nebo osob, překladatelství, pomoc s nákupy, volnočasové aktivity pro děti, zdravotní či veterinární péče.

Probíhající sbírky materiální pomoci na území Nymburka:

 • Farní charita Nymburk aktuálně ráda přijme pomoc v jakémkoliv množství z následujícího seznamu - https://bit.ly/sbírkaCHarita
 • Nymburk hlavní nádraží úschovna zavazadel denně 8–17 hodin, můžete donášet potřebný materiál pro pomoc Ukrajině. Více info, včetně doporučeného seznamu materiální pomoci zde: na.cd.cz/ukraina

Info pro majitele nemovitostí, kteří se rozhodli je poskytnout uprchlíkům z Ukrajiny:

Česká advokátní komora připravila vzor dvojjazyčné smlouvy o výpůjčce (tedy zdarma) - ZDE
V případě, že majitel nemovitosti požaduje úhradu nákladů, je třeba smlouvu doplnit dle návrhu znění níže a blíže specifikovat včetně částek a způsobu úhrady.
"Vypůjčitel bere dále na vědomí, že je povinen hradit v plném rozsahu úhradu za spotřebovanou elektrickou energii, plyn, vodné, stočné… odvoz odpadu, poplatky kominické a veškeré další náklady, které s provozem nemovitostí souvisejí."
Pro dlouhodobější ubytování: Vzor nájemní dvojjazyčné smlouvy (pro majitele nemovitostí) - ZDE

Informační linka Středočeského kraje ke kompenzačním příspěvkům pro ubytovatele - 800 710 710 (provozní doba infolinky PO – PÁ (08,00 do 15,00))

Ubytování uprchlíků - Registrace a kompenzace (Portál krizového řízení Středočeského kraje)

Postup k pořízení nádob na směsný komunální odpad pro občany Ukrajiny, kteří dočasně pobývají v nemovitostech na území města Nymburka:
O další nebo novou nádobu na komunální odpad může žádat výhradně majitel nemovitosti, ve které jsou ukrajinští spoluobčané ubytováni. Žadatel se zaregistruje na pokladně nebo podatelně MěÚ, kde obdrží známku na popelnici a současně potvrzení s pokynem, aby mu TS Nymburk zapůjčily do konce roku 2022 další (novou) nádobu na odpad (formulář - potvrzení k výdeji zapůjčené nádoby). Poté se žadatel s potvrzením dostaví do TS, kde mu bude nádoba zapůjčena. TS si rovněž povedou evidenci zapůjčených nádob pro interní potřebu včetně potvrzení o zapůjčení nádoby.
Pokyn k zapůjčení nádoby na směsný komunální odpad pro rok 2022 [31,5 kB / DOC]

FINANČNÍ POMOC PRO UPRCHLÍKY NA ÚZEMÍ NAŠEHO MĚSTA

Pokud chcete pomoci prostřednictvím města cíleně Ukrajincům přicházejícím do Nymburka, můžete vložit peníze v hotovosti na pokladně MěÚ, případně částku zaslat na účet 19-504359359/0800 pod variabilním symbolem 6221, díky němu pak finance oddělíme právě pro tento účel.

FINANČNÍ POMOC UKRAJINĚ – CELOSTÁTNÍ:

Přehledný rozcestník probíhajících sbírek na: https://www.darujme.cz/
Zastupitelstký úřad Ukrajiny v ČR zřizuje účet na okamžitou pomoc pro obranu Ukrajiny: 304452700/0300

PRO UKRAJINSKÉ OBČANY:

Ukrajinci mohou pobývat v ČR na základě bezvízového styku 90 dní. Musí se ovšem během tří dnů od příjezdu registrovat, pokud jsou ubytováni v soukromí. V ostatních případech registraci zajistí ubytovatel.
Doporučujeme využít KACPU - KRAJSKÉ ASISTENČNÍ CENTRUM POMOCI UKRAJINĚ PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ
Od 17. 8. 2022 provádějí registraci uprchlíků pracoviště OAMP Ministerstva vnitra a Odbory cizinecké policie, oddělení pobytové agendy: Po a St 8 - 16, Pá 8 – 13 Informační letáky CZ, UA

 1. BENEŠOV: OAMP - Jiráskova 801, Cizinecká policie - K Pazderně 906
 2. KUTNÁ HORA: OAMP - Hornická 642/3, Cizinecká policie - Na Náměti 419
 3. KLADNO: OAMP - Severní 2952, Cizinecká policie - U Šestého 1017
 4. MLADÁ BOLESLAV: OAMP - Štefánikova 1304, Cizinecká policie - Štefánikova 1304
 5. PŘÍBRAM: OAMP - Žežická 498, Cizinecká policie – Žežická 498

Na těchto místech je přítomen také tlumočník a uprchlíkům se dostane pomoci i s ubytováním.

Agendu sociálních dávek a pomoc s hledáním zaměstnání řeší pobočky Úřadu práce ČR.
Nejbližší pracoviště si vyhledejte ZDE:
https://www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-2#pb
Agendu zdravotního pojištění vyřídíte na pobočkách VZP
Nejbližší pracoviště vyhledáte ZDE:
https://www.vzp.cz/kontakty/pobocky
K žádosti o vízum předložte:
 1. Vyplněný tiskopis, který je dostupný https://www.mvcr.cz/.../dv-zkracena-verze-ukr-web... (pdf, 210 kB).
 2. Cestovní pas, pokud jej máte a je platný.
 3. Vaši fotografii ve formátu 45 x 35 mm - fotograf je v případě potřeby k dispozici i přímo na KACPU
Děti do 15 let se registrovat nemusí a nemusí být přítomny u podávání žádosti o vízum.

Pokud nemají příchozí žádné zázemí, je několik možností:
 1. Navštívit asistenční centra pomoci (KACPU) viz výše
 2. Kontaktovat informační linku Ministerstva vnitra: 974 801 802
 3. Kontaktovat krajskou informační linku: 950 870 420
 4. Kontaktovat Středočeskou asistenční infolinku: 226 288 400 (Provozní doba: po - pá 8 až 16 hodin, so a ne 8 až 12 hodin)
 5. Obrátit se na centra na podporu integrace cizinců: http://www.integracnicentra.cz/

Rozcestník pro pomoc Ukrajině – informace jak pro Ukrajince, tak pro ty, kteří chtějí pomoc poskytnout jsou na stránce: www.nasiukrajinci.cz

Aktualizované informace i v ukrajinském jazyce na webu MVČR a Středočeského kraje: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/pomoc_ukrajine

SOCIÁLNÍ DÁVKY A PRÁCE V ČR

Veškeré informace jsou dostupné i v ukrajinském jazyce na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.
https://www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-ukrajine

V NYMBURCE A OKOLÍ:

Dočasná dětská skupina pro děti z Ukrajiny a další volnočasové aktivity: ZDE (UA, CZ)

Základní materiální pomoc:
 • FARNÍ CHARITA NYMBURK - lze získat oblečení základní materiální a potravinovou pomoc i další vybavení (nádobí, lůžkoviny, hračky apod.)
  Tyršova 696: otevřeno po–pá 9–16 hodin
  (děkujeme sbírkám a štědrým dárcům, kteří obchůdek zásobili)
 • HANDICAP CENTRUM SRDCE Poděbrady – materiální a potravinová pomoc Na Ostende 88, Poděbrady: otevřeno po–pá 7-15.30 hodin - Informační plakát

Nabídky práce:
 • Magna Nymburk nabízí práci včetně pomoci s vyřízením formalit a v omezeném množství i zajištění ubytování – tel.: +420 800 446 655 - Tereza Mejzrová: Informační plakát (UA)
 • Technické služby města Nymburka hledají nové kolegy – tel.: 734 322 133 - ředitel TS Ing. Martin Netolický
 • Evidujeme i individuální nabídky od soukromých osob – v případě zájmu o zprostředkování kontaktu, vyplňte poptávku do formuláře https://bit.ly/POMOC_formular


Kurz českého jazyka
Zdravotnická škola Nymburk nabízí ukrajinským občanům, kteří museli utéct před válečným napadením jejich země ruskou armádou komunikační kurz češtiny, kurz je zdarma.
Informační schůzka ohledně tohoto kurzu se uskuteční ve středu dne 30.3.2022 od 16.00 hod. ve škole na adrese Nymburk, Soudní 20.


Péče o děti:
Prosíme, vyplňte požadavek do formuláře https://bit.ly/POMOC_formular
Dočasná dětská skupina pro děti z Ukrajiny - PDF soubor ke stažení (CZ)(633 kB)
 • Děti od 2 do 5 let
  Ve spolupráci s Centrem pro všechny připravujeme dětskou skupinu. Předpokládaný začátek provozu od dubna.
 • Děti od 5 do 12 let
  Od pondělí 21. března začne při ZŠ Letců R.A.F. fungovat dočasná dětská skupina pro děti od 5 do 12 let. V provozu bude každý všední den od 7.30 hod. do 16 hod.V rámci dětské skupiny bude zajištěn dohled, edukační program, výuka českého jazyka a v odpoledních hodinách pohybové a volnočasové aktivity. Předpokládáme postupné začlenění dětí do běžných tříd (spádovost bude určena dle místa pobytu).
  Přítomen bude vždy ukrajinsky hovořící pracovník.
  Dětem bude zajištěn oběd ve školní jídelně.
  S sebou přineste svačinu, přezůvky a případně oblečení vhodné na volnočasové aktivity
  Adresa: ZŠ a MŠ Nymburk, Letců R. A. F., Letců R. A. F. 1989
 • Mládež od 12 do 15 let
  Od 28. března začne při ZŠ Komenského fungovat dočasná dětská skupina pro děti od 12 do 15 let. V provozu bude každý všední den od 8 do 12 hod. V rámci skupiny bude zajištěn dohled, výuka českého jazyka, přístup k výpočetní technice. Předpokládáme postupné začlenění dětí do běžných tříd (spádovost bude určena dle místa pobytu).
  Přítomen bude vždy ukrajinsky hovořící pracovník.
  Dětem bude zajištěn oběd ve školní jídelně ZŠ Komenského. S sebou svačinu.
  Adresa: U Vlečky 1080/5, Nymburk
 • Mladiství od 16 do 18 let
  Pro zařazení do konkrétní studijní skupiny pište na e-mail skolstvi@meu-nbk.cz.
 • Předškolní klub pro ukrajinské děti
  Od 6. 4. bude každou středu v MŠ Sluníčko od 15.30 do 16.30 klub pro děti ve věku 5 a 6 let a jejich maminky. Pro děti budou připraveny hry a činnosti zaměřené hlavně na osvojení češtiny…
  Adresa: Masarykova 1585

Přístup k internetu:
 • Wifi free point v prostorách a okolí turistického informačního centra na Náměstí Přemyslovců – non stop.
 • Informační kiosek ve foyer radnice v otevírací době úřadu - https://bit.ly/oteviraciDOBAuradu
 • Městská knihovna na Palackého třídě - kopírka, skener, tiskárna, počítače, internet, wifi free v prostorách studovny. www.knihovna-nbk.cz, Informační plakát (UA)

Volnočasové aktivity:
 • Městská knihovna Nymburk
  Adresa: Palackého třída 1749,
  pondělí 8 -18 hod., úterý + čtvrtek + pátek 8 - 17 hod., středa zavřeno
  K dispozici wifi zdarma, výpočetní technika, možnost nabití telefonu, místo pro setkávání, studium a relaxaci
 • Dům dětí a mládeže Nymburk
  Adresa: 2. května 968/16
  Odpolední klub - každý všední den od 12.30 do 16.30 hod.
  V klubu je vždy přítomen pedagogický dozor, jsou k dispozici stolní hry, počítače s připojením na internet, herní konzole, základní výtvarné potřeby. Jsou tu stoly, u nichž lze psát úkoly.
 • 34. přední hlídka Royal Rangers
  Adresa: Komenského 1254, Nymburk. Čtvrtek od 16.30 do 17,30 hod. - pravidelné schůzky
  Royal Rangers je mezinárodní organizace pro práci s dětmi a mládeží. Její hodnoty jsou založeny na křesťanských principech, které se snaží aplikovat do všech čtyř hlavních oblastí života: tělesné, duševní, duchovní a sociální.
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež N klub
  Adresa: Sadová 2167
  Pro děti a mládež ve věku 6 - 26 let.
  Možnost využití bezpečného prostoru k trávení volného času (k dispozici ping pong, fotbálek, deskové hry,...).
  Pondělí a středa od 15 hod do 18 hod v ulicích Nymburka.
  Úterý a čtvrtek od 15 hod do 18 hod N Klub v Sadové ulici.
 • Skautské středisko Krahujec Nymburk
  Středisko nabízí ukrajinským dětem od 10 let možnost volnočasových aktivit v rámci našich skautských oddílů a jejich schůzek (pátky 16 – 18h).
  Chlapci – skautská klubovna na Vesláku od 25. 3. - https://www.krahujec.cz/klubovny-a-taboriste/klubovna-veslak/
  Děvčata – od 1.4. skautský dům Tyršova - https://www.krahujec.cz/klubovny-a-taboriste/skautsky-dum-tyrsova/
  Kontakt: Pavel Kotyza, pavelkotyza@skaut.cz, tel. 604 384 462
 • SKP Nymburk PLAVÁNÍ
  Zdarma místa v plaveckém oddílu. Pro plavce, kteří chtějí pokračovat v tréninku nebo místa v přípravce pro úplné začátečníky 4–9 let.
  Plavky a veškeré vybavení jsou schopni zajistit.
  Kontakt: Ivana Rychetská, plavaniskp@gmail.com, tel. 606 650 508
 • Nymburk MAŽORETKY
  Zařazení dětí do skupin 3–15 let
  Kontakt: Aneta Brynychová, aneta.brynychova@seznam.cz, tel. 721 389 157
 • Nymburk Atletika
  Nutno dohodnout čas podle věku na e-mailu: atletika.nymburk@seznam.cz
 • Kanoistika
  Všední dny kromě čt 15-17 hodin loděnice na Vesláku pro děti 9+, které musí umět plavat. Kontakt Josef Fuksa tel. 603 824 021, e-mail tjloko.nb@worldonline.cz
 • Veslování
  Jen pro děti, které již veslovali – po,st, pá – 16-18 hodin loděnice na Vesláku. Kontakt: Kateřina Vetešníková, tel. 605536322, vetesnikova.katerina@gmail.com.
 • Římskokatolická fara
  Kostelní náměstí 1751/9 – program pro děti každý čtvrtek 16.15-17.15 hod.
 • Herna v Centru pro všechny
  Kolínská 282, Nymburk
  Úterý a čtvrtek od 8 do 13 hodin je maminkám a dětem k dispozici vybavená herna, která je ideální jako místo setkávání. V herně není zajištěn dozor.

Zdravotnictví:


Veřejná doprava:
Uprchlíci z Ukrajiny budou moci od 1. května využívat prostředky hromadné dopravy ve Středočeském kraji zdarma po dobu pěti dnů od získání dokladů o dočasné ochraně. Dochází tak ke sjednocení pravidel, které jsou v rámci České republiky platné od začátku dubna, a to na základě cenového výměru, který vydalo ministerstva.
Nařízení bude platné v systému Pražské integrované dopravy. Uprchlíci přijíždějí do České republiky zejména mezinárodními vlaky, autobusy anebo po vlastní ose. Pokud využijí vlak mezinárodní dálkové dopravy, stačí pro bezplatnou přepravu předložit pas, občanský průkaz, popřípadě doklad o přechodu vnější hranice EU z Ukrajiny. Pokud využívají regionální vlaky (osobní a spěšné, platí pro druhou vozovou třídu) a autobusy ve Středočeském kraji mohou cestovat zdarma po dobu pěti dnů od získání dokladů o dočasné ochraně formou víza, záznamu nebo razítka. Vyplývá to z cenového výměru, který vydalo Ministerstva financí ČR po domluvě s ministerstvy dopravy, vnitra a dopravci. Cenový výměr je účinný od 1. dubna 2022. Bezplatná přeprava se poskytuje též doprovázeným cestujícím mladším 18 let. Nařízení začne platit úderem půlnoci 1. května 2022.
Způsob odbavování ukrajinských válečných uprchlíků v rámci systému Pražské integrované dopravy – platnost od 1.5.2022 (CZ/UA)


Bohoslužby a kontakty na kněze:

Ostatní:
Veterinární správa pak upravila podmínky pro vstup zvířat v zájmovém chovu, která doprovázejí své majitele prchající před válkou do České republiky. Při vstupu psů, koček a fretek z Ukrajiny na území ČR nebude jako nutná podmínka vstupu vyžadováno označení zvířete mikročipem či tetováním, harmonizované veterinární osvědčení potvrzené tamním úředním veterinárním lékařem ani sérologické vyšetření na protilátky proti vzteklině.

Mapa Nymburk

mapa_nbk_ua

Linky bezpeči

linka_bezpeci

Informace pro nově příchozí občany Ukrajiny

zakladni_informace

Informace pro občany Ukrajiny, kteří mají pobytové oprávnění na území České republiky

pobytove_opravneni

Informace pro občany Ukrajiny, jejichž situace je ovlivněna konfliktem

situace_konfliktem

Nabízíte pomoc lidem z Ukrajiny?

ukrajina_pomoc_2022